ДОЦЕНКО Роман Валерійович

ДОЦЕНКО Роман Валерійович

Доценко Роман Валерійович – лікар ветеринарної медицини, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, доцент закладу вищої освіти.

ДОЦЕНКО Роман Валерійович ДОЦЕНКО Роман Валерійович ДОЦЕНКО Роман Валерійович

Закінчив Луганський національний аграрний університет за спеціальністю «Ветеринарна медицина» у 2006 році з відзнакою. З 2006 по 2009 рік навчався в аспірантурі ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України, працював на посадах молодшого наукового співробітника (2009-2012 рр.), старшого наукового співробітника (2012-2017 рр.) та провідного наукового співробітника (2017 р.) ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України. Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 2015 році зі спеціальності – ветеринарна фармакологія та токсикологія. З 2017 по 2020 рік працював доцентом кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету, з 1 вересня 2020 по 31 серпня 2023 року – доцент кафедри ветеринарної медицини та фармації Національного фармацевтичного університету, з 01 вересня 2023 року – доцент закладу вищої освіти кафедри біологічної хімії та ветеринарної медицини. З 2019 року навчається у Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія» за спеціальністю «Філологія», одержує кваліфікацію філолога, перекладача з англійської мови.

Навчально-методична робота. Проводить лекційні, практичні та семінарські заняття з дисциплін «Біологія з основами генетики», «Медична біологія», «Медична біологія, паразитологія та генетика», в тому числі у іноземних студентів англійською мовою.

Науково-дослідна робота: Кандидатську дисертацію захистив у 2012 р., за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія, на тему: «Токсикологічна характеристика талстару та методика визначення його діючої речовини в об’єктах тваринного походження» зі спеціальності 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. Є автором та співавтором понад 44 наукових робіт, з них 5 методичних рекомендацій та 6 патентів України).

Print Friendly, PDF & Email