Вас вітає Кафедра біологічної хімії

Кафедра біологічної хімії є фундаментальною кафедрою медико-біологічного циклу, розташована в корпусі по вулиці Мельникова 12.
Кафедру було організовано в 1938 році за ініціативою доктора біологічних наук, професора А.М. Утєвського.
Зараз на кафедрі працюють 11 викладачів, з яких один доктор наук – А.Л. Загайко, 10 кандидатів наук, з яких 8 доцентів та 2 асистенти. В підготовці навчального процесу беруть участь три старших лаборанти.
На кафедрі біологічної хімії для студентів 2-4 курсів викладаються за ліцензійними напрямами та спеціальностями ряд дисциплін: «Біологічна хімія», «Клінічна біохімія», «Функціональна біохімія», «Загальна біохімія та молекулярна біологія», «Загальна біохімія»
Студентське наукове товариство щороку залучає близько 30 студентів для проведення біохімічних та фармакологічних досліджень на кафедрі.
Науково-дослідна робота займає одне з провідних місць в діяльності кафедри, основні напрямки якої на теперішній час включають: вивчення біологічної активності і деяких механізмів дії синтетичних і природних сполук, як потенційних лікарських препаратів; вивчення гострої та хронічної токсичності біологічно активних речовин природного походження; вивчення біохімічних механізмів розвитку патологій, які супроводжуються дисліпідемічними станами (стрес, метаболічний синдром, діабет, атеросклероз) та пошук шляхів їх корекції; розробка біохімічних критеріїв оцінки біологічної активності лікарських препаратів.
«Біологічна хімія» входить до переліку дисциплін, які представлені для складання ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК-1. Фармація»