СЕНЮК Ігор Валерійович

СЕНЮК
Ігор Валерійович

 Новый рисунок (3)

Кандидат фармацевтичних наук, доцент

У 1993 році закінчив Харківську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація» та здобув кваліфікацію «провізор». З 1992 по 1993 рр. працював молодшим лаборантом, а з 1993 по 1994 рр. – старшим лаборантом кафедри біохімії. З 1994 по 2001 рр. працював асистентом, а з 2001 року по теперішній час – доцентом кафедри. В 1997 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Фармакологические свойства экстрактов свеклы обыкновенной» (Росія), а в 2008 році пройшов її нострифікацію. З 2002 року та по теперішній час виконує обов’язки заступника декана факультету з підготовки іноземних громадян. з 2005 року – заступник відповідального секретаря приймальної комісії по набору іноземних громадян. На кафедрі відповідальний за профорієнтаційну роботу. І. В. Сенюк читає лекції та проводить лабораторні заняття з біологічної хімії українською та російською мовами. Він є співавтором навчальних посібників «Біологічна хімія. Лабораторний практикум» (2002 р.), «Биологическая химия. Учебное пособие» (2002 р.), «Клінічна біохімія» (2003 р.), «Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії» (2004 р.), «Биомолекулы – фармпрепараты» ( 2008 р.), «Функціональна біохімія» (2010 р.) та 8 науково-методичних вказівок. Приймав участь у створенні навчальних програм, методичних вказівок та контрольних завдань з біологічної хімії, написанні нових тестових завдань з біохімії для ліцензійного іспиту «Крок-1». Постійно підвищує свій професійний рівень. У 2013 році закінчив курси підвищення кваліфікації «Сучасні технології навчання» на базі Інститу підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ. Науково-дослідна робота І. В. Сенюка проводиться з вивчення антиоксидантних властивостей нових субстанцій рослинного та синтетичного походження. Ігор Валерійович є автором та співавтором понад 60 наукових робіт.

Педагогічний склад

 

Print Friendly, PDF & Email