Наукові публікації

Наукові публікації співробітників кафедри біологічної хімії

2023

Патенти

Патент України на винахід № UA 127117 / Кошовий О. М., Власова І. К., Брюханова Т. О., Красільнікова О. А., Кравченко Г. Б., Загайко А. Л., Комісаренко М. А. // СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ З ЛИСТЯ ЖУРАВЛИНИ ВЕЛИКОПЛІДОЇ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СИНДРОМУ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ.

Статті

Кіреєв І.В., Литкін Д.В. (2023). Фармакологічне обґрунтування практичного використання комбінованих засобів з D-манозою та екстрактом журавлини в терапії інфекцій сечовивідних шляхів. Нирки, 12 (1), стр. 78-88.

Ruban О. А., Al Sayasneh, M., Lytkin, D. V., & Kovalevska, I. V. (2023). The study of texture and pharmacological properties of a new rectal medicine. Ukrainian Journal of Military Medicine, 4(1), 174-181. https://doi.org/10.46847/ujmm.2023.1(4)-174

Ruban, O., Al Sayasneh, M., Kovalevska , I., Grudko , V., Lytkin, D., & Dunaіevska O. (2023). Study of the influence of ingredients on biopharmaceutical factors and pharmacological activity of a medicinal product with carrot extract and rutin. ScienceRise: Pharmaceutical Science, (2(42), 20–28. https://doi.org/10.15587/2519-4852.2023.277562

Maslov O., Komisarenko M., Golik M., Tkachenko O.V., Kolisnyk S., Kolisnyk Iu., Baiurka S., Karpushina S. Study of total antioxidant capacity of red raspberry (Rubus idaeous L.) shoots JOURNAL VITAE School of Pharmaceutical and Food Sciences University of Antioquia Medellin, Colombia. – 2023. – Vol. 30, No. 1. – P.1-8. Scopus

Naboka O., Vyshnevska L, Tkachenko O.V., Pasynchuk I. Pharmacological study of original extracts of corn silk, ScienceRise: Biological Science. – 2022. – №4(33). – Р. 10-17.

Seniuk I.V., Tkachenko O.V., Benarafa Ibrahim Amin. The consequences of a sedentary lifestyle. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків, 2023. – Випуск 4. – с. 148-151.

Seniuk I.V., El Mehdi Tolbi, Benzid Yassine. Biochemical markers of muscular dystrophy. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків, 2023. – Випуск 4. –с. 152-155.

Kalaicheva S.G., Kravchenko V.M., Seniuk I.V. the impact of long-term online learning on the psychological state of higher education students. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків, 2023. – Випуск 4. –с. 180-183.

Seniuk I.V., Filimonova N.I., Shcherbak O. A. methods of coping with the negative consequences caused by online learning. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків, 2023. – Випуск 4. –с. 184-188.

Seniuk I.V., El-Assri Abdeladim, Briber Mustapha, Berry Zakaria. The interactions between physical activity and dietary behaviour in moroccan adolescents. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків, 2023. – Випуск 4. –с. 198-201.

Kalaycheva S.G., Seniuk I.V., Kravchenko V.M. Current trends and legal aspects of counteracting drug counterfeiting around the world. Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 14-15 березня 2023 р. / ред. кол.: А.С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2023. –С. 49-62.

Тези

I. Seniuk, V. Kravchenko. The physiological and biochemical mechanisms of panic attacks and their laboratory diagnosis. International scientific conference “Chemistry – achievements and perspectives” dedicated to the 90th anniversary of the birth of academician Givi Tsintsadze. (April 20, 2023), Collection of abstracts. – Tbilisi, Georgia, 2023. – Р. 43-46.

Сенюк І.В., Канколонго Кабея Джан Жкакуес, Маріам Боужида. Імуностимулюючі функцій мікронутрієнтів. Шоста міжнародна конференція молодих учених «Харківський природничий форум». (18-19 травня 2023 р.), збірник тез. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 447-450.

Сенюк І.В., Ель-Ассрі Абделадім, Бензід Яссін. Вплив вітамінів на розвиток старіння мозку. Шоста міжнародна конференція молодих учених «Харківський природничий форум». (18-19 травня 2023 р.), збірник тез. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 443-446.

Сенюк І.В., Ель Мехді Толбі, Харруш Хамза. Роль вітамінів у протидії розвитку онкозахворювань. Шоста міжнародна конференція молодих учених «Харківський природничий форум». (18-19 травня 2023 р.), збірник тез. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 441-443.

Сенюк І.В., Кравченко В.М., Бенарафа Ібрахім Амін. Біологічна роль вітамінів для спортсменів. Шоста міжнародна конференція молодих учених «Харківський природничий форум». (18-19 травня 2023 р.), збірник тез. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 438-441.

Сенюк І.В., Кравченко В.М. Роль фармацевтичних працівників в елементах управління медикаментозною терапією. Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матер. VІІІ Міжнар. наук.-практ. дистанційної конференції (27 кв. 2023 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2023. – с. 306-309.

Сенюк І.В., Бензід Яссін, Кадді Каутар. Характеристика пацієнтів, які застосовують спеціальні препарати. Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матер. VІІІ Міжнар. наук.-практ. дистанційної конференції (27 кв. 2023 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2023. – с. 304-305.

Сенюк І.В., Бенарафа Ібрахім Амін, Ель Мехді Толбі. Політика фармацевтичного втручання у психічне здоров’я. Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матер. VІІІ Міжнар. наук.-практ. дистанційної конференції (27 кв. 2023 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2023. – с. 302-303.

Ткаченко О.В., Кравченко В.М., Сенюк І.В. Виявлення та кількісне визначення секнідазолу методом абсорбційної спектрофотометрії в уф-області спектра. Modern chemistry of medicines: матеріали Міжнародної Internet конференції «Modern chemistry of medicines» (18 травня 2023 р., м. Харків) – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2023. – с. 239-240.

Seniuk I.V., Galyzinskaya L.V., Chabbouba Badr, Briber Mustapha. Pharmaceutical methods for the analysis of Ascorbic acid. Modern chemistry of medicines: матеріали Міжнародної Internet конференції «Modern chemistry of medicines» (18 травня 2023 р., м. Харків) – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2023. – 284 с. 76-77.

Seniuk I.V., Shcherbak O.A., Benarafa Ibrahim Amin. Biochemical aspects of pharmaceutical analysis. Modern chemistry of medicines: матеріали Міжнародної Internet конференції «Modern chemistry of medicines» (18 травня 2023 р., м. Харків) – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2023. – 284 с. 74-75.

Seniuk I.V., Filimonova N.I., El Mehdi Tolbi, Benzid Yassine. Antibacterial activity of gold nanocomposites. Modern chemistry of medicines: матеріали Міжнародної Internet конференції «Modern chemistry of medicines» (18 травня 2023 р., м. Харків) – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2023. – 284 с. 72-73.

L. Galuzinska, V. Gureviciene, J. Razumiene, I.Seniuk. Application of amperometric biosensor for determination of glucose content in beverages. Modern achievements of pharmaceutical technology : Сollection of X International Scientific-Practical Conference, dedicated to the 60th anniversary of the birth of Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor Gladukh Ievgenii Volodymyrovych, Kharkiv, May 10-11, 2023. – Kharkiv : NUPh, 2023. – p. 255-258.

Seniuk I.V., Filimonova N.I., El-Asri Abdeladim. The use of microorganisms to produce vitamins. Modern achievements of pharmaceutical technology : Сollection of X International Scientific-Practical Conference, dedicated to the 60th anniversary of the birth of Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor Gladukh Ievgenii Volodymyrovych, Kharkiv, May 10-11, 2023. – Kharkiv : NUPh, 2023. – p. 129-130.

Seniuk I.V., Harrouch Hamza, Boujida Mariam. History of Argan Oil production. Modern achievements of pharmaceutical technology : Сollection of X International Scientific-Practical Conference, dedicated to the 60th anniversary of the birth of Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor Gladukh Ievgenii Volodymyrovych, Kharkiv, May 10-11, 2023. – Kharkiv : NUPh, 2023. – p. 127-128.

Seniuk I.V., El Mehdi Tolbi, Benzid Yassine. Use of nanocarriers to oral delivery of vitamins. Modern achievements of pharmaceutical technology : Сollection of X International Scientific-Practical Conference, dedicated to the 60th anniversary of the birth of Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor Gladukh Ievgenii Volodymyrovych, Kharkiv, May 10-11, 2023. – Kharkiv : NUPh, 2023. – p. 125-126.

Seniuk I.V., Benarafa Ibrahim Amine, Briber Mustafa. Specific features of pharmaceutical technology in the production of protein drugs. Modern achievements of pharmaceutical technology : Сollection of X International Scientific-Practical Conference, dedicated to the 60th anniversary of the birth of Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor Gladukh Ievgenii Volodymyrovych, Kharkiv, May 10-11, 2023. – Kharkiv : NUPh, 2023. – p. 123-124.

Seniuk I.V., Kravchenko V.M.  Production of important biopharmaceuticals. Modern achievements of pharmaceutical technology : Сollection of X International Scientific-Practical Conference, dedicated to the 60th anniversary of the birth of Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor Gladukh Ievgenii Volodymyrovych, Kharkiv, May 10-11, 2023. – Kharkiv : NUPh, 2023. – p. 119-122.

Senіuk I.V., Kravchenko V.M., Benarafa Ibrahim Amin. Nicotine metabolism in the human body. Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 14 квітня 2023 р.). – Електрон. дані. – X. : НФаУ, 2023. – с. 46-48.

Senіuk I.V., Filimonova N.I., Ladid Anas. Biochemical synthesis of Coenzyme Q in plants. Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 14 квітня 2023 р.). – Електрон. дані. – X. : НФаУ, 2023. – с. 43-45.

Senіuk I.V., El Mehdi Tolbi, Benzid Yassine. The effects of meals and age on nicotine metabolism. Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 14 квітня 2023 р.). – Електрон. дані. – X. : НФаУ, 2023. – с.41-43.

Senіuk I.V., El-Asri Abdeladim, Harrouch Hamza. Effects of nicotine on the senescence. Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 14 квітня 2023 р.). – Електрон. дані. – X. : НФаУ, 2023. – с. 39-41.

Філімонова Н.І., Тіщенко І.Ю., Гейдеріх О.Г., Сенюк І.В., Набока О.І. Вплив світлодіодного випромінювання на патогенні властивості збудників інфекцій. «Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині» : матеріали ІІІ науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (м. Харків, 24 березня 2023 р., м. Харків) / – Х. : НФаУ, 2023. – с. 67-68.

Сенюк І.В. Характеристика мікробіоценоза акваріуму. «Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині» : матеріали ІІІ науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (м. Харків, 24 березня 2023 р., м. Харків) / – Х. : НФаУ, 2023. – с. 62-67.

Сенюк І.В., Бензід Яссін, Кадді Каутар. Компоненти медико-фармацевтичної мікробіології. «Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині» : матеріали ІІІ науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (м. Харків, 24 березня 2023 р., м. Харків) / – Х. : НФаУ, 2023. – с. 60-62.

Сенюк І.В., Філімонова Н.І., Бенарафа Ібрагім Амін. Мікробіологічні аспекти у виробництві продуктів харчування. «Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині» : матеріали ІІІ науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (м. Харків, 24 березня 2023 р., м. Харків) / – Х. : НФаУ, 2023. – с. 57-59.

Сенюк І.В., Кравченко В.М., Беррі Закарія. Роль мікроорганізмів у біотрансформації полютантів. «Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині» : матеріали ІІІ науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (м. Харків, 24 березня 2023 р., м. Харків) / – Х. : НФаУ, 2023. – с. 56-57.

Сенюк І.В., Галузінська Л.В., Толбі Ель Мехді, Ель-Асрі Абделладім. Біологічні агенти у мікробіологічній галузі. «Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині» : матеріали ІІІ науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (м. Харків, 24 березня 2023 р., м. Харків) / – Х. : НФаУ, 2023. – с. 53-56.

Galuzinska L.V., Senyuk I.V., Fylymonenko V.P. Optimization of pathogenetic therapy in patients with psoriasis. Клінічна фармація в Україні та світі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю заснування кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НФаУ (16-17 березня 2023 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2023. –с. 171-173.

Senіuk I.V., Kravchenko V.M. Biochemical markers of depression. Клінічна фармація в Україні та світі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю заснування кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НФаУ (16-17 березня 2023 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2023. –с. 151-153.

Senіuk I.V., El Mehdi Tolbi, El-Asri Abdeladim. Biochemical markers of schizophrenia. Клінічна фармація в Україні та світі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю заснування кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НФаУ (16-17 березня 2023 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2023. –с. 148-150.

Senіuk I.V., Filimonova N.I., Benarafa Ibrahim Amin. The impact of smoking on oral microorganisms. Клінічна фармація в Україні та світі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю заснування кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НФаУ (16-17 березня 2023 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2023. –с. 102-103.

Senіuk I.V., Briber Mustapha, Houssni Yassine. Social impact of cutaneous leishmaniasis in South-Eastern Morocco. Клінічна фармація в Україні та світі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю заснування кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НФаУ (16-17 березня 2023 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2023. –с. 58-59.

Senіuk I.V., Benzid Yassine, Kaddi Kaoutar. The role of clinical pharmacy in the Kingdom of Morocco. Клінічна фармація в Україні та світі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю заснування кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НФаУ (16-17 березня 2023 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2023. –с. 57.

Філімонова Н.І., Гейдеріх О.Г., Тіщенко І.Ю., Сенюк І.В. НПЗП: особливості застосування за антимікробним призначенням. Клінічна фармація в Україні та світі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю заснування кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НФаУ (16-17 березня 2023 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2023. –с. 43-45.

Seniuk I.V., Kravchenko V.M., Benarafa Ibrahim Amin. In vivo anti-inflammatory response and bioactive compounds’ profile of polyphenolic extracts from edible Argan oil (Argania Spinosa L.). Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (24 березня 2023 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2023. – с. 72-74.

Galuzinska L.V., Fylymonenko V.P., Senyuk I.V. Study of the capillary-strengthening effect of polyphenolic concentrate from apples. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (24 березня 2023 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2023. – с. 23.

Сенюк І.В., Брібер Мустафа, Харруш Хамза. Характеристика каталізаторів біотехнологічних процесів. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (24 березня 2023 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2023. – с. 354-356.

Сенюк І.В., Щербак О.А., Бері Закарія. Актуальні напрямки досліджень у біотехнології за медико-фармацевтичним спрямуванням. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (24 березня 2023 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2023. – с.352-354 .

Сенюк І.В., Ткаченко О.В., Ель-Ассрі Абделадім. Роль біокластеру у розвитку біотехнології. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (24 березня 2023 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2023. – с. 350-352.

Seniuk I.V., Filimonova N.I., Kaddi Kaoutar. In vitro and in vivo anti-hyperglycemic potential of saponins cake and Argan oil from Argania spinosa. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (24 березня 2023 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2023. – с. 69-71.

Seniuk I.V., Benzid Yassine, El Mehdi Tolbi. Evidence of hypolipemiant and antioxidant properties of Argan oil derived from the Argan tree (Argania spinosa). Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (24 березня 2023 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2023. – с. 67-68.

Калайчева С.Г., Сенюк І.В. Варіанти політики стримування витрат на лікарські засоби. Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 14-15 березня 2023 р. / ред. кол.: А.С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2023. –С.269-271.

Seniuk I.V., El Mehdi Tolbi. A demographic overview of pharmacy professions in France. Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 14-15 березня 2023 р. / ред. кол.: А.С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2023. –С.225-227.

Seniuk I.V., Benarafa Ibrahim Amin. The challenges of medication pricing in Morocco. Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 14-15 березня 2023 р. / ред. кол.: А.С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2023. –С. 223-225.

2022

Монографії

I. V. Seniuk, V. M. Kravchenko, O. V. Tkachenko. Experimental studies on the hepatoprotective properties of herbal substances. The role of medical science in implementing innovative medical technologies in the EU countries and Ukraine : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022.  p. 268-291. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-199-2-14.

Патенти

Патент на винахід UA 125101 C2 Спосіб одержання лікарського засобу з листя лохини для корекції метаболічного синдрому / Кошовий О. М., Стремоухов О. О., Кравченко Г. Б., Красільнікова О. А., Загайко А. Л., Комісаренко М. А. // 05.01.2022, Бюл.№ 1.

Патент на корисну модель № 150463 «Спосіб одержання лікувально – профілактичного засобу з мембраностабілізувальною та венотропною дією/ Малоштан Л.М., Артемова К.О., Кононенко А.Г., Бородіна Н.В. – Заявка 29.06.2021; дата публікації 23.02.2022

Статті

Fylymonenko, V. P., Galuzinska, L. V., Kravchenko, G. B., Kravchenko, V. M., BryukhanovaТ. О., М М., & Lytkin, D. V. (2022). Effectiveness of food concentrate phenolic compounds of apples in experimental membrane pathologies . Regulatory Mechanisms in Biosystems13(1), 67-72. https://doi.org/10.15421/022209

O.P. Matviichuk, A.V. Matviichuk, L.V. Karabut, O.M. Gladchenko, O.M. Litvinova, I.V. Seniuk, O.V. Tkachenko. Determination of the nephroprotector action of a new derivative of theophiline on the model of acute toxic renal injury by ethylene glycol. Archives. PhOL – PharmacologyOnLine, Salerno, Italy. 2021. Vol.3. Р. 1085-1095.

Seniuk I. Impact of SARS-COV-2 on the human digestive system. German International Journal of Modern Science, Artmedia24, Satteldorf Germany.2022. № 32 P. 13-16. https://doi.org/10.5281/zenodo.6560076.

Seniuk I.V., Tolbi El Mehdi. The effect of extracts from Prunus domestica fruits on the degree of spontaneous haemolysis in vitro. Альманах науки. 2022, № 2(53), С. 43-45.

Сенюк І. В., Кравченко В. М., Ткаченко О. В. Вивчення антиоксидантної та антицитолітичної активності екстракту з листя сливи домашньої. Вісник Вінницького національного медичного університету, 2022, Т. 26, No1. С. 12-16.  https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2022-26(1)-02.

Сенюк І. В., Кравченко В. М., Бенарафа Ібрахім Амін. Фітохімічна характеристика та вивчення гострої токсичності екстрактів із  плодів сливи домашньої. Фармацевтичний журнал, 2022, Т. 77, No 1. С. 94-102. https://doi.org/10.32352/0367-3057.1.22.10.

Шовкова З. В., Ткаченко О. В., Сенюк І. В. Визначення констант іонізації секнідазолу у водних розчинах і сумішах води з ізопропанолом, ацетонітрилом та етанолом. Вісник фармації, 2022, № 1 (103). С. 15-19. https://doi.org/10.24959/nphj.22.85.

Кравченко В., Сенюк І. Вивчення протизапальних, антиоксидантних та антицитолітичних властивостей олії насіння винограду. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. 1(88)/2022. С. 15-24. https://doi.org/10.17721/1728.2748.2022.88.15-24.

Kravchenko, G., Krasilnikova, O., Raal, A. et al. Arctostaphylos uva-ursi L. leaves extract and its modified cysteine preparation for the management of insulin resistance: chemical analysis and bioactivity. Nat. Prod. Bioprospect. 12, 30 (2022). https://doi.org/10.1007/s13659-022-00352-1

2021

Монографії

Lenchyk L. V., Senyuk I. V. and Lysiuk R. M. Medicinal Herbs for Metabolic Disorders, in the Book: “An Introduction to Medicinal Herbs”, Chapter 6. Medicinal Herbs for Metabolic Disorders (L. V. Lenchyk, I. V. Senyuk and R. M. Lysiuk-National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine, et al.) November 2021. Editor: Mila Emerald, ISBN: 78-1-68507-147-9,  2021, PHYTOCEUTICALS International ™ & NOVOTEK Global Solutions ™, Canada. https://doi.org/10.52305/TKAL3430.

Патенти

Патент на винахід UA 124042 C2 Спосіб одержання засобу з гіпоглікемічною та гепатопротекторною дією з листя мучниці звичайної з додаванням аргініну / Кошовий О. М., Кравченко Г. Б., Красільнікова О. А., Чайка Н. Б., Матар М. // 07.07.2021, Бюл.№ 27.

Патент на винахід UA 124043 C2 Спосіб одержання засобу з гіпоглікемічною та ліпотропною дією з листя мучниці звичайної з додаванням цистеїну / Кошовий О. М., Кравченко Г. Б., Красільнікова О. А., Чайка Н. Б., Матар М. // 07.07.2021, Бюл.№ 27.

Патенту на корисну модель UA (11) 147975 (13) U Спосіб одержання лікувально-профілактичного засобу з листя журавлини великоплодої для корекції інсулінорезистентних станів / Кошовий О. М., Власова І. К., Брюханова Т. О., Красільнікова О. А., Кравченко Г. Б., Загайко А. Л., Комісаренко М. А. // 23.06.2021, Бюл.№ 25.

Статті

Л.М. Малоштан, Л.О. Шакіна, Т.М. Гонтова, С.К. Романова, М.С. Яременко Дослідження цитотоксичності активності сухого екстракту та антицианого комплексу квіток жоржини сорту Сеbu/ Український біофармацевтичний журнал №1(66) 2021. С 16-22

Research of antiexudative and diuretic activity of effervescent tablets with a spissum extract from Betula leaves L Maloshtan, O Chumak, Y Bezrukavyi, O Shatalova//  Farmatsevtychnyi zhurnal, 76 (1) 2021 72-79

«Сравнительное изучение токсикологических свойств водного экстракта листьев фейхоа методами IN VITRO И IN VIVO»// Л.М. Малоштан, О.М. Шаталова, А.Г. Кононенко, Е.А. Щербак Азарбейджанский фармацевтический и фармакотерапевтический журнал, 2021 (1) 38-41

В.А. Рибак, Л.М. Малоштан, В.В. Король Перспективи застосування фітопрепаратів у комплексному лікуванні и/о 2 – го типу/ «ScienceRise. Biologycal» №1 2021

Study of cytotoxic activity of extracts of the aristolohia Clematitis L. Shatalova O., Malochtan L., Pohodina L., Kyslychenko V., Burda N. // Norwegian journal of development of the international science. – 2021.- №53. – Р. 24-27.

V. M. Kravchenko, I. V. Senyuk, Z.V. Shovkova, O. V. Shovkova. Тhe study of lipotropic action of extract from fruit Prunus domestica «Prunofit» by animal models of alcoholic liver diseases. Фармацевтичний журнал. 2021, т. 75, № 6, С. 86-91. https://doi.org/10.32352/0367-3057.6.20.09.

Fylymonenko, V., Galuzinska, L., Briukhanova, T., Chumak, O., & Yatsenko, O. (2021). Analysis of literature data on the relationship between vitamin D deficiency and type 1 diabetes mellitus. ScienceRise: Biological Science, (2(27), 28–32. https://doi.org/10.15587/2519-8025.2021.235426

Galuzinska, L., Kravchenko, V., Kravchenko, G., Briukhanova, T., & Fylymonenko, V. (2021). Research of antiulcer activity of dietary concentrate of phenolic compounds of apples on models of experimental ulcer in rats. ScienceRise: Biological Science, (3 (28), 10–14. https://doi.org/10.15587/2519-8025.2021.241538

Maloshtan, L., Storozhenko, G., Galuzinska, L., Fylymonenko, V., & Sadiq, O. R. (2021). Study of hepatotoxins influence in vitro on basic biochemical indicators of liver functional state. ScienceRise: Biological Science, (4 (29), 15–18. https://doi.org/10.15587/2519-8025.2021.250223

Igor Seniuk, Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, Abdulhadi Ashour Bakri Bakri, Vira Kravchenko, Oksana Shovkova. Study of laxative and hepatoprotective activity of extracts obtained from Prunus domestica fruits. Pharmacia 68(2) (2021).  https://doi.org/10.3897/pharmacia.68.e64159.

Аналіз літературних даних щодо зв’язку дефіциту вітаміну Д та цукрового діабету 1-го типу / В. П. Филимоненко, Л. В. Галузінська, Т. О. Брюханова, О. І. Чумак, О. Ю. Яценко // ScienceRise: Biological Science. – 2021. – № 2 (27). – С. 25-30.

Красільнікова О.А. Вивчення антиоксидантної активності поліфенольних екстрактів з листя журавлини на моделі резистентності до інсуліну / О.А. Красільнікова, Г.Б. Кравченко, О.В. Шовкова // Український біофармацевтичний журнал. – № 1(66). – 2021. – С. 23-27. https://doi.org/10.24959/ubphj.21.297

Чайка Н.Б. Перспективи створення нового лікарського засобу для корекції метаболічного синдрому на основі БАР мучниці звичайної листя / Н.Б. Чайка, О.М. Кошовий, Матар Мазен, А.Б. Кравченко, А.М. Ковальова, І.В. Кіреєв // Український біофармацевтичний журнал. – № 1(66). – 2021. – С. 46-52. https://doi.org/10.24959/ubphj.21.305

Research of antiexudative and diuretic activity of effervescent tablets with a spissum extract from Betula leaves L Maloshtan, O Chumak, Y Bezrukavyi, O Shatalova// Farmatsevtychnyi zhurnal, 76 (1) 2021 72-79

В.А. Рибак, Л.М. Малоштан, В.В. Король Перспективи застосування фітопрепаратів у комплексному лікуванні и/о 2 – го типу/ «ScienceRise. Biologycal»№1 2021

Л..М. Малоштан, Л.О. Шакіна, Т.М. Гонтова, С.К. Романова, М.С. Яременко Дослідження цитотоксичності активності сухого екстракту та антицианого комплексу квіток жоржини сорту Сеbu / Український біофармацевтичний журнал №1(66) 2021. С 16-22

Вивчення кардіопротекторної активності нової рослинної субстанції пастернаку посівного трави екстракту густого //Симоненко Н.В., Шпичак О.С., Галузінська Л.В/. IІІ Науково-практична інтернет конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» 15-16 квітня 2021 Харків – 2021, с. 351-354.

О.А. Красільнікова, Г.Б. Кравченко, О.В. Шовкова «Вивчення антиоксидантної активності полі фенольних екстрактів з листя журавлини на моделі резистентності до інсуліну». Український біофармацевтичний журнал. 2021 №1 (66), с.23-27. УДК 615.322:612.085.1

Storozhenko, G., Kharchenko, V., Krasilnikova, O., Tkachenko, O. (2021). Overview of modern concepts of the sphingolipid metabolism. ScienceRise: Biological Science, 2021. 2 (27). In print.

Stremoukhov A. Phytochemical and Pharmacological Study of the Nothen Highbush Bluberry (Vaccinium Corymbosum L.) Leaves Dry Extract / A. Stremoukhov, O. Koshovyi, G. Kravchenko, O. Krasilkova, G. Dimova, I. Zhelev // World Journal of Pharmaceutical Research. – V.10, Is. 4. – 2021. – P. 1-8. Impact Factor: 084. Available: https://wjpr.net/dashboard/abstract_id/16428

Study of cytotoxic activity of extracts of the aristolohia Clematitis L. Shatalova O., Malochtan L., Pohodina L., Kyslychenko V., Burda N. // Norwegian journal of development of the international science. – 2021.- №53. – Р. 24-27.

Mazen M. Study of hepatoprotective effect of bearberry leaves extract under insulin resistance in rats / M. Mazen, G. Kravchenko, O. Krasilnikova // EUREKA: Health Sciences. – No 5. – 2021. – P. 48-53. https://doi.org/10.21303/2504-5679.2021.002174

Koshovyi, O.; Granica, S.; Piwowarski, J.P.; Stremoukhov, O.; Kostenko, Y.; Kravchenko, G.; Krasilnikova, O.; Zagayko, A. Highbush Blueberry (Vaccinium corymbosum L.) Leaves Extract and Its Modified Arginine Preparation for the Management of Metabolic Syndrome—Chemical Analysis and Bioactivity in Rat Model. Nutrients 2021, 13, 2870. https://doi.org/10.3390/nu13082870

2020

Монографії

Education during a pandemic crisis: problems and prospects. Monograph. Eds. Tetyana Nestorenko & Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-08-5; pp.296, illus., tabs., bibls.

Патенти

Патент на корисну модель U 142210. Спосіб одержання засобу з гіпоглікемічною та гепатопротекторною дією з листя мучниці звичайної з додаванням аргініну / Кошовий О.М., Кравченко Г. Б., Красільнікова О. А., Чайка Н. Б., Матар Мазен. Пат. 142210 Україна МПК A61K 36/45 (2006.01) A61P 3/10 (2006.01) Опубл. 25.05.2020, Бюл.№ 10 – 4 с.

Патент на корисну модель № 142930 Спосіб одержання засобу з гіпоглікемічною та ліпотропною дією з листя мучниці звичайної з додаванням цистеїну/ Кошовий О.М., Кравченко Г. Б., Красільнікова О. А., Чайка Н. Б., Матар Мазен. Пат. 142930 Україна МПК A61K 36/45 (2006.01) A61P 3/10 (2006.01) Опубл. 10.07.2020, Бюл.№ 13 – 4 с.

Патент України на винахід 107846. Спосіб комплексної переробки сланей ламінарії з отриманням засобів з широким спектром терапевтичної дії // Вишневський І.А.; Владимирова І.М.; Георгіянц В.А.; Кравченко В.М.; Ліпакова К.Ю.

Патент України на корисну модель 112822. Застосування екстракту листеця ряски малої як засобу тиреостимулювальної дії// Владимирова І.М.; Георгіянц В.А,; Кононенко А.Г.; Кравченко В.М.

Патент на винахід №122364, Україна. МПК С07D 215/22, А61К 31/47 А61Р7/10. N-арилалкіл-6-гідрокси-2-метил-4-оксо-2,4-дигідро-1Н-піроло[3,2,1-ij] хінолін-5-карбоксаміди, які виявляють діуретичну активність / Українець І.В., Голік М.Ю., Сидоренко Л.В., Кравченко В.М.; опубл. 26.10.2020. Бюл. №20.

Статті

Kravchenko G.B. The Study of Hypoglycemic Action of Extracts from Bearberry Leaves Under the Experimental Insulin Resistance in Rats / G.B. Kravchenko, O.A. Krasilnikova, M. Mazen // Клінічна фармація. – Т. 24, № 3. – 2020. – С. 40-46. https://doi.org/10.24959/cphj.20.1527

Bashura A.G., Naboka O.I., Kran A.S., Martyniuk T.V., Kobets M.N., Filiptsova O.V. Ukrainian female consumers of makeup and skincare сosmetics behavior study. Modern Pharmacy – Science and Practice : аbstracts оf The II International Scientific and Practical Internet Conference. Kutaisi, Georgia, December 1-21, 2020. Kutaisi : State University named Ak. Tsereteli. 2020. Р. 120- 123.

Башура А.Г., Кран А.С., Мартынюк Т.В., Набока О.И., Кобец М.Н., Кобец Ю.Н., Филипцова О.В. Особенности использования косметических продуктов среди украинских женщин. Молодые ученые в решении актуальных проблем науки: матер. X науч.-практ. конф. 23-25 декабря, 2020. Владикавказ. С. 72-75.

Л.М. Малоштан, О.М. Шаталова, Рухмакова О.А., Шакіна Л.О. «Вивчення біодоступності субстанції гліцерам на моделі моношару клітин лінії СаСо2»/ Вісник фармації. – 2020. – С. 95-101.

Л. М. Горяча , Н. А. Симоненко , Л. В. Галузінська , О. С. Шпичак , В. С. Кисличенко. Дослідження кардіопротекторної дії пастернаку посівного трави екстракту густого// Український біофармацевтичний журнал. – 2020. – № 4 (65) – С. 46-50. https://doi.org/10.24959/ubphj.20.294

В. Попова, Г. П. Кухтенко, Д. В. Литкін Вивчення гострої токсичності гелю із вмістом диметиндену малеату та декспантенолу. Український біофармацевтичний журнал – 2020. – № 4. – С.30-34.

Тутук В. В., Загайко А. Л., Литкін Д. В. Показники біохімічного аналізу крові пацієнтів з ФКУ, які знаходяться на замісному харчуванні амінокислотними сумішами. Український біофармацевтичний журнал. – 2020. – № 3 (64). – C. 30-37. https://doi : 10.24959/ubphj.20.278

Чайка Н.Б. Параметри стандартизації модифікованих екстрактів мучниці звичайної листя / Н.Б. Чайка, О.М. Кошовий, М.А. Комісаренко, І.В. Кіреєв, Г.Б, Кравченко // Український біохімічний журнал. – № 4(65). – 2020. – С. 16-23. https://doi.org/10.24959/ubphj.20.293

Pathophysiological mechanisms of coronavirus disease (COVID-19) progression and fatal complications in patients with diabetes.TO Briukhanova, AL Zagayko, DV Lytkin – Pathologia, 2020 – p. 256-263. DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2020.2.212812 (Web of Science)

Study of anti-inflammatory activity of medicinal products with sapropel extract on the model of acute photodynamic skin injury in rats. Strus Oksana, Polovko Nataliia, Maloshtan Liudmyla, Shakina Liubov Research Journal of Pharmacy and Technology; Vol:13 No:06: June. (Scopus)

Research of medical treatment influence of “melanizol” suppositories on background of “mechanical” vaginitis in rats O. Dolzhykova, L. Maloshtan. ScientificJournal «ScienceRise: PharmaceuticalScience» №1 (23)2020. С.29-33. (Scopus)

Алергічний контактний дерматит: сучасні уявлення та корекція рослинними субстанціями. Рядних О.К., Малоштан Л.М., Кононенко А.Г. ScientificLight. – 2020. – Vol. 1, No 38.

Т.О. Брюханова, Л.В. Галузінська. Біохімічна роль панкреатичних NMDA-рецепторів у патогенезі порушень вуглеводного обміну // Укр. Біофармацевтичний журнал – 2020. – №3 (64) – с. 4-10.

Селюкова Н. Ю., Місюра К. В., Стороженко Г. В. Експериментальні моделі фетоплацентарної недостатності у тварин // Актуальні проблеми сучасної медицини -2020 – Том 20, Випуск 4 (72), С. 225- 231

Вивчення впливу супозиторіїв вагінальних «меланізол» при тривалому застосуванні у щурів. О. В. Должикова, Л. М. Малоштан.  Фармацевтичний часопис. 2020. №1.

Фотопротекторна дія крему «Саліцинк» на моделі фотодинамічного запалення у щурів. Л. М. Малоштан, В. В. Підгайна, Є. В. Гладух, Ю. С. Тараненко, О. М. Шаталова. КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ. – 2020. – Т. 24, № 1

Експериментальне дослідження впливу супозиторіїв «Меланізол» та «Клімедекс» на біохімічні показники крові при неспецифічному вагініті. О. В. Должикова, Л. М. Малоштан. CLINICAL PHARMACY. – 2020. – Vol. 24, No. 1. С. 20-25.

V. M. Kravchenko, I. V. Senyuk, Z.V. Shovkova, O. V. Shovkova «Тhe study of lipotropic action of extract from fruit Prunus domestica «Prunofit» by animal models of alcoholic liver diseases. Фармацевтичний журнал. 2020, т. 75, № 6.

Використання клітин лінії Cасо- 2 для прогнозування біодоступності ксенобіотиків. О. М. Шаталова, О. А. Рухмакова, Л. О. Шакіна, Л. М. Малоштан. Вісник фармації 2 (100) 2020. С. 95-100.

Кононенко А.Г. Зміни прооксидантного, тиреоїдного і йодного статусу у гіпотиреоїдних щурів за дії спиртової настойки листеця ряски малої / А.Г. Кононенко, В.М. Кравченко, Ю.В. Нікітченко, К.Б. Міксон // Вісник проблем біології та медицини. – 2020. – Вип. 3 (157). – С. 53-57. doi: 10.29254/2077-4214-2020-3-157-53-57.

Svitlana P. Karpova, Anna A. Krutskikh, Olena O. Mozgova, Oksana V. Shovkova  Development and validation of the kinetic-spectrophotometric method for the quantitative determination of mezlocillin in pure substance and medical preparation. International journal of pharmaceutical sciences and research. Published 01 May IJPSR (2020), Volume 11, Issue 5, E-ISSN: 0975-8232; P-ISSN: 2320-5148. DOI: 10.13040/UPSR.0975-8232. 11(5). 2293-98

Kravchenko G .B. Study of bearberry leaves extracts hypoglycemic action under experimental insulin resistance in rats /G.B. Kravchenko, O.A. Krasilnikova, M. Mazen / Clinical pharmacy. – 2020. – Vol 24, No 2. – С. 54-57.

Фармакологічне обґрунтування використання гіалуронової кислоти у складі комбінованих м’яких лікарських засобів у стоматології / Д. С. Орленко, Д. В. Литкін, А. Л. Загайко, В. К. Яковенко // Клінічна фармація. – 2020. – Т. 24, № 2. – С. 56-61. doi : 10.24959/cphj.20.1529

Taran К., Abderrahim А., Kravchenko V.,  Novosel O., S. Taran  S. // Herbal tea for the treatment of Urinary diseases as Potent diuretic and  Anti-inflammatory agent //Asian J. Research Chem. 2020. 13(3): 175-179.

Zagayko A. Prospects for Using the Natural Antioxidant Compounds in the Obesity Treatment / A. Zagayko, Briukhanova T., Lytkin D., Kravchenko A., Fylymonenko V. // Prospects for Using the Natural Antioxidant Compounds in the Obesity Treatment [Online First], IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.83421. Available from: https://www.intechopen.com/online-first/prospects-for-using-the-natural-antioxidant-compounds-in-the-obesity-treatment

Д. В. Литкін, Т. О. Брюханова, А. Л. Загайко, М. С. Мостович. Вплив піридоксину на процес репарації шкіри за умов експериментальної інсулінорезистентності/ Укр. Біофармацевтичний журнал//№2 (63) – 2020. – с.58-64.

Подольський, І. М. Дослідження гострої та підгострої токсичності перспективного антидепресанту атристаміну на щурах / І. М. Подольський, Д. В. Литкін, С. Ю. Штриголь // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2020. – Т. 14, № 1. – С. 53-62.

Кравченко В. М. Дослідження впливу водних екстрактів та спиртових настойок лікарських  рослин на показники обміну ліпідів у тварин з гіпотиреозом / В.М. Кравченко, О.А. Щербак //Укр. біофарм. журн. – 2020. – № 2 (63). – С. 44-48.

Kravchenko, G. B., Krasilnikova, O. A., & Mazen, M. (2020). HYPOGLYCEMIC AND HYPOLIPIDEMIC ACTIVITY OF ARGININE CONTAINING BEARBERRY LEAVES EXTRACT IN INSULIN RESISTANT RATS. Medical and Clinical Chemistry, (1), 5-10. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2020.v.i1.10936

Безкровная Е. С. Изучение противоязвенного действия сухого экстракта кровохлебки / Е. С. Безкровная, Л. И. Шульга, А. В. Файзуллин, О. А. Красильникова // Современные достижения фармацевтической науки и практики : материалы Междунар. конф., посвященной 60-летию фармацевтического факультета учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», г. Витебск, 31 октяб. 2019 г. – Витебск : «ВГМУ», 2019. – С. 218-221.

Селюкова Н. Ю., Лар’яновська Ю. Б., Кустова С. П., Бойко М. O., Стороженко Г. В., Левашова В. М. Дослідження коригуючого впливу фармацевтичної композиції на гістологічний стан матки вагітних самиць щурів молодого та зрілого віку на тлі фетоплацентарної недостатності // Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 3 (25), С. 432-440

Селюкова Н. Ю., Лар’яновська Ю. Б., Стороженко Г. В., Харченко В. С. Гістоструктура яєчників нащадків щурів пубертатного віку народжених від матерів з фетоплацентарною недостатністю // Вісник проблем біології і медицини – 2020 – Вип. 2 (156), С. 290-295

Селюкова Н. Ю., Лар’яновська Ю. Б., Волохов І. В., Стороженко Г. В., Кошова О. Ю. Стан гістоструктури яєчників статевозрілих нащадків щурів народжених від матерів з фетоплацентарною недостатністю // Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 4 (26), С. 386-394

Селюкова Н. Ю., Місюра К. В., Стороженко Г. В., Волохов І. В. Сомато-статевий розвиток нащадків, народжених від матерів з фетоплацентарною недостатністю // Вісник проблем біології і медицини – 2020 – Вип. 3 (157), С. 142-145

2019

I. V. Senyuk, Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, A. G. Kononenko. Study of anti-excudative activity of «Prunofit» extract obtained from prunus domestica fruits on the models of carrageenan and formaline-induced paw edema in experimental animals. Фітотерапія. Часопис. 2019. № 4. С. 29-33. doi: 10.33617/2522-9680-2019-4-29.

Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, I. V. Senyuk, L. V. Lenchyk, T. V. Upyr. The study of influence of the extracts obtained from Prunus domestica fruits on lipid peroxydation and antioxidant system indicators in liver. Фармацевтичний журнал. 2019, т. 74, № 6. С. 85-93. doi: 10.32352/0367-3057.6.19.10

I. V. Senyuk, Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, O. V. Shovkova. Pathophysiological association of a functional constipation and metabolic disorders. Perspectives on the pharmacocorrection of digestive system disorders by plant fibers as an example of the use of European plum (Prunus domestica). Здоров’я суспільства. 2019, т. 8, № 4. С. 124-132. doi: 10.22141/2306-2436.8.4.2019.192178.

Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, Koshova O. Yu., I. V. Senyuk. The influence of extracts from Prunus domestica on disorders of intestinal peristalsis induced by barium chloride action in mice. Фармацевтичний часопис. 2019. № 4. С. 78-84. doi: 10.11603/2312-0967.2019.4.10669.

Lytkin D, Zagayko A, Briukhanova T. Exemestane leads to hormone-associated ascites in female hamsters with experimental metabolic syndrome. J Unexplored Med Data 2019;4:8. http://dx.doi.org/10.20517/2572-8180.2019.002

Alevtina Kononenko. Influence of aqueous extract from Feijoa leaves on thyroid function in rats with experimental hypothyroidism / A. Kononenko, V. Kravchenko // «EUREKA: Life Sciences». – 2019. – №3. – Р. 9-14.

Коnonenkо А.G. Еffectiveness of aqueous extract from Lemna minor frond at autoimmune thyroiditis in rats / А.G. Коnonenkо, V.N. Кravchenkо // European Journal of Biomedical and Life Sciences. – 2019. – №2. – С. 23-25.

Studies of the Anti-inflammatory and diuretic properties of tablets with dense extract of betula pendula leaves / Chumak O., Bezrukavyi Ye., Maloshtan L., Maloshtan A. // Danish scientific journal – 2019 – № 21 – P. 46-48.

Prospects for the use the concept of glycocalyx in intensive therapy of endothelial dysfunction / V.A. Maloshtan, A.V. Maloshtan, E.O. Trofimovich, Ya.V. Morozova, A.O. Maloshtan, O.V. Kvashina // Kharkiv surgical school – 2019 – №2(95) – P.207-213.

Вплив атристаміну на прооксидантно-антиоксидантний баланс у головному мозку щурів після черепно-мозкової травми / І. М. Подольський, Д. В. Литкін, С. Ю. Штриголь, В. В. Цивунін // Український біофармацевтичний журнал. – 2019. – № 4 (61). – С. 41-47.

Загайко, А. Л. Дослідження впливу низькомолекулярного аналога нейропептиду Y на поведінкові реакції щурів / А. Л. Загайко, І. О. Гаврилов, Д. В. Литкін // Клінічна фармація. – 2019. – Т. 23, № 4. – С. 30- 36.

Фармакологічне вивчення лікарського рослинного збору на моделі експериментальної оваріоектомії у щурів / І. С. Коноваленко, Н. П. Половко, А. Л. Загайко, Д. В. Литкін // Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів : зб. наук. пр. – Х. : НФаУ, 2019. – Вип. 3. – С. 113-117.

Перспективи фармакологічного застосування нейропептиду Y та його фрагментів / І. О. Гаврилов, А. Л. Загайко // Медична та клінічна хімія. – 2019. Т. 21. – № 1. – С. 113-119    DOI 10.11603/mcch.2410-681X.2019.v0.i1.10015

Кухтенко О.С., Галузінська Л.В. Дослідження седативної дії екстракту «Седостен» . // Клінічна фармація. – 2019. – Т. 23, № 1 – С. 26-29. http://cphj.nuph.edu.ua/article/view/cphj.19.1489/158905

N.Filimonova, Bashar Jabbar Ali Sahlanee, I. Senyuk, A. Kononenko. Microbiological Study Of A Perspective Hepatoprotective Agent Based On Dry Extract From Prunus Domestica Fruits. «EUREKA: Health Sciences» № 2(20). Р. 47-52  doi10.21303/2504-5679.2019.00870

І.В. Сенюк, Т.О. Брюханова, Башар Джабар Аль Сахлані. Етіопатогенез хронічного запору та основні шляхи фармакологічної корекції. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2019. т.13, №1. С. 11-18

Bashar Jabbar Ali Sahlanee, I.V. Senyuk. Investigation of membrane-stabilizing action of extracts from Prunus domestica fruits. Pharmacology and toxicology. 2019. т.13, №1. С. 71-74

Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, D.V. Litkin, I.V. Senyuk. Investigation of the pharmacological action of the dry extract from Plum fruits on the model of comorbidity functional constipation on combined alcoholic liver damage in rats. Clinical Pharmacy. 2019. T. 23, № 2. С. 6-14

І.В. Сенюк, Башар Джабар Алі Аль-Сахлані. Вивчення антиексудативної активності сухого екстракту з плодів Сливи домашньої. Український біофармацевтичний журнал. 2019.  № 2(59). С. 55-59. doi: 10.24959/ubphj.19.220

Ємець М.О. Гомеопатичні препарати для лікування гельмінтозних захворювань / Ємець М.О., Шкапо А.І. // Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів: збірник наукових праць, випуск №3. – X.: НФаУ, 2019. – с. 81-85.

Кононенко А.Г. Застосування настойки листеця ряски малої, L-тироксину та їх комбінації з метою корекції гіпотиреоїдного стану у щурів / А.Г. Кононенко, В.М. Кравченко // Вісник проблем біології та медицини. – 2019. – Вип. 1, Т. 2 (149). – С. 152-155.

Сахарова Т. С. Вивчення впливу парацетамолу на функціональний стан нирок щурів за умов експериментальної інсулінорезистентності / Т. С. Сахарова, Ю. Ю. Бондарь, Г. Б. Кравченко, О. А. Красільнікова // Український біохімічний журнал . – 2019. – № 1 (58). – С. 34-38.

 

ПУБЛІКАЦІЇ ЗБОДУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ,

ЯКІ ЗАЛУЧЕНІ У РОБОТІ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА КАФЕДРИ

Статті

Сенюк І. В., Кравченко В. М., Бенарафа Ібрахім Амін. Фітохімічна характеристика та вивчення гострої токсичності екстрактів із  плодів сливи домашньої. , Фармацевтичний журнал, 2022, Т. 77, No 1. С. 94-102. DOI: 10.32352/0367-3057.1.22.10.

Тези наукових конференцій

Seniuk I.V., El Mehdi Tolbi. A demographic overview of pharmacy professions in France. Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 14-15 березня 2023 р. / ред. кол.: А.С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2023. –С.225-227.

Seniuk I.V., Benarafa Ibrahim Amin. The challenges of medication pricing in Morocco. Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 14-15 березня 2023 р. / ред. кол.: А.С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2023. –С. 223-225.

Seniuk I.V., Benarafa Ibrahim Amin. What is the place of pharmaceutical preparations today and in the future in the Kingdom of Morocco? Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної  технології: матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 13 жовтня 2022 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2022.- С. 105-107.

El Mehdi Tolbi, Anas Ladid. Scientific supervisor Seniuk I.V. Practice of phytotherapy in south-eastern Morocco (Tafilalet). Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 4.0». м. Київ, 30 травня 2022 року. Р. 18-21. doi: 10.5281/zenodo.6814284

Benzid Yassine, El-Assri Abdeladim, Beri Zakaria. Scientific supervisor Seniuk I.V. Prospects of medical application cannabis in the kingdom of Morocco. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 4.0». м. Київ, 30 травня 2022 року. Р. 9-11. doi: 10.5281/zenodo.6814299.

Kaddi Kaoutar, Seniuk I.V. Obtaining transgenic animals. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2022. – с. 16 -17.

Benzid Yassine, Seniuk I.V. Retroviral vectors used in genetic engineering. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2022. – с. 6-7.

El-Assri Abdeladim, Beri Zakaria. Scientific supervisor Seniuk I.V. Therapeutic potential of Cucumis sativus. «Phytopharmacology of kidneys, liver and metabolism»: materials International. scientific-practical conf. (May 19-20, 2022) – Kh. : NUPh, 2022. – P. 90-92.

Benzid Yassine, Kaddi Kaoutar. Scientific supervisor Seniuk I.V. COVID-19 and the cardiovascular system. «Phytopharmacology of kidneys, liver and metabolism»: materials International. scientific-practical conf. (May 19-20, 2022) – Kh. : NUPh, 2022. – P. 49-52.

El Mehdi Tolbi, Benarafa Ibrahim Amin. Scientific supervisor Seniuk I.V. COVID-19 and liver disease. «Phytopharmacology of kidneys, liver and metabolism»: materials International. scientific-practical conf. (May 19-20, 2022) – Kh. : NUPh, 2022. – P. 29-33.

Senyuk I. V., Benzid Yassine, El Mehdi Tolbi. Triterpenoids from Argania spinosa: 20 years of research. Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали ІV Міжнародної науково.- практичної інтернет-конференції (м. Харків, 8 квітня 2022 р.). – Електрон. дані. – X. : НФаУ, 2022. – c. 15-17.

Seniuk I. V., El Mehdi Tolbi, Kaddi Kaoutar. Nutraceutical potentialities of Tunisian Argan oil based on its physicochemical properties and fatty acid content as assessed through bayesian network analyses. Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали ІV Міжнародної науково.- практичної інтернет-конференції (м. Харків, 8 квітня 2022 р.). – Електрон. дані. – X. : НФаУ, 2022. – c. 14-15.

Kravchenko V. M., Tkachenko O. V. Yassine Houssni. Composition of the essential oil of Argania spinosa (Sapotaceae) fruit pulp. Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали ІV Міжнародної науково.- практичної інтернет-конференції (м. Харків, 8 квітня 2022 р.). – Електрон. дані. – X. : НФаУ, 2022. – c. 7-9.

Seniuk I.V., Tkachenko O.V., Anas Ladid. Antimicrobial activities of silver nanoparticles of extra Virgin Olive oil and Sunflower oil AGAINST human pathogenic microbes. Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (24 березня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2022. с. 79-81.

Seniuk I.V., El Mehdi Tolbi. Two-way communication: COVID-19 can lead to diabetes. Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (24 березня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2022. с. 76-77.

Seniuk I.V., Benzid Yassine, El-Assri Abdeladim. Essential oils in combination and their antimicrobial properties. Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (24 березня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2022. с. 73-75.

Anas Ladid, Yassine Houssni. Scientific supervisors: Kravchenko V.M., Seniuk I.V. The Moroccan pharmaceutical industry: numbers and facts. Industrial Pharmacy – Realities and Prospects, dedicated to the 80th anniversary of the birth of Professor V.I. Chueshov : Сollection of International Scientific-Practical Conference, (March 17-18, 2022, Kharkiv). – Kharkiv: NUPh publishing house, 2022. – р. 16-17.

Benarafa Ibrahim Amin, El-Assri Abdeladim. Scientific supervisor Seniuk I.V. Moroccan pharmaceutical corporation “COOPER PHARMA” in the fight against COVID-19. Industrial Pharmacy – Realities and Prospects, dedicated to the 80th anniversary of the birth of Professor V.I. Chueshov : Сollection of International Scientific-Practical Conference, (March 17-18, 2022, Kharkiv). – Kharkiv: NUPh publishing house, 2022. – р. 14-15.

Benzid Yassine, Kaddi Kaoutar. Scientific supervisor Seniuk I.V.”COOPER PHARMA” – brand your MOROCCO. Industrial Pharmacy – Realities and Prospects, dedicated to the 80th anniversary of the birth of Professor V.I. Chueshov : Сollection of International Scientific-Practical Conference, (March 17-18, 2022, Kharkiv). – Kharkiv: NUPh publishing house, 2022. – р. 11-13.

Seniuk I.V., El Mehdi Tolbi. Development of the pharmaceutical industry in Morocco. Industrial Pharmacy – Realities and Prospects, dedicated to the 80th anniversary of the birth of Professor V.I. Chueshov : Сollection of International Scientific-Practical Conference, (March 17-18, 2022, Kharkiv). – Kharkiv: NUPh publishing house, 2022. – р. 8-10.

I. V. Seniuk, Benarafa Ibrahim Amin, El-Assri Abdeladim. Veterinary medicine in kingdom of morocco: the interface between humans and animals // Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин : матеріали ІІ наук.-практ. міжнар. дистанц. конф., м. Харків, 17 берез. 2022 р. – Харків : НФаУ, 2022. – С. 52-54.

Benzid Yassine, El Mehdi Tolbi, Beri Zakaria Scientific supervisors: Kravchenko V.M., Seniuk I.V. The national order of veterinarians is the government legal department of the kingdom of Morocco that regulates the operation of veterinary medicine // Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин : матеріали ІІ наук.-практ. міжнар. дистанц. конф., м. Харків, 17 берез. 2022 р. – Харків : НФаУ, 2022. – С. 46-49.

El Mehdi Tolbi, Benzid Yassine. Scientific supervisor: PhD Pharmaceutical Sciences, Associate Professor of the Department of Biological Chemistry, National University of Pharmacy, Seniuk Igor. Biochemical markers in heart failure. Матеріали XLV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. Молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді», Університет Григорія Сковороди в Переяславі. 28.02.22 – Переяслав, 2022 р. – с. 25-28.

Benarafa Ibrahim, Amin, El-Assri Abdeladim. Scientific supervisor: PhD Pharmaceutical Sciences, Associate Professor of the Department of Biological Chemistry, National University of Pharmacy, Seniuk Igor. Ethnobotanic, ethnopharmacologic aspects and new phytochemical insights into Moroccan Argan fruits. Матеріали XLV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. Молодіжна громадська організація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ», Університет Григорія Сковороди в Переяславі. 28.02.22 – Переяслав, 2022 р. – с. 22-25.

Seniuk I., Benzid Y. Pathophysiological association of a functional constipation and metabolic disorders. The VI International Scientific and Practical Conference «Tendencies of development science and practice», February 14 – 16, Boston, USA. p. 260-267.

Толбі Ель Мехді. Науковий керівник: доц. Сенюк І.В. Аналітичні методи дослідження вмісту вітамінів у тварин. Сучасні аспекти створення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції (1 лютого 2022 р., м. Харків). – Xарків : НФаУ, 2022. – с. 218-220.

Бенарафа Ібрахім Амін. Науковий керівник: доц. Сенюк І.В. Імунохімічні і неімунохімічні методи визначення гормонів у біологічних рідинах. Сучасні аспекти створення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції (1 лютого 2022 р., м. Харків). – Xарків : НФаУ, 2022. – с. 80-81.

Seniuk I., Benzid Yassine, Kaddi Kaoutar. Pharmacological study of polysaccharide complexes of Prunus domestica fruit. XXII International Conference of European Academy of Sciences&Research. Hamburg, Germany, January 16th, 2022. p. 9-10.

Кравченко В.М., Сенюк І.В., Беррі З. Етіологія та патогенез хронічного запору. The І International Science Conference «Multidisciplinary academic explorations», January 10 – 12, Amsterdam, Netherlands. p. 18-21.

Seniuk Igor, Benzid Yassine. Pharmacological effects of Argan oil. II Correspondence International Scientific and Practical Conference Modern science: Concepts, Theories and Methods of basic and applied research. LLC International Centre Corporative Management (Republic of Austria) та NGO European Scientific Platform (Ukraine) December 24th, 2021. p. 546-549. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.12.2021.106.

Seniuk I., El Mehdi Tolbi. Erspectives on the pharmacocorrection of digestive system disorders by plant fibers as an example of the use of European plum. Current issues of science, prospects and challenges: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 3, p. 80-86), December 17, 2021. Sydney, Australia: European Scientific Platform.

Бері Закарія, Хуссні Яссін. Науковий керівник: Кравченко В. М. Біохімічні механізми дії мелатоніну. Youth Pharmacy Science: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – с.254-255.

Толбі Ель Мехді, Бензід Ясіне. Науковий керівник: Сенюк І.В. Ураження нервової системи при коронавірусній інфекції COVID-19. Youth Pharmacy Science: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – с.287-289.

Ель-Ассрі Абделадім, Хажжи Мохамед Амін. Науковий керівник: Сенюк І.В. Механізми виникнення цитокінінового та брадикінінового штормів. Youth Pharmacy Science: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – с.266-268.

Брібер Мустафа, Ладід Анас. Науковий керівник: Сенюк І.В. Визначення необхідних біохімічних показників у хворих на COVID-19. Youth Pharmacy Science: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – с.255-257.

Бенарафа Ібрахім Амін, Чаббуба Бадр. Науковий керівник: Сенюк І.В. Біохімічні показники харчового статусу організму. Youth Pharmacy Science: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – с.251-252.

Ель Ассрі Абделадім. Науковий керівник: Сенюк І.В. Визначення біохімічних показників організму людини після перенесеної коронавірусної хвороби. Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень: матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції (Т.4), м. Трускавець, 10грудня, 2021рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». – Вінниця: ГО«Європейська наукова платформа», 2021. —с. 97-98.

Сенюк І.В., Бенарафа Ібрахім Амін. Правові аспекти клонування людини. Features of the development of modern science in the pandemic’s era: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2, С. 53-56), December 3, 2021. Berlin, Germany: European Scientific Platform.

Єгоркіна Д.М., Кравченко В.М. Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії: матеріали науково-практичної on-line конференції з міжнародною участю (м. Харків, 01 жовтня 2021 р.). – Х. : НФаУ, 2021. – с. 264-266.

Print Friendly, PDF & Email