Загальна інформація

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО (СНТ)

На кафедрі функціонує студентське наукове товариство, яке об’єднує понад 20 студентів,  під керівництвом викладачів кафедри вони виконують науково-дослідні роботи, результати яких представляються на науково-практичних заходах різного рівня. Керівництво СНТ здійснює доцент закладу вищої освіти Ігор СЕНЮК.

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА “ЮНИЙ БІОХІМІК” на  2023-2024 навчальний рік

Напрямки роботи СНТ кафедри біологічної хімії (в рамках НДР Національного фармацевтичного університету МОЗ України «Клітинні та молекулярні механізми розвитку і корекції патологічних станів» 0115U000966):

  1. Дослідження біохімічних механізмів розвитку та вивчення шляхів корекції метаболічного синдрому, цукрового діабету та інших станів, асоційованих з синдромом інсулінорезистентності та проатерогенними змінами ліпідного обміну.

  2. Вивчення біохімічних механізмів дії сполук природного та синтетичного походження як потенційних фармакокоректорів.

  3. Експериментальне дослідження потенційних інгібіторів сигнальних кіназ, зокрема JNK, відповідальних за активацію апоптозу.

Учасники СНТ кафедри біологічної хімії щороку представляють результати власних досліджень на пленарному та секційному засіданнях в рамках Науково-практичної конференції з міжнародною участю “Topical issues of new medicines development”, а також на наукових форумах молодих вчених та студентів у інших закладах вищої освіти України.

Print Friendly, PDF & Email