ГАЛУЗІНСЬКА Любов Валеріївна

ГАЛУЗІНСЬКА
Любов Валеріївна 

 ГАЛУЗІНСЬКА Любов Валеріївна

Кандидат фармацевтичних наук, доцент

Народилась 23 cічня 1978 року в м. Полтава. У 2000 році з відзнакою закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. У НФаУ працює: з 2000 по 2004 рр. – старшим лаборантом, з 2004 по 2012 рр. – асистентом, з 2012 року по теперішній час – доцентом кафедри біологічної хімії. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Експериментальне вивчення протизапальної активності поліфенольного екстракту з надземної частини Лядвенцю рогатого». (науковий керівник – професор Вороніна Л.М..). В різні роки виконувала на кафедрі обов’язки секретаря кафедри, відвідального за СНТ , наукову роботу.

З 2019 року і по теперешній час виконує обов’язки завуча кафедри біологічної хімії.  Л. В. Галузінська має диплом, який надає право викладання англійською мовою. Читає лекцій та проводить лабораторні заняття з біологічної хімії українською, російською та англійською мовами. Брала участь у створенні навчальних програм, методичних вказівок та контрольних завдань з біологічної хімії, написанні нових тестових завдань з біохімії для ліцензійного іспиту «Крок-1». Приймала участь у створенні та наповненні дистанційних курсів кафедри та проводила заняття зі студентами, які навчаються за такою формою. Викладає дисципліни «Біологічна хімія», «Основи молекулярної біології», «Функціональна біохімія», «Загальна біохімія та молекулярна біологія».

Науково-дослідна робота Любові Валеріївни базується на дослідженні фармакологічних  властивостей сполук природного та синтетичного походження, пов’язана також з вивченням механізмів розвитку псоріатичної хвороби та шляхами корекції даного стану. Л.В. Галузінська  є співавтором понад 50 наукових статей, 60 тез доповідей, 4 патентів, 1 інформаційного листа та 1 монографії. Є дійсним членом Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS). Протягом 2012-2021 років Л. В. Галузінська виконувала обов’язки відповідального секретаря «Українського біофармацевтичного журналу».

Постійно підвищує свій професійний рівень, проходить цикли підвищення професійної кваліфікації кожні 5 років, останній цикл ПК: «Теорія та практика дистанційного навчання» 2021р. (150 годин, 5 кредитів).

Активно бере участь у проведенні профорієнтаційної роботи кафедри серед школярів загальноосвітніх закладів.

Перелік статей 2021-2022 р.

 1. Fylymonenko, V., Galuzinska, L., Briukhanova, T., Chumak, O., & Yatsenko, O. (2021). Analysis of literature data on the relationship between vitamin D deficiency and type 1 diabetes mellitus. ScienceRise: Biological Science, (2(27), 28–32. https://doi.org/10.15587/2519-8025.2021.235426
 2. Galuzinska, L., Kravchenko, V., Kravchenko, G., Briukhanova, T., & Fylymonenko, V. (2021). Research of antiulcer activity of dietary concentrate of phenolic compounds of apples on models of experimental ulcer in rats. ScienceRise: Biological Science, (3 (28), 10–14. https://doi.org/10.15587/2519-8025.2021.241538
 3. Maloshtan, L., Storozhenko, G., Galuzinska, L., Fylymonenko, V., & Sadiq, O. R. (2021). Study of hepatotoxins influence in vitro on basic biochemical indicators of liver functional state. ScienceRise: Biological Science, (4 (29), 15–18. https://doi.org/10.15587/2519-8025.2021.250223
 4. Fylymonenko, V. P., Galuzinska, L. V., Kravchenko, G. B., Kravchenko, V. M., BryukhanovaТ. О., М М., & Lytkin, D. V. (2022). Effectiveness of food concentrate phenolic compounds of apples in experimental membrane pathologies . Regulatory Mechanisms in Biosystems13(1), 67-72. https://doi.org/10.15421/022209

Перелік тез доповідей  2021-2022 р.

 1. Вивчення кардіопротекторної активності нової рослинної субстанції пастернаку посівного трави екстракту густого //Симоненко Н.В., Шпичак О.С., Галузінська Л.В/. IІІ Науково-практична інтернет конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» 15-16 квітня 2021 Харків – 2021, с. 351-354
 2. Показники оцінки структурно-метаболічного і нейроендокринного стану хворих псоріазом// Брюханова Т.О., Галузінська Л.В./ «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів» Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 11-12 березня 2021 року м. Харків – 2021, с.300-301.
 3. Динаміка змін вмісту триацилгліцеролів за введення метформіну та мемантину у сирійських хом’ячків на тлі експериментальної інсулінорезистентності// Брюханова Т.О., Галузінська Л.В., Литкін Д.В./ LXIV науково-практична конференція “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”, 11 червня 2021 року, Тернопіль.
 4. Деякі молекулярні механізми формування ускладнень коронавірусної хвороби (covid-19) у пацієнтів із захворюваннями, що супроводжуються синдромом інсулінорезистентності// Брюханова Т.О., Галузінська Л.В., Литкін Д.В./ Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : тези доповідей ІІІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю (12 травня 2021 р.), 2021 – с. 46.
 5. Дослідження стану ендогенної інтоксикації у хворих на розповсюджений псоріаз/ Галузінська Л.В., Филимоненко В.П., Кравченко В.М. // Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю національного фармацевтичного університету. Харків, 10 вересня 2021 р. – С. 242-243.
 6. Стан білкового обміну у хворих на поширений псоріаз/ Галузінська Л.В., Брюханова Т.О. // Topical issues of experimental and clinical biochemistry: Materials scientific and practical on-line conference with international participation. Харків, 01 жовтня 2021 р. – С. 250-251.
 7. Fylymonenko V.P., Galuzinska L.V. Anti-ulcer activity of blueberry extract in rats / P. Fylymonenko, L. V. Galuzinska // Topical issues of experimental and clinical biochemistry: Materials scientific and practical on-line conference with international participation. Харків, 01 жовтня 2021 р. – С. 250-251.

 

 

Педагогічний склад Педагогічний склад Педагогічний склад

 

 

Print Friendly, PDF & Email