Наукова діяльність та наукові заходи


chemical-doodles-seamless-pattern-school-squared-paper-30554081
1.Досягнення у розвитку традиційних наукових напрямків

Направлено проводився пошук нових ефективних лікарських препаратів для лікування інсулінозалежного і інсуліннезалежного цукрового діабету.

Пошук нового класу сполук, які маютьгипогликемічну активність. Скринінгові дослідження дозволили встановити зв’язок між хімічною будовою і гіпоглікемічних дією. Особливо активними у відношенні гіпоглікемічної дії виявилися сполуки, які містять сульфамідні і сульфогідразидні групи.

Проводилося дослідження аміду бензолсульфогідразіда щавлевої кислоти, сполуки з низькою токсичністю і демонструєгіпоглікемічнуактивність відносно як інтактних тварин, так і тварин з експериментальним цукровим діабетом.

Всебічно вивчалася проблема посилення всмоктування інсуліну, введеного ректально. Доведено можливість за допомогою ліпази посилити всмоктування інсуліну в прямій кишці.

Разом з кафедрою заводської технології вивчалися теоретичні основи низькотемпературного консервування і проводилася розробка кріотехнології і методів оцінки якості термостабільних лікарських препаратів.

У рамках вивчення біохімічної фармакології мембран триває вивчення антидіабетичної, мембранотропної, протизапальної активності лікарських препаратів, синтетичних сполук і речовин рослинного походження.

school-learning-vector-concept-illustration_23-2147493131

2.Нові наукові напрямки

Під керівництвом зав.каф., проф. Загайко А.Л. проводиться науково дослідницька робота з вивчення проатерогенних і дісліпідеміческіх станів, вільнорадикальних патологій, а також використання сполук, що проявляють антиоксидантну активність з метою корекції цих станів.

Серед речовин з антиоксидантними властивостями привертають увагу субстанції рослинного походження, що містять поліфенольні антиоксиданти. На кафедрі біохімії проводяться експериментальні дослідження спільно з кафедрами фармацевтичної хімії, хімії природних сполук НФаУ та Національним інститутом винограду і вина «Магарач» (Ялта), які дозволили виявитии нові природні і синтетичні субстанції з антиоксидантними, гепатопротекторними та іншими видами активностей.

На кафедрі було проведено комплексне експериментальне дослідження впливу цих сполук на показники вуглеводного, ліпідного, білкового метаболізму в умовах моделювання різних проатерогенних станів, зокрема ожиріння, метаболічного синдрому, інсулінорезистентності, цукрового діабету і стресів різного генезу.Отримані результати поглиблюють сучасні уявлення про біохімічні механізми розвитку проатерогенних і дисліпідемічних станів і свідчать про важливість використання антиоксидантів для корекції цих станів.

3. Наукові публікації

publications_tmp_0

Scientific publications of the Department of Biological Chemistry

2021

Igor Seniuk, Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, Abdulhadi Ashour Bakri Bakri, Vira Kravchenko, Oksana Shovkova. Study of laxative and hepatoprotective activity of extracts obtained from Prunus domestica fruits. Pharmacia 68(2) (2021). DOI:  10.3897/pharmacia.68.e64159

Аналіз літературних даних щодо зв’язку дефіциту вітаміну Д та цукрового діабету 1-го типу / В. П. Филимоненко, Л. В. Галузінська, Т. О. Брюханова, О. І. Чумак, О. Ю. Яценко // ScienceRise: Biological Science. – 2021. – № 2 (27). – С. 25-30.

Красільнікова О.А. Вивчення антиоксидантної активності поліфенольних екстрактів з листя журавлини на моделі резистентності до інсуліну / О.А. Красільнікова, Г.Б. Кравченко, О.В. Шовкова // Український біофармацевтичний журнал. – № 1(66). – 2021. – С. 23-27. https://doi.org/10.24959/ubphj.21.297

Чайка Н.Б. Перспективи створення нового лікарського засобу для корекції метаболічного синдрому на основі БАР мучниці звичайної листя / Н.Б. Чайка, О.М. Кошовий, Матар Мазен, А.Б. Кравченко, А.М. Ковальова, І.В. Кіреєв // Український біофармацевтичний журнал. – № 1(66). – 2021. – С. 46-52. https://doi.org/10.24959/ubphj.21.305

Research of antiexudative and diuretic activity of effervescent tablets with a spissum extract from Betula leaves L Maloshtan, O Chumak, Y Bezrukavyi, O Shatalova// Farmatsevtychnyi zhurnal, 76 (1) 2021 72-79

В.А. Рибак, Л.М. Малоштан, В.В. Король Перспективи застосування фітопрепаратів у комплексному лікуванні и/о 2 – го типу/ «ScienceRise. Biologycal»№1 2021

Л..М. Малоштан, Л.О. Шакіна, Т.М. Гонтова, С.К. Романова, М.С. Яременко Дослідження цитотоксичності активності сухого екстракту та антицианого комплексу квіток жоржини сорту Сеbu / Український біофармацевтичний журнал №1(66) 2021. С 16-22

Вивчення кардіопротекторної активності нової рослинної субстанції пастернаку посівного трави екстракту густого //Симоненко Н.В., Шпичак О.С., Галузінська Л.В/. IІІ Науково-практична інтернет конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» 15-16 квітня 2021 Харків – 2021, с. 351-354.

О.А. Красільнікова, Г.Б. Кравченко, О.В. Шовкова «Вивчення антиоксидантної активності полі фенольних екстрактів з листя журавлини на моделі резистентності до інсуліну». Український біофармацевтичний журнал. 2021 №1 (66), с.23-27. УДК 615.322:612.085.1

Storozhenko, G., Kharchenko, V., Krasilnikova, O., Tkachenko, O. (2021). Overview of modern concepts of the sphingolipid metabolism. ScienceRise: Biological Science, 2021. 2 (27). In print.

Stremoukhov A. Phytochemical and Pharmacological Study of the Nothen Highbush Bluberry (Vaccinium Corymbosum L.) Leaves Dry Extract / A. Stremoukhov, O. Koshovyi, G. Kravchenko, O. Krasilkova, G. Dimova, I. Zhelev // World Journal of Pharmaceutical Research. – V.10, Is. 4. – 2021. – P. 1-8. Impact Factor: 084. Available: https://wjpr.net/dashboard/abstract_id/16428

Study of cytotoxic activity of extracts of the aristolohia Clematitis L. Shatalova O., Malochtan L., Pohodina L., Kyslychenko V., Burda N. // Norwegian journal of development of the international science. – 2021.- №53. – Р. 24-27.

2020

Монографії:

Education during a pandemic crisis: problems and prospects. Monograph. Eds. Tetyana Nestorenko & Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-08-5; pp.296, illus., tabs., bibls.

Патенти

Патент на корисну модель U 142210. Спосіб одержання засобу з гіпоглікемічною та гепатопротекторною дією з листя мучниці звичайної з додаванням аргініну / Кошовий О.М., Кравченко Г. Б., Красільнікова О. А., Чайка Н. Б., Матар Мазен. Пат. 142210 Україна МПК A61K 36/45 (2006.01) A61P 3/10 (2006.01) Опубл. 25.05.2020, Бюл.№ 10 – 4 с.

Патент на корисну модель № 142930 Спосіб одержання засобу з гіпоглікемічною та ліпотропною дією з листя мучниці звичайної з додаванням цистеїну/ Кошовий О.М., Кравченко Г. Б., Красільнікова О. А., Чайка Н. Б., Матар Мазен. Пат. 142930 Україна МПК A61K 36/45 (2006.01) A61P 3/10 (2006.01) Опубл. 10.07.2020, Бюл.№ 13 – 4 с.

Патент України на винахід 107846. Спосіб комплексної переробки сланей ламінарії з отриманням засобів з широким спектром терапевтичної дії // Вишневський І.А.; Владимирова І.М.; Георгіянц В.А.; Кравченко В.М.; Ліпакова К.Ю.

Патент України на корисну модель 112822. Застосування екстракту листеця ряски малої як засобу тиреостимулювальної дії// Владимирова І.М.; Георгіянц В.А,; Кононенко А.Г.; Кравченко В.М.

 

Papers:

Kravchenko G.B. The Study of Hypoglycemic Action of Extracts from Bearberry Leaves Under the Experimental Insulin Resistance in Rats / G.B. Kravchenko, O.A. Krasilnikova, M. Mazen // Клінічна фармація. – Т. 24, № 3. – 2020. – С. 40-46. https://doi.org/10.24959/cphj.20.1527

Bashura A.G., Naboka O.I., Kran A.S., Martyniuk T.V., Kobets M.N., Filiptsova O.V. Ukrainian female consumers of makeup and skincare сosmetics behavior study. Modern Pharmacy – Science and Practice : аbstracts оf The II International Scientific and Practical Internet Conference. Kutaisi, Georgia, December 1-21, 2020. Kutaisi : State University named Ak. Tsereteli. 2020. Р. 120- 123.

Башура А.Г., Кран А.С., Мартынюк Т.В., Набока О.И., Кобец М.Н., Кобец Ю.Н., Филипцова О.В. Особенности использования косметических продуктов среди украинских женщин. Молодые ученые в решении актуальных проблем науки: матер. X науч.-практ. конф. 23-25 декабря, 2020. Владикавказ. С. 72-75.

Л.М. Малоштан, О.М. Шаталова, Рухмакова О.А., Шакіна Л.О. «Вивчення біодоступності субстанції гліцерам на моделі моношару клітин лінії СаСо2»/ Вісник фармації. – 2020. – С. 95-101.

Л. М. Горяча , Н. А. Симоненко , Л. В. Галузінська , О. С. Шпичак , В. С. Кисличенко. Дослідження кардіопротекторної дії пастернаку посівного трави екстракту густого// Український біофармацевтичний журнал. – 2020. – № 4 (65) – С. 46-50. https://doi.org/10.24959/ubphj.20.294

В. Попова, Г. П. Кухтенко, Д. В. Литкін Вивчення гострої токсичності гелю із вмістом диметиндену малеату та декспантенолу. Український біофармацевтичний журнал – 2020. – № 4. – С.30-34.

Тутук В. В., Загайко А. Л., Литкін Д. В. Показники біохімічного аналізу крові пацієнтів з ФКУ, які знаходяться на замісному харчуванні амінокислотними сумішами. Український біофармацевтичний журнал. – 2020. – № 3 (64). – C. 30-37. https://doi : 10.24959/ubphj.20.278

Чайка Н.Б. Параметри стандартизації модифікованих екстрактів мучниці звичайної листя / Н.Б. Чайка, О.М. Кошовий, М.А. Комісаренко, І.В. Кіреєв, Г.Б, Кравченко // Український біохімічний журнал. – № 4(65). – 2020. – С. 16-23. https://doi.org/10.24959/ubphj.20.293

Pathophysiological mechanisms of coronavirus disease (COVID-19) progression and fatal complications in patients with diabetes.TO Briukhanova, AL Zagayko, DV Lytkin – Pathologia, 2020 – p. 256-263. DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2020.2.212812 (Web of Science)

Study of anti-inflammatory activity of medicinal products with sapropel extract on the model of acute photodynamic skin injury in rats. Strus Oksana, Polovko Nataliia, Maloshtan Liudmyla, Shakina Liubov Research Journal of Pharmacy and Technology; Vol:13 No:06: June. (Scopus)

Research of medical treatment influence of “melanizol” suppositories on background of “mechanical” vaginitis in rats O. Dolzhykova, L. Maloshtan. ScientificJournal «ScienceRise: PharmaceuticalScience» №1 (23)2020. С.29-33. (Scopus)

Алергічний контактний дерматит: сучасні уявлення та корекція рослинними субстанціями. Рядних О.К., Малоштан Л.М., Кононенко А.Г. ScientificLight. – 2020. – Vol. 1, No 38.

Т.О. Брюханова, Л.В. Галузінська. Біохімічна роль панкреатичних NMDA-рецепторів у патогенезі порушень вуглеводного обміну // Укр. Біофармацевтичний журнал – 2020. – №3 (64) – с. 4-10.

Селюкова Н. Ю., Місюра К. В., Стороженко Г. В. Експериментальні моделі фетоплацентарної недостатності у тварин // Актуальні проблеми сучасної медицини -2020 – Том 20, Випуск 4 (72), С. 225- 231

Вивчення впливу супозиторіїв вагінальних «меланізол» при тривалому застосуванні у щурів. О. В. Должикова, Л. М. Малоштан.  Фармацевтичний часопис. 2020. №1.

Фотопротекторна дія крему «Саліцинк» на моделі фотодинамічного запалення у щурів. Л. М. Малоштан, В. В. Підгайна, Є. В. Гладух, Ю. С. Тараненко, О. М. Шаталова. КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ. – 2020. – Т. 24, № 1

Експериментальне дослідження впливу супозиторіїв «Меланізол» та «Клімедекс» на біохімічні показники крові при неспецифічному вагініті. О. В. Должикова, Л. М. Малоштан. CLINICAL PHARMACY. – 2020. – Vol. 24, No. 1. С. 20-25.

V. M. Kravchenko, I. V. Senyuk, Z.V. Shovkova, O. V. Shovkova «Тhe study of lipotropic action of extract from fruit Prunus domestica «Prunofit» by animal models of alcoholic liver diseases. Фармацевтичний журнал. 2020, т. 75, № 6.

Використання клітин лінії Cасо- 2 для прогнозування біодоступності ксенобіотиків. О. М. Шаталова, О. А. Рухмакова, Л. О. Шакіна, Л. М. Малоштан. Вісник фармації 2 (100) 2020. С. 95-100.

Кононенко А.Г. Зміни прооксидантного, тиреоїдного і йодного статусу у гіпотиреоїдних щурів за дії спиртової настойки листеця ряски малої / А.Г. Кононенко, В.М. Кравченко, Ю.В. Нікітченко, К.Б. Міксон // Вісник проблем біології та медицини. – 2020. – Вип. 3 (157). – С. 53-57. doi: 10.29254/2077-4214-2020-3-157-53-57.

Svitlana P. Karpova, Anna A. Krutskikh, Olena O. Mozgova, Oksana V. Shovkova  Development and validation of the kinetic-spectrophotometric method for the quantitative determination of mezlocillin in pure substance and medical preparation. International journal of pharmaceutical sciences and research. Published 01 May IJPSR (2020), Volume 11, Issue 5, E-ISSN: 0975-8232; P-ISSN: 2320-5148. DOI: 10.13040/UPSR.0975-8232. 11(5). 2293-98

Kravchenko G .B. Study of bearberry leaves extracts hypoglycemic action under experimental insulin resistance in rats /G.B. Kravchenko, O.A. Krasilnikova, M. Mazen / Clinical pharmacy. – 2020. – Vol 24, No 2. – С. 54-57.

Фармакологічне обґрунтування використання гіалуронової кислоти у складі комбінованих м’яких лікарських засобів у стоматології / Д. С. Орленко, Д. В. Литкін, А. Л. Загайко, В. К. Яковенко // Клінічна фармація. – 2020. – Т. 24, № 2. – С. 56-61. doi : 10.24959/cphj.20.1529

Taran К., Abderrahim А., Kravchenko V.,  Novosel O., S. Taran  S. // Herbal tea for the treatment of Urinary diseases as Potent diuretic and  Anti-inflammatory agent //Asian J. Research Chem. 2020. 13(3): 175-179.

Zagayko A. Prospects for Using the Natural Antioxidant Compounds in the Obesity Treatment / A. Zagayko, Briukhanova T., Lytkin D., Kravchenko A., Fylymonenko V. // Prospects for Using the Natural Antioxidant Compounds in the Obesity Treatment [Online First], IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.83421. Available from: https://www.intechopen.com/online-first/prospects-for-using-the-natural-antioxidant-compounds-in-the-obesity-treatment

Д. В. Литкін, Т. О. Брюханова, А. Л. Загайко, М. С. Мостович. Вплив піридоксину на процес репарації шкіри за умов експериментальної інсулінорезистентності/ Укр. Біофармацевтичний журнал//№2 (63) – 2020. – с.58-64.

Подольський, І. М. Дослідження гострої та підгострої токсичності перспективного антидепресанту атристаміну на щурах / І. М. Подольський, Д. В. Литкін, С. Ю. Штриголь // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2020. – Т. 14, № 1. – С. 53-62.

Кравченко В. М. Дослідження впливу водних екстрактів та спиртових настойок лікарських  рослин на показники обміну ліпідів у тварин з гіпотиреозом / В.М. Кравченко, О.А. Щербак //Укр. біофарм. журн. – 2020. – № 2 (63). – С. 44-48.

Kravchenko, G. B., Krasilnikova, O. A., & Mazen, M. (2020). HYPOGLYCEMIC AND HYPOLIPIDEMIC ACTIVITY OF ARGININE CONTAINING BEARBERRY LEAVES EXTRACT IN INSULIN RESISTANT RATS. Medical and Clinical Chemistry, (1), 5-10. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2020.v.i1.10936

Безкровная Е. С. Изучение противоязвенного действия сухого экстракта кровохлебки / Е. С. Безкровная, Л. И. Шульга, А. В. Файзуллин, О. А. Красильникова // Современные достижения фармацевтической науки и практики : материалы Междунар. конф., посвященной 60-летию фармацевтического факультета учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», г. Витебск, 31 октяб. 2019 г. – Витебск : «ВГМУ», 2019. – С. 218-221.

Селюкова Н. Ю., Лар’яновська Ю. Б., Кустова С. П., Бойко М. O., Стороженко Г. В., Левашова В. М. Дослідження коригуючого впливу фармацевтичної композиції на гістологічний стан матки вагітних самиць щурів молодого та зрілого віку на тлі фетоплацентарної недостатності // Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 3 (25), С. 432-440

Селюкова Н. Ю., Лар’яновська Ю. Б., Стороженко Г. В., Харченко В. С. Гістоструктура яєчників нащадків щурів пубертатного віку народжених від матерів з фетоплацентарною недостатністю // Вісник проблем біології і медицини – 2020 – Вип. 2 (156), С. 290-295

Селюкова Н. Ю., Лар’яновська Ю. Б., Волохов І. В., Стороженко Г. В., Кошова О. Ю. Стан гістоструктури яєчників статевозрілих нащадків щурів народжених від матерів з фетоплацентарною недостатністю // Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 4 (26), С. 386-394

Селюкова Н. Ю., Місюра К. В., Стороженко Г. В., Волохов І. В. Сомато-статевий розвиток нащадків, народжених від матерів з фетоплацентарною недостатністю // Вісник проблем біології і медицини – 2020 – Вип. 3 (157), С. 142-145

2019

I. V. Senyuk, Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, A. G. Kononenko. Study of anti-excudative activity of «Prunofit» extract obtained from prunus domestica fruits on the models of carrageenan and formaline-induced paw edema in experimental animals. Фітотерапія. Часопис. 2019. № 4. С. 29-33. doi: 10.33617/2522-9680-2019-4-29.

Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, I. V. Senyuk, L. V. Lenchyk, T. V. Upyr. The study of influence of the extracts obtained from Prunus domestica fruits on lipid peroxydation and antioxidant system indicators in liver. Фармацевтичний журнал. 2019, т. 74, № 6. С. 85-93. doi: 10.32352/0367-3057.6.19.10

I. V. Senyuk, Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, O. V. Shovkova. Pathophysiological association of a functional constipation and metabolic disorders. Perspectives on the pharmacocorrection of digestive system disorders by plant fibers as an example of the use of European plum (Prunus domestica). Здоров’я суспільства. 2019, т. 8, № 4. С. 124-132. doi: 10.22141/2306-2436.8.4.2019.192178.

Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, Koshova O. Yu., I. V. Senyuk. The influence of extracts from Prunus domestica on disorders of intestinal peristalsis induced by barium chloride action in mice. Фармацевтичний часопис. 2019. № 4. С. 78-84. doi: 10.11603/2312-0967.2019.4.10669.

Lytkin D, Zagayko A, Briukhanova T. Exemestane leads to hormone-associated ascites in female hamsters with experimental metabolic syndrome. J Unexplored Med Data 2019;4:8. http://dx.doi.org/10.20517/2572-8180.2019.002

Alevtina Kononenko. Influence of aqueous extract from Feijoa leaves on thyroid function in rats with experimental hypothyroidism / A. Kononenko, V. Kravchenko // «EUREKA: Life Sciences». – 2019. – №3. – Р. 9-14.

Коnonenkо А.G. Еffectiveness of aqueous extract from Lemna minor frond at autoimmune thyroiditis in rats / А.G. Коnonenkо, V.N. Кravchenkо // European Journal of Biomedical and Life Sciences. – 2019. – №2. – С. 23-25.

Studies of the Anti-inflammatory and diuretic properties of tablets with dense extract of betula pendula leaves / Chumak O., Bezrukavyi Ye., Maloshtan L., Maloshtan A. // Danish scientific journal – 2019 – № 21 – P. 46-48.

Prospects for the use the concept of glycocalyx in intensive therapy of endothelial dysfunction / V.A. Maloshtan, A.V. Maloshtan, E.O. Trofimovich, Ya.V. Morozova, A.O. Maloshtan, O.V. Kvashina // Kharkiv surgical school – 2019 – №2(95) – P.207-213.

Вплив атристаміну на прооксидантно-антиоксидантний баланс у головному мозку щурів після черепно-мозкової травми / І. М. Подольський, Д. В. Литкін, С. Ю. Штриголь, В. В. Цивунін // Український біофармацевтичний журнал. – 2019. – № 4 (61). – С. 41-47.

Загайко, А. Л. Дослідження впливу низькомолекулярного аналога нейропептиду Y на поведінкові реакції щурів / А. Л. Загайко, І. О. Гаврилов, Д. В. Литкін // Клінічна фармація. – 2019. – Т. 23, № 4. – С. 30- 36.

Фармакологічне вивчення лікарського рослинного збору на моделі експериментальної оваріоектомії у щурів / І. С. Коноваленко, Н. П. Половко, А. Л. Загайко, Д. В. Литкін // Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів : зб. наук. пр. – Х. : НФаУ, 2019. – Вип. 3. – С. 113-117.

Перспективи фармакологічного застосування нейропептиду Y та його фрагментів / І. О. Гаврилов, А. Л. Загайко // Медична та клінічна хімія. – 2019. Т. 21. – № 1. – С. 113-119    DOI 10.11603/mcch.2410-681X.2019.v0.i1.10015

Кухтенко О.С., Галузінська Л.В. Дослідження седативної дії екстракту «Седостен» . // Клінічна фармація. – 2019. – Т. 23, № 1 – С. 26-29. http://cphj.nuph.edu.ua/article/view/cphj.19.1489/158905

N.Filimonova, Bashar Jabbar Ali Sahlanee, I. Senyuk, A. Kononenko. Microbiological Study Of A Perspective Hepatoprotective Agent Based On Dry Extract From Prunus Domestica Fruits. «EUREKA: Health Sciences» № 2(20). Р. 47-52  doi10.21303/2504-5679.2019.00870

І.В. Сенюк, Т.О. Брюханова, Башар Джабар Аль Сахлані. Етіопатогенез хронічного запору та основні шляхи фармакологічної корекції. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2019. т.13, №1. С. 11-18

Bashar Jabbar Ali Sahlanee, I.V. Senyuk. Investigation of membrane-stabilizing action of extracts from Prunus domestica fruits. Pharmacology and toxicology. 2019. т.13, №1. С. 71-74

Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, D.V. Litkin, I.V. Senyuk. Investigation of the pharmacological action of the dry extract from Plum fruits on the model of comorbidity functional constipation on combined alcoholic liver damage in rats. Clinical Pharmacy. 2019. T. 23, № 2. С. 6-14

І.В. Сенюк, Башар Джабар Алі Аль-Сахлані. Вивчення антиексудативної активності сухого екстракту з плодів Сливи домашньої. Український біофармацевтичний журнал. 2019.  № 2(59). С. 55-59. doi: 10.24959/ubphj.19.220

Ємець М.О. Гомеопатичні препарати для лікування гельмінтозних захворювань / Ємець М.О., Шкапо А.І. // Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів: збірник наукових праць, випуск №3. – X.: НФаУ, 2019. – с. 81-85.

Кононенко А.Г. Застосування настойки листеця ряски малої, L-тироксину та їх комбінації з метою корекції гіпотиреоїдного стану у щурів / А.Г. Кононенко, В.М. Кравченко // Вісник проблем біології та медицини. – 2019. – Вип. 1, Т. 2 (149). – С. 152-155.

Сахарова Т. С. Вивчення впливу парацетамолу на функціональний стан нирок щурів за умов експериментальної інсулінорезистентності / Т. С. Сахарова, Ю. Ю. Бондарь, Г. Б. Кравченко, О. А. Красільнікова // Український біохімічний журнал . – 2019. – № 1 (58). – С. 34-38.

Print Friendly, PDF & Email