КРАСІЛЬНІКОВА Оксана Анатоліївна

КРАСІЛЬНІКОВА
Оксана Анатоліївна 

КРАСІЛЬНІКОВА Оксана Анатоліївна

Кандидат біологічних наук, доцент

В 1993 році закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. В 2003 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за темою «Роль тиреоїдних гормонів в регуляції обміну фосфоінозитидів в печінці щурів різного віку». В НФаУ з 2005 по 2008 року виконувала обов’язки асистента, а з 2008 року по теперішній час працює доцентом кафедри. З 2011 року О. А. Красільнікова відповідальна за роботу СНТ та з 2012 року за методичну роботу. О. А. Красільнікова має диплом, який дозволяє викладати дисципліни англійською мовою. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з біохімії, біохімії патологічних процесів, функціональної біохімії українською, російською та англійською мовами. Приймає участь у проведенні лабораторних занять з практично-орієнтованого курсу «Клінічна біохімія» для іноземних студентів 4-5 курсів на госпрозрахунковій основі. Активно бере участь у проведенні профорієнтаційної роботи кафедри серед школярів загальноосвітніх закладів. Під керівництвом доц. О. А. Красільніковій виконуються дві кандидатські дисертації. Оксана Анатоліївна є автором та співавтором понад 60 наукових наукових статей та тез.

Педагогічний склад Педагогічний склад Педагогічний склад

Print Friendly, PDF & Email