Науково-практична міжвузівська конференця молодих учених та студентів з міжнародною участю «ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ І КОРЕКЦІЇ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ»