Учебно-методическая литература

 ПІДРУЧНИКИ

1999

 1. Воронина Л.Н., Десенко В.Ф., Мадиевская Н.Н., Кравченко В.Н., Сахарова Т.С., Савченко Л.Г., Шоно Н.А. Биологическая химия: Учебник; Под ред. проф.Л.Н.Ворониной. – Х.: Основа: Видавництво УкрФА, 1999. – 640 с. – Рос.мова.

2000

 1. Вороніна Л.М., Десенко В.Ф., Мадієвська Н.М., Кравченко В.М., Сахарова Т.С., Савченко Л.Г., Шоно Н.А. Біологічна хімія: Підручник: За ред. проф.Л.М.Вороніної. – Х.: Основа: Видавництво НФАУ, 2000. – 608 с. – Укр. мова.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1996

 1. Руководство к лабораторным и семинарским занятиям по биологической химии / Л.Н. Воронина, В.Ф. Десенко, Н.Н. Мадиевская, В.Н. Кравченко, В.М.Филатова, Т.С.Сахарова, В.М.Филатова; Под ред. В.Ф.Десенко. – Х.: Основа, 1996. – 432 с. (рос. мовою).

2000

 1. Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності “Фармація”: Навч.посібник / В.П. Черних, І.А. Зупанець, І.Є. Булах, Л.М. Вороніна; За ред. В.П. Черних, І.А. Зупанець. – Х.: Вид-во НФАУ, 2000. – 360 с.
 2. Хімічні взаємодії в живій природі. Навчальний посібник/  П.А. Каліман, Н.І. Буланкіна, М.Г. Яковенко, А.Л. Загайко — Харків: вид-во ХНУ, 2000. — 84 с.

2002

 1. Биологическая химия: Учеб.пособие для студентов спец. 7.1.10202 «Технология парфюм.-космет.средств» / Л.Н.Воронина, В.М.Филатова, И.В. Сенюк, Н.А. Шоно, В.Н. Кравченко, Т.С. Сахарова, Л.Г. Савченко, О.И. Набока. – Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002. – 154 с.
 2. Біологічна хімія: Лабораторний практикум для студентів заочної форми навчання / Л.В. Вороніна, Л.Г. Савченко, В.М. Кравченко, О.І. Набока, І.В. Сенюк, В.М. Філатова, Н.А. Шоно, В.С. Трух. – Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 96 с.

 

2003

 1. Клінічна біохімія: Навч.посіб. для студ.вищ. фармац.навч.закл. і фармац.ф-тів вищ.мед.навч.закл. ІІІ-ІV рівні акредитації / О.П. Тимошенко, Л.М. Вороніна, В.М. Кравченко, Г.Б. Кравченко, О.І. Набока, Л.Г. Савченко, Т.С. Сахарова, І.В. Сенюк, В.М. Філатова; За ред. О.П. Тимошенко. – Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2003. – 239 с.
 2. Воронина Л.Н., Шоно Н.А., Загайко А.Л. Основы биохимической инженерии: Учеб.пособие для студ. спец.7.091600 «Биотехнология». – Х.: Изд-во НФаУ, 2003. – 252 с.

2004

 1. Основы биохимической инженерии: Учеб.пособие для студентов высш.учеб.заведений / Л.Н. Воронина, Н.А. Шоно, А.Л. Загайко. – Харьков: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2004. – 240 с.
 2. Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії: Навч.посіб. для студ. вищ.навч.закл. / Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, А.Л. Загайко, В.М. Кравченко, Н.М. Мадієвська, Т.С. Сахарова, В.М. Філатова, Н.А. Шоно, О.І. Набока. – Х.: Вид-во НФаУ: Оригінал, 2004. – 384 с.: іл.
 3. Лекарственные препараты ферментного действия: Пособие (серия “В помощь врачу, провизору, фармацевту”) / С.Ю. Штрыголь, А.Ф. Пиминов, С.А. Тихонова, Л.Н. Воронина, Л.А. Печенежская, Д.В. Штрыголь, В.Н. Хоменко, С.Н. Ролик. – Х.-Донецк, 2004. – 132 с.

2005

 1. Клінічна біохімія: Навч.посіб. для студ.вищ. фармац.навч.закл. і фармац.ф-тів вищ.мед.навч.закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / О.П. Тимошенко, Л.М. Вороніна, В.М. Кравченко, Г.Б. Кравченко, О.І. Набока, Л.Г. Савченко, Т.С. Сахарова, І.В. Сенюк, В.М. Філатова; За ред. О.П. Тимошенко. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 288 с.

2006

 1. Voronina L.N., Kravchenko A.B., Strelchenko E.V. Biological Chemistry: Textbook for the self-study of students. – Kharkiv: NphaU Publishing House, 2006. – 224 p.

2008

 1. Биомолекулы – фармпрепараты: Учеб.пособие по биол.химии для студ. фармац.фак-тов высш. учеб.завед. / Л.Н. Воронина, М.В. Волощенко, А.Л. Загайко, А.Б. Кравченко, О.А. Красильникова, О.И. Набока, И.В. Сенюк, Е.В. Стрельченко, В.М. Филатова, Н.А. Шоно, А.В. Файзуллин. – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 188 с.

2010

 1. Функціональна біохімія: навч. посіб. для студ. вищ. фармаці. навч.закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл./А.Л. Загайко, Л.М. Вороніна, М.В. Волощенко та ін. – Х.: НФаУ, 2010. – 220 с.
 2. А.Л. Загайко Екологічна біохімія: навчальний посібник для студ. мед.  та фарм. ВНЗ. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2010. – 155 с.

2011

 1. Biological Chemistry: Textbook for the self-study of students/ A.L. Zagayko, L.M. Voronina, G.B. Kravchenko, K.V. Strel’chenko.- Kharkiv: NUPh; Original, 2011. – 264 p.

 

МОНОГРАФІЇ

2007

 1. Метаболічний синдром: механізми розвитку та перспективи антиоксидантної терапії: Монографія / А.Л. Загайко, Л.М. Вороніна, К.В. Стрельченко. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – 216 с.

2010

 1. Перспективи застосування природних антиоксидантів у профілактиці атеросклерозу: монографія / А.Л. Загайко, Л.М. Вороніна, Г.Б. Кравченко та ін. – Х.: НФаУ, 2010. – 272 с.

2012

 1. Загайко А.Л., Красильникова О.А., Кравченко А.Б., и др. Биологически активные вещества винограда и здоровье: монография/ под общ. ред. проф. Загайко А.Л. – Х.: Изд-во «Форт», 2012. – 404 с.
Print Friendly, PDF & Email