КРАВЧЕНКО Віра Миколаївна

КРАВЧЕНКО
Віра Миколаївна

КРАВЧЕНКО Віра Миколаївна

доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри біологічної хімії

Закінчила Харківський державний університет ім. М. Горького (1981). Працює в НФаУ з 1977 р.: лаборант (1977), старший лаборант (1981), асистент (1982), доцент (1992), завідувач кафедри біології (2004), завідувач кафедри біологічної хімії (2018-2019, 2020).

У 1981 році закінчила Харківський державний університет, біологічний факультет. Почала працювати в Харківському фармацевтичному інституті з 1977 року на посадах лаборанта, старшого лаборанта, асистента, доцента кафедри біологічної хімії.

У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Гипогликемическая активность арилпроизводных дикарбоновых кислот» по специальности «фармакология». У 2001-2004 рр. навчалась у докторантурі НФаУ. У 2007 році захистила докторську дисертацію на тему «Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експериментальному гіпертиреозі та їх корекція за допомогою похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну» за спеціальністю «медична біохімія”. У 2012 р присвоено вчене звання професора.

Є діючим членом редакційних колегій журналів «Український біофармацевтичний журнал» і «Український журнал клінічної та лабораторної медицини», член апробаційної ради за спеціальністю 14.03.05. – фармакологія, вченої ради та ЦМР, ради факультету медико-фармацевтичних технологій НФаУ, Член Українського біохімічного товариства, яке є членом Federation of European Biochemical Societies (FEBS).

В. М. Кравченко є автором та співавтором понад 200 наукових праць, в тому числі 9 патентів, авторських свідоцтв та 50 навчально-методичних видань, т. ч. видань для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика», «Біотехнологія», «Технологія фармацевтичних препаратів»: підручників “Біологічна хімія” на російській та українській мовах, «Керівництва для лабораторних та семінарських занять з біологічної хімії”, навчальних посібників: «Клінічна біохімія», «Біологія c основами генетики”, “Клітинна біологія», «Основи гістології», а також співрозробником типових і робочих програм з різних дисциплін.

Науково-дослідна робота В. М. Кравченко пов’язана з експериментальниими дослідженнями по вивченню  антигіперглікемічної, тиреоїдної активності нових синтезованих сполук, інших видів фармакологічної активності, біохімічних механізмів дії активних сполук. Зокрема, Віра Миколаївна є співавтором 12 наукових статей, які надруковані в закордонних рейтингових наукових журналах, що входять до науково-метричної бази SCOPUS. За результатами найчастіших цитувань в журналі «Chemistry of Heterocyclic Compounds» статті в 2008 – 2009 рр. увійшли в ТОП 10. Постійно приймає участь в роботі національних конгресів, з’їздів (біохімічних, фармацевтів, фармакологів), науково-практичних конференцій, методичних семінарів, вебінарів, нарад та ін., постійно підвищує свій професійний рівень.

Нагороджена Почесною грамотою Київської міської ради м. Харкова з нагоди 200-річного ювілею університету, Почесною грамотою Управління охорони здоров’я ХОДА з нагоди дня фармацевтичного працівника (2017); Почесною грамотою НФаУ з нагоди 80-річчя заснування кафедри біологічної хімії (2018), грамотами ХФІ. У 2010 році ім’я Кравченко В. М. внесено до «Золотої книги пошани» за вагомий внесок у розвиток університету, фармацевтичної освіти і науки, підготовку фахівців для України та країн світу.

 

Педагогічний склад Педагогічний склад Педагогічний склад

Print Friendly, PDF & Email