Вас вітає Кафедра біологічної хімії

Кафедра біологічної хімії є фундаментальною кафедрою медико-біологічного циклу, розташована в корпусі по вулиці Куліковська, 12.

Кафедру було організовано в 1938 році за ініціативою доктора біологічних наук, професора А.М. Утєвського.

Зараз на кафедрі працюють 11 викладачів, з яких один доктор наук – А.Л. Загайко, 10 кандидатів наук, з яких 8 доцентів та 2 асистенти. В підготовці навчального процесу беруть участь три старших лаборанти.

На кафедрі біологічної хімії для студентів 2-4 курсів викладаються за ліцензійними напрямами та спеціальностями ряд дисциплін:

  • «Біологічна хімія»;
  • «Клінічна біохімія»;
  • «Функціональна біохімія»;
  • «Загальна біохімія та молекулярна біологія»;
  • «Загальна біохімія».

Студентське наукове товариство щороку залучає близько 30 студентів для проведення біохімічних та фармакологічних досліджень на кафедрі.

Науково-дослідна робота займає одне з провідних місць в діяльності кафедри, основні напрямки якої на теперішній час включають:

  • вивчення біологічної активності і деяких механізмів дії синтетичних і природних сполук, як потенційних лікарських препаратів;
  • вивчення гострої та хронічної токсичності біологічно активних речовин природного походження;
  • вивчення біохімічних механізмів розвитку патологій, які супроводжуються дисліпідемічними станами (стрес, метаболічний синдром, діабет, атеросклероз) та пошук шляхів їх корекції;
  • розробка біохімічних критеріїв оцінки біологічної активності лікарських препаратів.

«Біологічна хімія» входить до переліку дисциплін, які представлені для складання ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК-1. Фармація»

 

Print Friendly, PDF & Email