Международное сотрудничество

УЧАСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ У МІЖНАРОДНИХ ЗЇЗДАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ, ФОРУМАХ, СИМПОЗІУМАХ

Доц. А. Л. Загайко прийняв участь у 42-му з’їзді Європейської асоціації з вивчення діабету (European Association for the study of diabetes), який проводився 14-17 вересня 2006 року у м. Копенгаген (Данія).

Доц. А. Л. Загайко прийняв участь у 43-му з’їзді Європейської асоціації з вивчення діабету (European Association for the study of diabetes), який проводився 17-21 вересня 2007 року у м. Амстердам (Нідерланди)

Активну участь брали співробітники кафедри в IV Львівсько-Люблінській конференції з експериментальної та клінічної біохімії (13-14 травня 2010 р., м. Люблін, Польща)

Також, співробітники кафедри виступали з доповідями на VIII міжнародній конференції «Биоантиоксидант» (4-6 октября 2010 г., г. Москва);

Кафедра біохімії була представлена на:

  • II міжднародній науково-практичній конференції «Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования в физиологии и медицине» (26-28 октября 2011 г., г. Санкт-Петербург, Росія);
  • Third International Symposium on Adipobiology and Adipopharmacology (ISAA) (25-27 october 2012, Burgas, Bulgaria);
  • Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные направления фундаментальных и прикладних исследований» (4-5 марта 2013 г., г. Москва, Росія);
  • Міжнародній науково-практичній конференції «Наука в современном информационном обществе (3-4 апреля 2013 г., Москва, Росія);

За останній час кафедра біохімії під керівництвом завідуючого кафедри, професора Андрія Леонідовича Загайко виходить на міжнародний рівень науково-дослідницької та навчально-методичної роботи. Так, у 2012 році А. Л. Загайко на запрошення завідуючою кафедрою біохімії, доктора Ізабели Моралес відвідав Universitat de Barcelona (м. Барселона, Іспанія) для ознайомлення з досвідом викладання біохімії на фармацевтичному факультеті.

Закордонні наукові та освітні організації, з якими співпрацює кафедраце:

  • Федерація європейських біохімічних товариств (FEBS), європейських асоціацій з вивчення діабету (EASD) та атеросклерозу (EAS)
  • Американська діабетологічна асоціації (ADA)
  • Європейська рада Фармакологічних товариств (EUFEPS)
  • Європейське товариство адипобіології та адипофармакології (EUAA)
  • Міжнародне товариство вивчення ксенобіотиків (The International Society for the Study of Xenobiotics (ISSX))
Print Friendly, PDF & Email