СЕНЮК Ігор Валерійович

СЕНЮК
Ігор Валерійович

СЕНЮК Ігор Валерійович

Кандидат фармацевтичних наук, доцент закладу вищої освіти

У 1993 році закінчив Харківську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація» та здобув кваліфікацію «провізор». З 1992 по 1993 рр. працював молодшим лаборантом, а з 1993 по 1994 рр. – старшим лаборантом кафедри біохімії. З 1994 по 2001 рр. працював асистентом, а з 2001 року по теперішній час – доцентом кафедри. В 1997 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Фармакологические свойства экстрактов свеклы обыкновенной», а в 2008 році пройшов її нострифікацію. З 2002 року та по теперішній час виконує обов’язки заступника декана факультету з підготовки іноземних громадян. З 1996 року – заступник відповідального секретаря приймальної комісії з набору вітчизняних здобувачів вищої освіти;  з 2005 року  по теперішній час – заступник відповідального секретаря приймальної комісії по набору іноземних громадян. На кафедрі відповідальний за профорієнтаційну роботу. І. В. Сенюк читає лекції та проводить лабораторні заняття з біологічної хімії українською та англійською мовами. Він є співавтором навчальних посібників «Біологічна хімія. Лабораторний практикум» (2002 р.), «Биологическая химия. Учебное пособие» (2002 р.), «Клінічна біохімія» (2003 р.), «Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії» (2004 р.), «Біомолекули – фармпрепарати» ( 2008 р.), «Функціональна біохімія» (2010 р.) та 14 науково-методичних вказівок. Приймав участь у створенні навчальних програм, методичних вказівок та контрольних завдань з біологічної хімії, написанні нових тестових завдань з біохімії для ліцензійного іспиту «Крок-1».  Має дві другі вищі освіти та отримав дипломи з відзнакою: у 2014 рокі закінчив НФаУ та отримав повну вищу освіту за спеціальності “Педагогіка вищої школи” та здобув кваліфікацію магістра з педагогіки; 2022 році закінчив Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія” та здобув  ступінь вищої освіти бакалавр за галуззю знань «Гуманітарні науки», спеціальності «Філологія», спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»; професійна кваліфікація: філолог, перекладач з англійської мови. У 2013, 2021 та 2022 році закінчив курси підвищення кваліфікації «Сучасні технології навчання» на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ.  Науково-дослідна робота І. В. Сенюка проводиться з вивчення антиоксидантних, протизапальних, послаблювальних та гепатопротекторних властивостей нових субстанцій рослинного  походження. Ігор Валерійович є автором та співавтором понад 200 наукових робіт. За його керівництвом у 2021 році була захищена дисертаційна робота аспіранта Башар Джабар Алі Аль-Сахлані (Республіка Ірак) за темою “Фармакологічна активність екстрактів, отриманих з листя сливи домашньої”. Підготував одного кандидата фармацевтичних наук. Є співорганізатором навчально-освітнього проєкту “Народження, розвиток на становлення ДНК”, заходи якого проводяться до річниці відкриття структури ДНК. Є співорганізатором  курсу под обсяги встановлені навчальним планом “Основи клінічної біохімії” для іноземних здобувачів вищої освіти. Входить до складу наукових організацій та співтовариств: «Federation of European Biochemical Societies (FEBS)»; Member of the NGO «International Educators and Scholars Foundation, IESF»; громадське об’єднання «Асоціація фармацевтів України»; Member of a scientific organization «The Center for Ukrainian and European Scientific Cooperation»; ГО «Асоціація ендокринологів України», «Українська асоціації клінічних ендокринологів»; ГО «Асоціація превентивної і антиейджинг медицини» (АПАМ); ВГО «Асоціація фармакологів України»; ГО «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «СUM DEO» (З Богом)».  Нагороджений Подякою від прем’єр-міністра України за № 21828 від 28 травня 2019 року.

               Педагогічний складСЕНЮК Ігор Валерійович  Педагогічний склад      orcid logo

Основні наукові публікації за пріоритетними напрямками досліджень

Монографії

Lenchyk L. V., Senyuk I. V. and Lysiuk R. M. Medicinal Herbs for Metabolic Disorders, in the Book: “An Introduction to Medicinal Herbs”, Chapter 6. Medicinal Herbs for Metabolic Disorders (L. V. Lenchyk, I. V. Senyuk and R. M. Lysiuk-National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine, et al.) November 2021. Editor: Mila Emerald, ISBN: 78-1-68507-147-9,  2021, PHYTOCEUTICALS International ™ & NOVOTEK Global Solutions ™, Canada. https://doi.org/10.52305/TKAL3430.

Seniuk I.V., Kravchenko V.M., Tkachenko O.V.  . Experimental studies on the hepatoprotective properties of herbal substances. The role of medical science in implementing innovative medical technologies in the EU countries and Ukraine : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022.  p. 268-291. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-199-2-14.

Патенти

Патент на корисну модель № Спосіб одержання водорозчинного полісахаридного комплексу з послаблюючою активністю з плодів сливи домашньої / А. М. Комісаренко, Т. В. Упир, І. В. Сенюк, Башар Джабар Алі-Сахлані, Мохаммед Шахм Басім, Л. В. Ленчик // опубл. 11.09.2017, Бюл. №17.

Патент на корисну модель № Спосіб одержання засобу з послаблюючою активністю з плодів сливи домашньої / А. М. Комісаренко, Т. В. Упир, І. В. Сенюк, Башар Джабар Алі-Сахлані, Мохаммед Шахм Басім, Л. В. Ленчик // опубл. 10.08.2017, Бюл. №15.

Патент на винахід №118602. Спосіб одержання водорозчинного полісахаридного комплексу з послаблюючою активністю з плодів сливи домашньої / А. М. Комісаренко, Т.В. Упир, І. В. Сенюк, Башар Джабар Алі-Сахлані, Мохаммед Шахм Басім, Л. В. Ленчик // опубл. 11.02.2019, Бюл. №3.

Статті

Сенюк І. В., Башар Джабар Аль-Сахлані, Ленчик Л. В. Вивчення послаблюючої активності різних субстанцій, одержаних з плодів сливи домашньої Prunus domestica. Український біофармацевтичний журнал. 2017.т. 52, № 5. С. 21-25. doi.org/10.24959/ubphj.17.134.

T. Upyr, Shahm Basim Mohammed, Bashar Al-Jabbar Ali Sahlani, L. Lenchyk, I. Senyuk, V. Kyslychenko. Phytochemical and pharmacological study of polysaccharide complexes of prunus domestica fruit. Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». № 3(13). Р. 32-37. doi.org/10.15587/2519-4852.2018.135825.

Сенюк І. В., Башар Джабар Аль Сахлані, Мохаммед Шахм Басім Вивчення гепатопротекторної дії екстрактів із плодів сливи домашньої. Фармацевтичний часопис. № 4(48). С. 57-61.  doi.org/10.11603/2312-0967.2018.4.9692

N. Filimonova, Bashar Jabbar Ali Sahlanee, I. Senyuk, A. Kononenko. Microbiological study of a perspective hepatoprotective agent based on dry extract from Prunus domestica fruits. «EUREKA: Health Sciences». 2019. № 2(20). Р. 47-52. doi.org/10.21303/2504-5679.2019.00870.

І. В. Сенюк, Т. О. Брюханова, Башар Джабар Аль Сахлані. Етіопатогенез хронічного запору та основні шляхи фармакологічної корекції. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2019. Т.13, №1. С. 11-18.

Bashar Jabbar Ali Sahlanee, I. Senyuk. Investigation of membrane-stabilizing action of extracts from Prunus domestica fruits. Pharmacology and toxicology. 2019. Т.13, №1. С. 71-74.

І. В. Сенюк, Башар Джабар Алі Аль-Сахлані. Вивчення антиексудативної активності сухого екстракту з плодів Сливи домашньої. Український біофармацевтичний журнал. 2019. № 2(59). С. 55-59. doi.org/10.24959/ubphj.19.220.

Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, D. Litkin, I. V. Senyuk. Investigation of the pharmacological action of the dry extract from Plum fruits on the model of comorbidity functional constipation on combined alcoholic liver damage in rats. Clinical Pharmacy. 2019. T. 23, № 2. С. 6-14. doi.org/10.24959/167342.

V. Senyuk, Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, A. G. Kononenko. Study of anti-excudative activity of «Prunofit» extract obtained from prunus domestica fruits on the models of carrageenan and formaline-induced paw edema in experimental animals. Фітотерапія. Часопис. 2019. № 4. С. 29-33. doi.org/10.33617/2522-9680-2019-4-29.

Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, I. V. Senyuk, L. V. Lenchyk, T. V. Upyr. The study of influence of the extracts obtained from Prunus domestica fruits on lipid peroxydation and antioxidant system indicators in liver. Фармацевтичний журнал. 2019, т. 74, № 6. С. 85-93.  doi.org/10.32352/0367-3057.6.19.10.

V. Senyuk, Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, O. V. Shovkova. Pathophysiological association of a functional constipation and metabolic disorders. Perspectives on the pharmacocorrection of digestive system disorders by plant fibers as an example of the use of European plum (Prunus domestica). Здоров’я суспільства. 2019, т. 8, № 4. С. 124-132. doi.org/10.22141/2306-2436.8.4.2019.192178.

Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, Koshova O. Yu., I. V. Senyuk. The influence of extracts from Prunus domestica on disorders of intestinal peristalsis induced by barium chloride action in mice. Фармацевтичний часопис. № 4. С. 78-84. doi.org/10.11603/2312-0967.2019.4.10669.

Igor Seniuk, Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, Abdulhadi Ashour Bakri Bakri, Vira Kravchenko, Oksana Shovkova. Study of laxative and hepatoprotective activity of extracts obtained from Prunus domestica fruits. Pharmacia, 68(2) (2021).  doi.org/10.3897/pharmacia.68.e64159.

O.P. Matviichuk, A.V. Matviichuk, L.V. Karabut, O.M. Gladchenko, O.M. Litvinova, I.V. Seniuk, O.V. Tkachenko. Determination of the nephroprotector action of a new derivative of theophiline on the model of acute toxic renal injury by ethylene glycol. Archives. PhOL – PharmacologyOnLine, Salerno, Italy. 2021. Vol.3. Р. 1085-1095.

V. M. Kravchenko, I. V. Senyuk, Z.V. Shovkova, O. V. Shovkova «Тhe study of lipotropic action of extract from fruit Prunus domestica «Prunofit» by animal models of alcoholic liver diseases. Фармацевтичний журнал. 2021, т. 75, № 6, С. 86-91. doi.org/10.32352/0367-3057.6.20.09.

Сенюк І. В., Кравченко В. М., Ткаченко О. В. Вивчення антиоксидантної та антицитолітичної активності екстракту з листя сливи домашньої. Вісник Вінницького національного медичного університету, 2022, Т. 26, No1. С. 12-16. doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2022-26(1)-02.

Сенюк І. В., Кравченко В. М., Бенарафа Ібрахім Амін. Фітохімічна характеристика та вивчення гострої токсичності екстрактів із  плодів сливи домашньої. , Фармацевтичний журнал, 2022, Т. 77, No 1. С. 94-102. doi.org/10.32352/0367-3057.1.22.10.

Кравченко В., Сенюк І. Вивчення протизапальних, антиоксидантних та антицитолітичних властивостей олії насіння винограду. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. 1(88)/2022. С. 15-24. doi.org/10.17721/1728.2748.2022.88.15-24.

Тези доповідей у закордонних науково-практичних заходах

1.      Kravchenko V. M., Bashar Jabbar Ali Sahlani, Senyuk I. V. Investigation of acute toxicity of plum home fruit extracts. Prospects for the development of medicine in EU countries and Ukraine: International scientific and practical conference, Wloclawek, Republic of Poland, December 21-22, 2018. Wloclawek: Cuiavian University in Wloclawek. 2018. 152 p.

2.      Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, Senyuk I. V., Shovkova O. V. Study of the antioxidant properties of the extracts obtained from the skin of a prunus domestica fruits. «Topical issues in pharmacy and medical sciences»: the 2nd International scientific and practical conference, Tokyo, Japan, November 18-19, 2019. CPN Publishing Group. 2019. 103 p.

3.      Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, Kravchenko V. M., Shovkova O. V., Senyuk I. V. Study of lipotropic action of extract from European plum «Prunofit» on model of alcoholic hepatitis. Dynamics of the development of world science: abstracts of the 4th International scientific and practical conference.Vancouver, Canada, December 18-20, 2019. Perfect Publishing, 2019. 1041 p.

4.      Senyuk I. V., Shovkova O. V., Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee. The modern concept of pharmacocorection of the functional constipation. Medicine under the modern conditions of integration development of European countries: International scientific and practical conference. Lublin, Republic of Poland, December 27–28, 2019. Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. 240 p.

5.      Senyuk I. V., Shovkova O. V. Bakir Makher Nazen The modern concept of pharmacocorection of the functional constipation. The 5th International scientific and practical conference – Modern science: problems and innovations (July 26-28, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. 433 p.

6.      Кравченко Г. Б., Сенюк І. В., Брюханова Т. О., Бакір М. Н. Мікронутрієнти та їх взаємодія. The 1st International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (August 26-28, 2020) BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. 395 p.

7.      Кравченко В. М., Шовкова З. В., Сенюк І. В., Шовкова О. В. Вивчення антиоксидантної та антицитолітичної активності екстракту з листя сливи звичайної (Prunus domestica) International scientific and practical conference “Medicine and health care in modern society: topical issues and current aspects” : Conference proceedings, February 26–27, 2021. Lublin, Republic of Poland : “Baltija Publishing”, 2021. С. 184-188.

8.      Кравченко В.М., Сенюк І.В., Шовкова О.В. Вивчення мембраностабілізувальної активності екстракту з листя сливи звичайної на моделі спонтанного гемолізу еритроцитів. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers “ΛΌГOΣ” with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference (Vol. 4), Cambridge, March 19, 2021. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021. Р. 77-78. https://doi.org/10.36074/logos-19.03. 2021.v4.24

9.      Сенюк І.В., Бенарафа Ібрахім Амін. Правові аспекти клонування людини. Features of the development of modern science in the pandemic’s era: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2, С. 53-56), December 3, 2021. Berlin, Germany: European Scientific Platform.

10.   Seniuk I., El Mehdi Tolbi. Erspectives on the pharmacocorrection of digestive system disorders by plant fibers as an example of the use of European plum. Current issues of science, prospects and challenges: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 3, p. 80-86), December 17, 2021. Sydney, Australia: European Scientific Platform.

11.   Seniuk Igor, Benzid Yassine. Pharmacological effects of Argan oil. II Correspondence International Scientific and Practical Conference Modern science: Concepts, Theories and Methods of basic and applied research. LLC International Centre Corporative Management (Republic of Austria) та NGO European Scientific Platform (Ukraine) December 24th, 2021. p. 546-549. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.12.2021.106

12.   Сенюк І.В., Ленчик Л.В. Вплив олії насіння винограду та обліпихової олії на динаміку деяких біохімічних показників крові у щурів та тлі видавлених трафаретних ран. International Scientific Conference “Modern medicine the use of creative industries in the healthcare system”. December 28-29 2021, Lublin, Republic of Poland. P. 122-125. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-182-4-33

13.   Кравченко В.М., Сенюк І.В., Беррі З. Етіологія та патогенез хронічного запору. The І International Science Conference “Multidisciplinary academic explorations”, January 10 – 12, Amsterdam, Netherlands. p. 18-21.

14.   Seniuk I., Benzid Yassine, Kaddi Kaoutar. Pharmacological study of polysaccharide complexes of Prunus domestica fruit. XXII International Conference of European Academy of Sciences & Research. Hamburg, Germany, January 16th, 2022. p. 9-10.

15.   Seniuk I., Benzid Y. Pathophysiological association of a functional constipation and metabolic disorders. The VI International Scientific and Practical Conference “Tendencies of development science and practice”, February 14–16, Boston, USA. p. 260-267.

Тези доповідей у вітчизняних науково-практичних заходах

1.      Сенюк І. В., Башар Джаббар Алі-Сахлані. Дослідження впливу сухого екстракту та полісахаридного комплексу плодів сливи на гістоструктуру печінки щурів в умовах етанолової інтоксикації. Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція: тези доповідей I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 18 жовт. 2018 р. / НФаУ; редкол. А. А. Котвіцька (голова) та ін.; уклад. проф. Березнякова А. І. та ін. Харків: НФаУ, 2018. 276 с.

2.      Сенюк І. В., Башар Джабар Аль Сахлані. Вивчення мембраностабілізувальної активності екстрактів сливи домашньої в умовах in vitro. Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 14-15 берез. 2019 р. – Харків : НФаУ, 2019. –T. 2. 340 с.

3.      Башар Джабар Аль Сахлані, Кошова О. Ю., Сенюк І. В. Вивчення послаблювальної активності екстрактів, одержаних з шкірки плодів сливи домашньої. Нові досягнення у галузі медичних та фармацевтичних наук: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 15-17 лист. 2019 р. Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2019. 96 с.

4.      Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, Shovkova O. V., Senyuk I. V. The influence of extract from the rind of fruit prunus domestica containing fiber (“Prunofit”) on the characteristics of the cholestasis. Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція: тези доповідей II наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 21 лист. 2019 р. / НФаУ; редкол. А. А. Котвіцька (голова) та ін.; уклад. проф. Березнякова А. І. та ін. Харків: НФаУ, 2019. 394 с.

5.      Senyuk I. V., Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, Kononenko A. G.The influence of extract from Prunus domestica fruits containing fibers (“Prunofit”) on pro-inflammattory processes caused by different phlogens in conditions of the model pathology. Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках: матеріали збірника тез наукових робіт міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 6-7 грудня 2019 р. Київ: «Київський медичний науковий центр», 2019. 64 с.

6.      Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, Shovkova O.V., Senyuk I. V. Prospects of use of the extracts obtained from the fruits of the European Plum as laxative drug with hepatoprotective properties. Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 2 жовтня 2020 р.). – Х. : НФаУ, 2020. – 57 с.

7.      Кравченко В. М., Кононенко А.Г., Сенюк І. В. Порівняльний аналіз прояву тиреотропних властивостей різних лікарських форм Вовконогу європейського. Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 2 жовтня 2020 р.). – Х. : НФаУ, 2020. – 57 с.

8.      Сенюк І. В., Бакір Махер Назен Вплив екстракту з плодів Сливи домашньої, що містить волокна на виразність холестатичного синдрому. Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 2 жовтня 2020 р.). – Х. : НФаУ, 2020. – 57 с.

9.      Сенюк І.В., Кравченко В.М., Шовкова О.В. Вітаміни та гормони – їх взаємодія в організмі. Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 2 жовтня 2020 р.). – Х. : НФаУ, 2020. – 57 с.

10.   Сенюк І.В., Ленчик Л.В., Шовкова О.В. Дослідження фітохімічного складу плодів Сливи домашньої. V Міжнароднa науково-практичнa інтернет – конференція «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» (м. Харків, 26 листопада 2020 р.). – Х. : НФаУ, 2020. – с. 621.

11.   Сенюк І.В., Кравченко В.М., Шовкова О.В. Фармакологічна активність екстрактів, одержаних з плодів Сливи домашньої. ІV Міжнародна науково-практична internet-конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (м. Харків, 26-27 листопада 2020 р.). – Х. : НФаУ, 2020. – с. 303.

12.   Кравченко В.М., Кайдалова Л.Г., Сенюк І.В., Шовкова О.В. Удосконалення методики викладання біологічної хімії у фармацевтичному закладі вищої освіти. XI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ, 11 грудня 2020 р.) Київ, 2020. с. 43-52.

13.   Shovkova Z. V., Senyuk I. V., Shovkova O. V. Features of teaching interdisciplinary relations of the fundamental discipline biological and analytical chemistry and special discipline medicinal and analytical toxicology. I міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки» (м. Київ, 27 листопада 2020 р.). Київ, 2020. 428 с.

14.   Шовковая З. В., Сенюк И.В., Шовковая О.В., Красильникова О.А. Особенности преподавания и взаимосвязь фундаментальных дисциплин биологическая и аналитическая химия со специальной дисциплиной лекарственная и аналитическая токсикология. I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Досягнення і перспективи науки, освіти та виробництва:2020» (м. Київ, 23 грудня 2020 року). Наукова платформа Open Science Laboratory 2020. С. 347-350.

15.   Кравченко В. М., Шовкова З. В., Сенюк І. В., Шовкова О. В. Вивчення сумарної антиокиснювальної активності густого екстракту з листя сливи звичайної на моделі спонтанного перекисного окиснення ліпідів. The 2 nd International scientific and practical conference – Achievements and prospects of modern scientific research (January 11-13, 2021) Editorial EDULCP, Buenos Aires, Argentina. 2021. Р. 117-120.

16.   Кравченко В.М., Сенюк І.В., Шовкова О.В. Вивчення гострої токсичності екстракту з листя сливи звичайної (Prunus domestica). “Modern approach of experimental and preclinical pharmacology”: матеріали міжнар. дист. наук.-практ. конф. (19 лютого 2021 року) – Х. : НФаУ, 2021. С. 108-109.

17.   Kourani Ali, Lenchyk L. V., Velma V. V., Senyuk I. V. Spiraea Nipponica as a promising plant for the development of medicines. Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього : Матеріали ІХ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього» (м. Харків, 19 – 20 лютого 2021 року) / Наукове партнерство «Центр наукових технологій». – Харків: НП «ЦНТ», 2021. С. 32-35.

18.   Калайчева С. Г., Кравченко В. М., Сенюк І.В., Шовкова О. В. Правові аспекти діяльності фармацевтичних суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19. Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 лют. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2021. С. 200-204.

19.   Кравченко В.М., Сенюк І.В., Шовкова О.В. Вивчення ранозагоювальної активності олії насіння винограду на моделі видавлених трафаретних ран у щурів. Медицина і фармація на службі у практичної косметології: від науки до практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10 березня 2021 р., м. Харків). – X. : НФаУ, С. 118-120.

20.   Кравченко В.М., Сенюк І.В., Шовкова О.В. Вивчення мембраностабілізувальної активності екстракту з листя сливи звичайної за умов in vitro. «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів»: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 березня 2021 року) – Х. : НФаУ, 2021. С. 460.

21.   Кравченко В.М., Сенюк І.В., Шовкова О.В. Біохімічні механізми токсичної дії деяких ксенобіотиків на організм собак та котів. Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин: матеріали наук.-практ. міжнародної дистанційної конф. (17 березня 2021 року) – Х. : НФаУ, 2021. С. 95-97.

22.   Кравченко В.М., Калайчева С.Г., Сенюк І.В., Шовкова О.В. Інтегровані ІТ-рішення для фармацевтичних підприємств. Management and marketing in the modern economy, science, education and practice: матеріали IX міжнародної науково-практичної дистанційної конференції (18 березня 2021 р.) – Х. : НФаУ, 2021. С. 101-102.

23.   Кравченко В.М., Сенюк І.В., Ленчик Л.В., Шовкова О.В. Вивчення протизапальної активності екстракту з листя сливи звичайної (Prunus domestica). Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів : збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції (19 березня 2021 р.) Випуск 6. – X.: Вид-во НФаУ, 2021. С. 65-66.

24.   Кравченко В. М., Сенюк І.В., Ленчик Л.В., Шовкова О.В. Фітохімічна характеристика та біологічна активність екстракту з листя сливи звичайної (Prunus domestica) Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. С. 283-284.

25.   Кравченко В.М., Філімонова Н.І.,  Сенюк І.В., Шовкова О.В. Вивчення пребіотичних властивостей екстракту з плодів сливи домашньої (Prunus domestica). Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали І міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (25 березня 2021 р., м. Харків). Х. : НФаУ, 2021. С. 217-218.

26.   Кравченко В.М., Філімонова Н.І., Сенюк І.В., Шовкова О.В. Вивчення антимікробної активності екстракту, одержаного з плодів сливи домашньої. Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (26 березня 2021 р., м. Харків).  Х. : НФаУ, 2021. С. 37-38.

27.   Kravchenko V., Seniuk I., Lenchyk L. Pharmacological activity of extracts from the Prunus Domestica. Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку. Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 15-16 квіт. 2021 р. / ред. кол. : Л. В. Галій та ін. – Х. : НФаУ, 2021. –С. 262-263.

28.   Шовкова З.В., Кравченко В.М., Шовкова О.В., Сенюк І.В. Розробка та валідація грх/під-методик визначення секнідазолу у сечі. Сучасні аспекти створення лікарських засобів : тези допов. міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., присвяченої 100-річчю кафедри аналітичної хімії НФаУ (16 квітня 2021 р.). – Х. : НФаУ, 2021.- С. 197.

29.   Кравченко В.М., Сенюк І.В., Ткаченко О.В. Вивчення впливу олії насіння винограду на перебіг запального процесу з виразним альтеративним компонентом. Інноваційні досягнення сучасних наукових досліджень. Матеріали науково-практичної конференції (м. Полтава, 27-28 серпня 2021 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2021. – с. 76-80.

30.   Кравченко В.М., Сенюк І.В., Шовкова О.В. Вивчення послаблювальних та гепатопротекторних властивостей екстрактів, отриманихз плодів сливи домашньої. Науково-практична конференція «IX наукова сесія Інституту гастроентерології Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології» (17-18.07.2021р, Київ). Гастроентерологія/ Gastroenterology. Збірник наукових статей. ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», 2021. За редакцією Заславського О.Ю.,  2021 Том 55, No 2, 2021. с. 138-139.

31.   Seniuk I.V., Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee. Investigation of membrano stabilizing effect of Prunus domestica fruit extracts. Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 10 вересня 2021 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2021. – с. 453-454.

32.   Кравченко В.М., Сенюк І.В. Вивчення можливої алергізуючої дії олії насіння винограду. Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 10 вересня 2021 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2021. – с. 490-491.

33.   Кравченко В.М., Сенюк І.В., Ткаченко О.В. Вивчення ліпотропної дії поліфенольних концентратів з винограду на моделі хронічного тетрахлорметанового гепатиту. Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 10 вересня 2021 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2021. – с. 491-493.

34.   Сенюк І.В., Ткаченко О.В. Вивчення протизапальної активності олії насіння винограду на моделі термічного запалення кінцівок у мишей. Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 10 вересня 2021 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2021. – с. 517-518.

35.   Кравченко В.М., Сенюк І.В. Вивчення антиексудативної активності олії насіння винограду на моделі гострого зимозанового набряку кінцівок у щурів. Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії: матеріали науково-практичної on-line конференції з міжнародною участю (м. Харків, 01 жовтня 2021 р.). – Х. : НФаУ, 2021. – с. 224-225.

36.   Кузнєцова В.Ю., Кравченко В.М., Сенюк І.В. Вивчення протипухлинних властивостей лектинів омели білої (Viscum album). Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії: матеріали науково-практичної on-line конференції з міжнародною участю (м. Харків, 01 жовтня 2021 р.). – Х. : НФаУ, 2021. – с. 231-235.

37.   Сенюк І.В., Ткаченко О.В. Вивчення антиексудативної активності олії насіння винограду на моделі гострого карагенінового набряку кінцівок у щурів. Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії: матеріали науково-практичної on-line конференції з міжнародною участю (м. Харків, 01 жовтня 2021 р.). – Х. : НФаУ, 2021. – с. 238-240.

38.   Кравченко В.М., Сенюк І.В. Вивчення впливу олії насіння винограду на проникність судинної стінки. Актуальні питання фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації. Topical issues of pharmacology, clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю, присвяченої десятиріччю кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ (20-21 жовт. 2021 р., м. Харків) / ред. : Л. В. Галій та ін. – Х. : НФаУ, 2021. – с. 129- 130.

39.   Вивчення гепатозахисної дії поліфенольних екстрактів із насіння винограду на моделі гострого тетрахлорметанового гепатиту. Ігор Сенюк, Віра Кравченко, Оксана Ткаченко. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю введення в дію Державної Фармакопеї України «Державна Фармакопея України – Європейська якість вітчизняних лікарських засобів». 25-26 листопада 2021 р. Державне підприємство «український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». м. Харків, Україна. С. 111-113.

40.   Сенюк Ігор, Кравченко Віра, Ткаченко Оксана. Вивчення ранозагоювальної активності олії насіння винограду на моделі видавлених трафаретних ран у щурів. Запорізький фармацевтичний форум – 2021: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (25-26 листопада 2021 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя, 2021. – с. 85.

41.   Сенюк І.В., Кравченко В.М. Об’ємно-аналітичні, електрохімічні та спектрофотометричні методи біохімічних досліджень. Сучасні аспекти створення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції (1 лютого 2022 р., м. Харків). – Xарків : НФаУ, 2022. – с. 195-196.

42.   Сенюк І.В., Ткаченко О.В. Спектро-флуориметричні і рефрактометричні методи біохімічних досліджень. Сучасні аспекти створення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції (1 лютого 2022 р., м. Харків). – Xарків : НФаУ, 2022. – с. 197.

43.   Сенюк І.В., Ленчик Л.В. Атомно-абсорбційні, атомно-емісійні спектральні, електрофоретичні та хроматографічні методи біохімічних досліджень. Сучасні аспекти створення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції (1 лютого 2022 р., м. Харків). – Xарків : НФаУ, 2022. – с. 198-199.

44.   Kravchenko V. M., Seniuk I.V. Veterinary medicine in Eurasia during the middle ages and renaissance // Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин : матеріали ІІ наук.-практ. міжнар. дистанц. конф., м. Харків, 17 берез. 2022 р. – Харків : НФаУ, 2022. – С. 49-52.

45.   I. V. Seniuk, Benarafa Ibrahim Amin, El-Assri Abdeladim. Veterinary medicine in kingdom of morocco: the interface between humans and animals // Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин : матеріали ІІ наук.-практ. міжнар. дистанц. конф., м. Харків, 17 берез. 2022 р. – Харків : НФаУ, 2022. – С. 52-54.

46.   Seniuk I.V., El Mehdi Tolbi. Development of the pharmaceutical industry in Morocco. Industrial Pharmacy – Realities and Prospects, dedicated to the 80th anniversary of the birth of Professor V.I. Chueshov : Сollection of International Scientific-Practical Conference, (March 17-18, 2022, Kharkiv). – Kharkiv: NUPh publishing house, 2022. – р. 8-10.

47.   Seniuk I.V., Kravchenko V.M. Biochemical aspects of the production of pharmaceutical preparations Industrial Pharmacy – Realities and Prospects, dedicated to the 80th anniversary of the birth of Professor V.I. Chueshov : Сollection of International Scientific-Practical Conference, (March 17-18, 2022, Kharkiv). – Kharkiv: NUPh publishing house, 2022. – р. 55 -58.

48.   Seniuk I.V., Benzid Yassine, El-Assri Abdeladim. Essential oils in combination and their antimicrobial properties. Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (24 березня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2022. с. 73-75.

49.   Seniuk I.V., El Mehdi Tolbi. Two-way communication: COVID-19 can lead to diabetes. Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (24 березня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2022. с. 76-77.

50.   Seniuk I.V., Filimonova N.I. Preparation of polyacrylonitrile-based fibres with chelated ag ions for antibacterial applications. Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (24 березня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2022. с. 77-79.

51.   Seniuk I.V., Tkachenko O.V., Anas Ladid. Antimicrobial activities of silver nanoparticles of extra Virgin Olive oil and Sunflower oil AGAINST human pathogenic microbes. Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (24 березня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2022. с. 79-81.

52.   Seniuk I. V., El Mehdi Tolbi, Kaddi Kaoutar. Nutraceutical potentialities of Tunisian Argan oil based on its physicochemical properties and fatty acid content as assessed through bayesian network analyses. Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали ІV Міжнародної науково.- практичної інтернет-конференції (м. Харків, 8 квітня 2022 р.). – Електрон. дані. – X. : НФаУ, 2022. – c. 14-15.

.53.   Senyuk I. V., Benzid Yassine, El Mehdi Tolbi. Triterpenoids from Argania spinosa: 20 years of research. Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали ІV Міжнародної науково.- практичної інтернет-конференції (м. Харків, 8 квітня 2022 р.). – Електрон. дані. – X. : НФаУ, 2022. – c. 15-17.

54.   Seniuk I. V., Kravchenko V. M. Nanophytomedicines for the prevention of metabolic syndrome. “Phytopharmacology of kidneys, liver and metabolism”: materials International. scientific-practical conf. (May 19-20, 2022) – Kh. : NUPh, 2022. – P. 65-69.

55.   Seniuk I. V., Lenchyk L. V. Therapeutic activity of Cannabis sativa. “Phytopharmacology of kidneys, liver and metabolism”: materials International. scientific-practical conf. (May 19-20, 2022) – Kh. : NUPh, 2022. – P. 94-98.

56.   Seniuk I. V., Tkachenko O. V. Histone modifications and traditional chinese medicinals. “Phytopharmacology of kidneys, liver and metabolism”: materials International. scientific-practical conf. (May 19-20, 2022) – Kh. : NUPh, 2022. – P. 99-103.

57.   Benzid Yassine, Seniuk I.V. Retroviral vectors used in genetic engineering. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані.–Х. : НФаУ, 2022.– с. 6-7.

58.   Kaddi Kaoutar, Seniuk I.V. Obtaining transgenic animals. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2022. – с. 16 -17.

59.   Kravchenko V.M., Seniuk I.V. Chimeric proteins. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2022. – с. 28 – 30.

60.   Seniuk I.V., Tkachenko O.V. Chemical gene synthesis Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2022. – с. 45 – 47.

61.   Seniuk I. V. Asynchronous learning in learn from the learner format. Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 3 травня – 13 червня 2022 року. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 403-406.

Навчально-методичні публікації

1.      Кравченко В. М. Біологічна хімія : Методичні рекомендації для викладачів для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Біологічна хімія» іноземним здобувачам вищої освіти за  спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація / В. М. Кравченко, І. В. Сенюк . – Х. : НФаУ, 2020. – 60 с.

2.      Кравченко В. М. Біологічна хімія: методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю іноземних здобувачів вищої освіти для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація з освітніх програм «Фармація», «Клінічна фармація» та «Технології парфумерно-косметичних засобів» / В. М. Кравченко, І. В. Сенюк – Харків: НФаУ, 2020. – 22 с.

3.      Кравченко В. М. Біологічна хімія: робоча програма навчальної дисципліни для іноземних здобувачів вищої освіти за спеціальності 226 Фармація, промислова фармація / В. М. Кравченко, І. В . Сенюк – Харків: НФаУ, 2020. – 19 с.

4.      Кравченко В. М. Методичні рекомендації з підготовки до екзамену з дисципліни «Біологічна хімія» для іноземних здобувачів вищої освіти за спеціальності 226 Фармація, промислова фармація / В. М. Кравченко, І. В . Сенюк – Х. : НФаУ, 2020. – 19 с.

Педагогічний склад

 

Print Friendly, PDF & Email