Загальна інформація

Кафедра біологічної хімії є фундаментальною кафедрою медико-біологічного циклу, розташована в корпусі по вулиці Куликівська, 12.

Кафедру було організовано в 1938 році за ініціативою доктора біологічних наук, професора А.М. Утєвського.

Зараз на кафедрі працюють 11 викладачів, з яких три доктори наук, професори – Кравченко В.М., Малоштан Л.М. та Набока О.І., 8 кандидатів наук, з яких 5 доцентів та 3 асистенти. В підготовці навчального процесу беруть участь два старших лаборанти.

На кафедрі біологічної хімії для студентів 2-4 курсів викладаються за ліцензійними напрямами та спеціальностями ряд дисциплін:

 • Біологічна хімія;

 • Клінічна біохімія;

 • Біохімія патологічних процесів;

 • Загальна біохімія та молекулярна біологія;

 • Загальна біохімія.

А також  дисципліни вільного вибору:

 • Основи молекулярної біології;

 • Біохімічна трансформація лікарських речовин в організмі;

 • Функціональна біохімія.

Студентське наукове товариство щороку залучає близько 20 студентів для проведення біохімічних та фармакологічних досліджень на кафедрі.

Науково-дослідна робота займає одне з провідних місць в діяльності кафедри, основні напрямки якої на теперішній час включають:

 • вивчення біологічної активності і деяких механізмів дії синтетичних і природних сполук, як потенційних лікарських препаратів;

 • вивчення гострої та хронічної токсичності біологічно активних речовин природного походження;

 • вивчення біохімічних механізмів розвитку патологій, які супроводжуються дисліпідемічними станами (стрес, метаболічний синдром, діабет, атеросклероз), дисфункціями щитоподібної залози та пошук шляхів їх корекції;

 • розробка біохімічних критеріїв оцінки біологічної активності лікарських препаратів.

«Біологічна хімія» входить до переліку дисциплін, які представлені для складання ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК-1. 226 Фармація, промислова фармація»

Print Friendly, PDF & Email