Студенту

Очная форма

Заочная форма

Біохімія патологічних процесів

 

На сьогодні на кафедрі біологічної хімії для студентів 2-4 курсів викладаються за ліцензійними напрямками та спеціальностями ряд дисциплін:   Дисципліна «Біологічна хімія» викладається за 14 навчальними планами:

 • 3 курс, фармацевтичний факультет за спеціальністю «Фармація», денна форма, кредитно-модульна система.
 • 2 курс, фармацевтичний факультет за спеціальністю «Фармація» для осіб з середньою спеціальною освітою, денна форма, кредитно-модульна система.
 • 3 курс, факультет з підготовки іноземних громадян за спеціальністю «Фармація» (для студентів, які навчаються російською мовою), денна форма, кредитно-модульна система.
 • 3 курс, факультет з підготовки іноземних громадян за спеціальністю «Фармація» (для студентів з країн СНД), денна форма, кредитно-модульна система.
 • 3 курс, факультет з підготовки іноземних громадян за спеціальністю «Фармація» (для студентів, які навчаються англійською мовою), денна форма, кредитно-модульна система
 • 2 курс, медико-фармацевтичний факультет за спеціальністю «Лабораторна діагностика», денна форма, кредитно-модульна система.
 • 3 курс, медико-фармацевтичний факультет за спеціальністю «Технологія парфюмерно-косметичних засобів», денна форма, кредитно-модульна система.
 • 3 курс, медико-фармацевтичний факультет за спеціальністю «Клінічна фармація», денна форма, кредитно-модульна система.
 • 2 курс, факультет промислової фармації за спеціальністю «Біотехнологія», денна форма, кредитно-модульна система.
 • 3 курс, медико-фармацевтичний факультет за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів» заочна форма навчання (термін навчання 5,5 років).
 • 3 курс, факультет заочної (дистанційної) форми навчання за спеціальністю «Фармація» заочна форма навчання для осіб зі спеціальною освітою (термін навчання 4,5 років).
 • 2, 3 курс, факультет заочної (дистанційної) форми навчання за спеціальністю «Фармація» заочна форма навчання для осіб з вищою освітою (термін навчання 4,5 років).
 • 3, 4 курс, факультет заочної (дистанційної) форми навчання за спеціальністю «Фармація» заочна форма навчання (термін навчання 5,5 років).
 • 3 курс, факультет заочної (дистанційної) форми навчання за спеціальністю «Фармація» заочна форма навчання (термін навчання 5,0 років).

Дисципліна «Загальна біохімія» викладається за двома навчальними планами:

 • 3 курс, факультет промислової фармації за спеціальністю «Біотехнологія», денна форма, кредитно-модульна система.
 • 3 курс, факультет промислової фармації за спеціальністю «Біотехнологія», заочна (дистанційна) форма навчання (термін навчання 4,5 роки).

Дисципліна «Загальна біохімія та молекулярна біологія» викладається за трьома навчальними планами:

 • 3 курс, факультет промислової фармації за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів», денна форма, кредитно-модульна.
 • 3, 4 курс, факультет промислової фармації за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів», заочна форма (термін навчання 5,5 років).
 • 3 курс, факультет промислової фармації за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів», заочна форма (термін навчання 4,5 років).

Дисципліна «Клінічна біохімія»:

 • 4 курс, медико-фармацевтичний факультет за спеціальністю «Клінічна фармація», денна форма, кредитно-модульна.

З 2012 року для студентів, які навчаються за спеціальністю «Лабораторна діагностика» магістерського рівня освіти на кафедрі викладається новий курс «Біохімія патологічних процесів». Протягом року проводяться методичні засідання кафедри, на яких розглядаються питання щодо проведення лабораторних занять з урахуванням спеціальностей та дисциплін.

Print Friendly, PDF & Email