БРЮХАНОВА Тетяна Олександрівна

БРЮХАНОВА
Тетяна Олександрівна

Педагогічний склад

кандидат біологічних наук

Народилась 04 травня 1990 року. У 2012 році з відзнакою закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Клінічна фармація». У 2016 році після навчання в аспірантурі захистила дисертаційну роботу за темою «Біохімічні зміни в організмі тварин за застосування препаратів патогенетичної терапії метаболічного синдрому» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.01.32 «медична біохімія» (науковий керівник – професор Загайко А.Л.). З вересня 2016 року працює на посаді асистента кафедри біологічної хімії НФаУ. Науково-дослідна робота Тетяни Олександрівни базується на дослідженні біохімічних механізмів розвитку метаболічного синдрому, цукрового діабету 2 типу та інших патологій, асоційованих з інсулінорезистентністю та пошуку шляхів їх фармакологічної корекції. Т.О. Брюханова є співавтором понад 60 наукових статей, 50 тез доповідей, 3 патентів, 2 інформаційних листів та 2 розділів колективних монографій («Sex and age differences in lipoprotein metabolism proatherogenic changes under the experimental metabolic syndrome in hamsters» та «Prospects for Using the Natural Antioxidant Compounds in the Obesity Treatment»). Відповідальна за наукову роботу кафедри. Тетяна Олександрівна є дійсним членом Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS). Викладає дисципліни «Біологічна хімія» та «Біохімія патологічних процесів».

Педагогічний склад Педагогічний склад Педагогічний склад

 

Print Friendly, PDF & Email