Загальна біохімія

Матеріали для самостійної підготовки

Питання до занять за темами:

Презентації лекцій з біохімії:

Позааудиторна контрольна робота
Питання до модульного контролю
 Основні теми:

Додаткові теми:

Відео лабораторних робіт

Озвучені презентації з біохімії:

 Прості білки:

Складні білки:

Ферменти

Гормони

 

 

Print Friendly, PDF & Email