Педагогічний склад

КРАВЧЕНКО
Анна Борисівна

Новый рисунок (1)

Кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри біологічної хімії

 У 1991 році почала працювати у Харківському фармацевтичному інституті на посаді старшого лаборанта, яку суміщувала з посадою асистента. З 2002 року – асистент кафедри біохімії, а з 2003 року по теперішній час – доцент кафедри біохімії. З 2006 року по теперішній час виконує обов’язки завуча кафедри. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «біохімія» за темою «Вплив антиоксидантів рослинного походження на метаболізм нітрогенвмісних сполук за умов нейрогенного стресу у щурів». Має диплом державного зразка, що надає право викладання англійською мовою спеціальних дисциплін. Читає лекції та проводить лабораторні, семінарські та практичні заняття українською, російською та англійською мовами. Приймає участь у проведені лабораторних занять з практично-орієнтованого курсу «Клінічна біохімія» для іноземних студентів 4-5 курсів на госпрозрахунковій основі. Г. Б. Кравченко є співавтором навчальних посібників Клінічна біохімія (2005 р.), Биомолекулы – фармпрепараты (2008 р.), Journal for laboratory works on biochemistry (2009 р.), Функціональна біохімія (2009 р.), Biological Chemistry (2011 р.), Laboratory Manual on Biochemistry (2012 р.) та ін. Постійно приймає участь у створенні робочих навчальних програм з біохімії, клінічної біохімії, функціональної біохімії та біохімії патологічних станів для різних спеціальностей. Є співавтором типових програм навчальних дисциплін: «Біологічна хімія» та «Клінічна біохімія» для спеціальності «Клінічна фармація», «Загальна біохімія та молекулярна біологія» для спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів» і курсів за вибором «Функціональна біохімія» та «Екологічна біохімія». Ганна Борисівна постійно підвищує свій професійний рівень. У 1996 році закінчила курси підвищення кваліфікації «Педагогіка та психологія вищої школи», у 2012 році – курси підвищення кваліфікації «Вища освіта та Болонський процес». Науково-дослідна робота Г. Б. Кравченко була присвячена вивченню гіпоглікемічной та антитиреоїдної активності синтетичних сполук. У теперішній час приоритетним науковим напрямком її дослідженнь є вивчення біохімічних механізмів розвитку проатерогенних станів та вільнорадикальних патологій. Г. Б. Кравченко є співавтором понад 70 наукових публікацій, чотирьох патентів, та двох монографій «Перспективи застосування природних антиоксидантів у профілактиці атеросклерозу» (2010 р.), «Биологически активные вещества винограда и здоровье» (2012 р.). За останні роки приймала участь у ряді міжнародних конференцій. Ганна Борисівна є членом міжнародних наукових організацій Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) та Міжнародного біохімічного товариства (FEBS).

 

 

НАБОКА
Ольга Іванівна

доктор біологічних наук, професор, Заслужений викладач НФаУ

20 травня 1966 року в м. Миронівка, Київської обл. Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1990). Працювала: лаборант (1983–1988), старший лаборант (1988–1995), асистент (1995–1999), доцент (1999–2010), професор (2010–2012) кафедри біологічної хімії Національного фармацевтичного університету, завідувачка кафедри біології (2013-2014), професор кафедри біології (з 2015),  одночасно ‒ декан факультету медико-фармацевтичних технологій НФаУ з 2004 року по теперішній час. Лауреат грамот та дипломів: Харківської обласної державної адміністрації (2005, 2013, 2016, 2019), Харківського міського голови (2007), Київської районної ради м. Харкова (2005 р.), МОН України (2007 р.), МОЗ України (2010 р.), НФаУ (2004, 2009, 2013, 2016). Член Вченої ради НФаУ, член ректорської ради НФаУ, голова ради факультету медико-фармацевтичних технологій НФаУ, член ЦМР НФаУ, член апробаційної ради по спеціальності 14.03.05 – фармакологія. Член міжнародного товариства вивчення ксенобіотиків (The International Societi for the Study of Xenobiotics (ISSX)). Набока Ольга Іванівна підготувала одного доктора філософії (Хуарі С.З.), керує підготовкою доктора філософії (Вороніна-Тузовьких Ю.В.).

КРАВЧЕНКО
Віра Миколаївна 

доктор біологічних наук, професор.

Закінчила Харківський державний університет ім. М. Горького (1981). Працює в НФаУ з 1977 р.: лаборант (1977), старший лаборант (1981), асистент (1982), доцент (1992), завідувач кафедри біології (2004), завідувач кафедри біологічної хімії (2018-2019) професор кафедри  біологічної хімії. Приймає участь в проведенні експериментальних досліджень по вивченню антитиреоїдної активності нових синтезованих сполук, інших видів фармакологічної активності, біохімічних механізмів дії активних сполук та ін. Керівник дипломних та магістерських робіт. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Гипогликемическая активность арилпроизводных дикарбоновых кислот» (1987), докторську дисертацію на тему: «Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експериментальному гіпертиреозі та їх корекція за допомогою похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну» (2007); автор та співавтор 150 наукових праць, в т.ч. авторських свідоцтв та патентів.  Член редколегії “Українського біофармацевтичного журналу”, член апробаційної ради зі спеціальності “Фармакологія”.  Почесна грамота Київської районної ради м. Харкова з нагоди 200-річного ювілею університету, грамоти ХФІ.

Малоштан Людмила Миколаївна

доктор біологічних наук, професор

У 1981 році закінчила Харківський державний університет, біологічний факультет. З 1981 року асистент кафедри фізіології ХФІ, з 1986 року – доцент. У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему: ”Гипогликемическая активность и некоторые стороны действия на организм растительного комплекса из травы фасоли обыкновенной” за спеціальністю “фармакологія”. У 1994 році захистила докторську дисертацію на тему: ”Фармакологічні аспекти патогенетично обґрунтованої хіміотерапії цукрового діабету з використанням фітопрепаратів на основі екстрактів трави квасолі” по специальности “фармакология”. 18 жовтня 2001 року отримала звання професора. З 1995 року по теперішній час очолює кафедру фізіології та анатомії НФаУ. Професор Малоштан Л.М. входить до складу Спецради Д 64.60503. З 2014 р. є головою апробаційної ради з фармакології. Малоштан Л.М. є членом Вченої ради НФаУ, Об’єднаної ради факультетів НФаУ, Центральної методичної комісії НФаУ. Головний редактор біофармацевтичної журналу. Зам. голови комісії з біоетики. Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України, Почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації (1996, 2001, 2002 р.р.), Дипломом учасника обласного конкурсу “Вища школа Харківщини – Кращі імена”. Малоштан Л.М. – заслужений професор НФаУ. Під керівництвом проф. Малоштан Л.М. захищено 2 докторські та 16 кандидатських дисертаційних робіт. Наразі виконується 1 докторська дисертація. Професор Малоштан Л.М. являється співавтором понад 35 авторських свідоцтв і патентів, 270 наукових робіт. У 2002 році на базі кафедри була створена проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень. Лабораторія, яку очолює професор Малоштан Л.М., акредитована Національним Агентством з акредитації України (атестат № 2 H1422 відповідно до ДСТУ ISO / IEC 17025: 2006 (ISO / IEC 17025: 2005) дійсний до 06 вересня 2022 року) на право проводити токсикологічні випробування парфумерно-косметичних засобів, дієтичних добавок, лікарських засобів, предметів та засобів аромотерапії та побутової хімії.

КРАСІЛЬНІКОВА
Оксана Анатоліївна 

Новый рисунок (2)

Кандидат біологічних наук, доцент.

В 1993 році закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. В 2003 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за темою «Роль тиреоїдних гормонів в регуляції обміну фосфоінозитидів в печінці щурів різного віку». В НФаУ з 2005 по 2008 року виконувала обов’язки асистента, а з 2008 року по теперішній час працює доцентом кафедри. З 2011 року О. А. Красільнікова відповідальна за роботу СНТ та з 2012 року за методичну роботу. О. А. Красільнікова має диплом, який дозволяє викладати дисципліни англійською мовою. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з біохімії, біохімії патологічних процесів, функціональної біохімії українською, російською та англійською мовами. Приймає участь у проведені лабораторних занять з практично-орієнтованого курсу «Клінічна біохімія» для іноземних студентів 4-5 курсів на госпрозрахунковій основі. Активно бере участь у проведені профорієнтаційної роботи кафедри серед школярів загальноосвітніш закладів. Під керівництвом доц. О. А. Красільніковій виконуються дві кандидатські дисертації. Оксана Анатоліївна є автором та співавтором понад 60 наукових наукових статей та тез.

Сенюк
Ігор Валерійович

 Новый рисунок (3)

Кандидат фармацевтичних наук, доцент.

У 1993 році закінчив Харківську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація» та здобув кваліфікацію «провізор». З 1992 по 1993 рр. працював молодшим лаборантом, а з 1993 по 1994 рр. – старшим лаборантом кафедри біохімії. З 1994 по 2001 рр. працював асистентом, а з 2001 року по теперішній час – доцентом кафедри. В 1997 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Фармакологические свойства экстрактов свеклы обыкновенной» (Росія), а в 2008 році пройшов її нострифікацію. З 2002 року та по теперішній час виконує обов’язки заступника декана факультету з підготовки іноземних громадян. з 2005 року – заступник відповідального секретаря приймальної комісії по набору іноземних громадян. На кафедрі відповідальний за профорієнтаційну роботу. І. В. Сенюк читає лекції та проводить лабораторні заняття з біологічної хімії українською та російською мовами. Він є співавтором навчальних посібників «Біологічна хімія. Лабораторний практикум» (2002 р.), «Биологическая химия. Учебное пособие» (2002 р.), «Клінічна біохімія» (2003 р.), «Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії» (2004 р.), «Биомолекулы – фармпрепараты» ( 2008 р.), «Функціональна біохімія» (2010 р.) та 8 науково-методичних вказівок. Приймав участь у створенні навчальних програм, методичних вказівок та контрольних завдань з біологічної хімії, написанні нових тестових завдань з біохімії для ліцензійного іспиту «Крок-1». Постійно підвищує свій професійний рівень. У 2013 році закінчив курси підвищення кваліфікації «Сучасні технології навчання» на базі Інститу підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ. Науково-дослідна робота І. В. Сенюка проводиться з вивчення антиоксидантних властивостей нових субстанцій рослинного та синтетичного походження. Ігор Валерійович є автором та співавтором понад 60 наукових робіт.

 

ГАЛУЗІНСЬКА
Любов Валериївна 

 Новый рисунок (8)

Кандидат фармацевтичних наук, доцент.

В 2000 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. У НФаУ працює: з 2000 по 2004 рр. – старшим лаборантом, з 2004 по 2012 рр. – асистентом, з 2012 року по теперішній час – доцентом кафедри біологічної хімії. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Експериментальне вивчення протизапальної активності поліфенольного екстракту з надземної частини Лядвенцю рогатого». З 2009 року по терепішній час виконує обов’язки секретаря кафедри. Л. В. Галузінська має диплом, який надає право викладання англійською мовою. Читає лекцій та проводить лабораторні заняття з біологічної хімії українською, російською та англійською мовами. Брала участь у створенні навчальних програм, методичних вказівок та контрольних завдань з біологічної хімії, написанні нових тестових завдань з біохімії для ліцензійного іспиту «Крок-1». Науково-дослідна робота її включає дослідження фармакологічних  властивостей сполук природного та синтетичного походження. Любов Валеріївна є автором та співавтором понад 30 наукових робіт, у тому числі трьох патентів. З 2012 року Л. В. Галузінська виконує обо’язки відповідального секретаря «Українського біофармацевтичного журналу»

 

 

ФИЛИМОНЕНКО
Вікторія Павлівна 

 Новый рисунок (9)

Кандидат біологічних наук.

В 2001 році закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, в якому з 2001 по 2009 рр. працювала аспірантом та з 2006 по 2011 рр. – молодшим науковим співробітником кафедри біохімії. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Регуляція гемоксигеназної активності гемом у серці, судинах та легенях щурів при введенні субстрату та інгібітору NO-синтаз». З 2011 року по теперішній час працює асистентом кафедри біохімії НФаУ. На кафедрі відповідальна за підготовку тестів з біохімії до іспиту «Крок-1», в тому числі на сервері тестування on-line. Відповідальна за начальний процес студентів заочної (дистанційної) форми навчання. В. П. Филимоненко має сертифікат, який надає право викладання дисциплін англійської мовою. Читає лекцій та проводить лабораторні заняття з біологічної хімії українською та російською мовами Науково-дослідна робота Вікторії Павлівни проводиться в дослідженнях протекторних властивостей природних сполук (поліфенолів винограду) в умовах стресу та при патологіях. Постійно підвищує свій професійний рівень у 2013 році закінчила курси підвищення кваліфікації «Сучасні технології навчання» на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ. В. П. Филимоненко є співавтором понад 50 наукових праць, з яких 17 статей у провідних наукових журналах.

 

БРЮХАНОВА
Тетяна Олександрівна

 

кандидат біологічних наук

Народилась 04 травня 1990 року. У 2012 році з відзнакою закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Клінічна фармація». У 2016 році після навчання в аспірантурі захистила дисертаційну роботу за темою «Біохімічні зміни в організмі тварин за застосування препаратів патогенетичної терапії метаболічного синдрому» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.01.32 «медична біохімія» (науковий керівник – професор Загайко А.Л.). З вересня 2016 року працює на посаді асистента кафедри біологічної хімії НФаУ. Науково-дослідна робота Тетяни Олександрівни базується на дослідженні біохімічних механізмів розвитку метаболічного синдрому, цукрового діабету 2 типу та інших патологій, асоційованих з інсулінорезистентністю та пошуку шляхів їх фармакологічної корекції. Т.О. Брюханова є співавтором понад 60 наукових статей, 50 тез доповідей, 3 патентів, 2 інформаційних листів та 2 розділів колективних монографій («Sex and age differences in lipoprotein metabolism proatherogenic changes under the experimental metabolic syndrome in hamsters» та «Prospects for Using the Natural Antioxidant Compounds in the Obesity Treatment»). Відповідальна за наукову роботу кафедри. Тетяна Олександрівна є дійсним членом Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS). Викладає дисципліни «Біологічна хімія» та «Біохімія патологічних процесів».

 

ШОВКОВА
Оксана Володимирівна

кандидат фармацевтичних наук

Народилася 30 жовтня 1991 року у місті Харкові. У 2008 році вступила до Національного фармацевтичного університету, фармацевтичний факультет. У 2013 році з відзнакою закінчила університет за спеціальністю «Фармація», в тому ж році вступила до магістратури (кафедра аптечної технології ліків). У 2014 році закінчила проходження інтернатури та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень магістра фармації за фахом «Провізор загального профілю». У 2015 році вступила до аспірантури (спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) та закінчила її у 2018 році. З 2018 року працює на кафедрі біологічної хімії Національного фармацевтичного університету – асистент. Секретар кафедри. Заступник декану факультету медико-фармацевтичних технологій.

 

 

Print Friendly, PDF & Email