Навчально-методична література

Знайти рекомендовану літературу можна  у бібліотеці НФаУ  або на сайті дистанційного навчання НФаУ pharmel.edu.ua

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ “БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ

ОСНОВНА
 1. Біохімія : підручник / за заг. ред. проф. А. Л. Загайка, проф. К. В. Александрової – Х. : Вид-во «Форт», 2014. – 728 с.
 2. Гонський, Я. І. Біохімія людини / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук, М. І. Калинський. – Т. : Укрмедкнига, 2013. – 744 с.
 3. Губський, Ю. І. Біологічна хімія / Ю. І. Губський.– К. – В. : Нова книга, 2007. – 508 с.
Допоміжна
 1. Біохімічні показники в нормі і при патології : довідник / за ред. О. Я. Склярова. – К. : Здоров’я, 2007. – 320 с.
 2. Максимчук, Т. П. Біохімія людини / Т. П. Максимчук,– Т. : Укрмедкнига, 2001. – 736 с.
 3. Скляров, О. Я. Біологічна хімія : підручник / О. Я. Скляров, Н. В. Фартушок, Т. І. Бондарчук. – Т. : ТДМУ, 2014. – 702 с.
 4. Функціональна біохімія : навч. посіб. для студ. вищого фарм. навч. закл. ІV рівня акредитації / А. Л. Загайко [та ін.]. – Х. : НФаУ, 2010. – 219 с.
 5. Перспективи застосування природних антиоксидантів у профілактиці атеросклерозу: монографія / А.Л. Загайко, Л.М. Вороніна, Г.Б. Кравченко та ін. – Х.: НФаУ, 2010. – 272 с.
Інформаційні ресурси в мережі Інтернет
 1. Біохімічні функції печінки [Електронний ресурс] : матеріали для самостійної підготовки. – Режим доступу: http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance…/classes_stud/.htm (дата звернення: 06.2020). – Назва з екрану.
 2. Біохімія нирок і сечі, сечоутворення [Електронний ресурс] : матеріали для самостійної підготовки. – Режим доступу: http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1511 (дата звернення: 06.2020). – Назва з екрану.
 3. Кафедра біологічної хімії. Національний фармацевтичний університет. Біохімія [Електронний ресурс] : матеріали для самостійної підготовки. – Режим доступу: http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1513 (дата звернення: 06.2020). – Назва з екрану.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ “БІОХІМІЯ

ОСНОВНА
 1. Біохімія : підручник / за заг. ред. проф. А. Л. Загайка, проф. К. В. Александрової – Х. : Вид-во «Форт», 2014. – 728 с.
 2. Гонський, Я. І. Біохімія людини / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук, М. І. Калинський. – Т. : Укрмедкнига, 2013. – 744 с.
 3. Губський, Ю. І. Біологічна хімія / Ю. І. Губський.– К. – В. : Нова книга, 2007. – 508 с.
Допоміжна
 1. Біохімічні показники в нормі і при патології : довідник / за ред. О. Я. Склярова. – К. : Здоров’я, 2007. – 320 с.
 2. Максимчук, Т. П. Біохімія людини / Т. П. Максимчук,– Т. : Укрмедкнига, 2001. – 736 с.
 3. Скляров, О. Я. Біологічна хімія : підручник / О. Я. Скляров, Н. В. Фартушок, Т. І. Бондарчук. – Т. : ТДМУ, 2014. – 702 с.
 4. Функціональна біохімія : навч. посіб. для студ. вищого фарм. навч. закл. ІV рівня акредитації / А. Л. Загайко [та ін.]. – Х. : НФаУ, 2010. – 219 с.
 5. Перспективи застосування природних антиоксидантів у профілактиці атеросклерозу: монографія / А.Л. Загайко, Л.М. Вороніна, Г.Б. Кравченко та ін. – Х.: НФаУ, 2010. – 272 с.
Інформаційні ресурси в мережі Інтернет
 1. Біохімічні функції печінки [Електронний ресурс] : матеріали для самостійної підготовки. – Режим доступу: http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance…/classes_stud/.htm (дата звернення: 06.2020). – Назва з екрану.
 2. Біохімія нирок і сечі, сечоутворення [Електронний ресурс] : матеріали для самостійної підготовки. – Режим доступу: http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1511 (дата звернення: 06.2020). – Назва з екрану.
 3. Кафедра біологічної хімії. Національний фармацевтичний університет. Біохімія [Електронний ресурс] : матеріали для самостійної підготовки. – Режим доступу: http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1513 (дата звернення: 06.2020). – Назва з екрану.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ “БІОХІМІЯ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Основна
 1. Клінічна біохімія : навч. посіб. / О. П. Тимошенко [та ін.] ; за ред. О. П. Тимошенко. – Х. : Вид-во НФаУ ; Золоті сторінки, 2003. – 239 с.
 2. Клінічна біохімія : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІУ рівнів акредитації / за ред. О. П. Тимошенко. – К. : ВД Професіонал, 2005. – 288 с.
 3. Клінічна біохімія : підручник / Д. П. Бойків [та ін.] ; за ред. О. Я. Склярова. – К. : Медицина, 2006. – 432 с.
 4. Функціональна біохімія : навч. посіб. / А. Л. Загайко [та ін.]. – Х. : НФаУ, 2010. – 220 с.
Додаткова
 1. Александрова К.В. Біохімія патологічних процесів. Модуль 1. Біохімічні аспекти розвитку та діагностики патологічних процесів в органах та тканинах організму людини : практикум для самостійної аудиторної та позааудиторної підготовки до практичних занять / К. В. Александрова, О. Б. Макоїд, С. В. Горбачова. – З. : ЗДМУ, 2014. – 106 с.
 2. Біологічна хімія : підручник / за заг. ред. проф. А. Л. Загайка, проф. К. В. Александрової. – Х. : Вид-во «Форт», 2014. – 728 с.
 3. Біохімічні показники в нормі і при патології : навч. довід. / Д. П. Бойків [та ін.] ; за ред. О. Я. Склярова. – К. : Медицина, 2007. – 320 с.
 4. Біохімічний склад рідин організму та їх клініко-діагностичне значення / за ред. О. Я. Столярова. – К. : Здоров’я, 2004. – 192 с.
 5. Гонський, Я. І. Біохімія людини / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук, М. І. Калинський. – Т. : Укрмедкнига, 2013. – 744 с.
 6. Губський, Ю. І. Біологічна хімія / Ю. І. Губський.– К. – В. : Нова книга, 2007. – 508 с.
 7. Загайко, А. Л. Метаболічний синдром: механізми розвитку та перспективи антиоксидантної терапії : монографія / А. Л. Загайко, Л. М. Вороніна, К. В. Стрельченко. – Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2007. – 216 с.
 8. Мхітарян, Л. С. Окислювальний стрес : механізми розвитку і роль в патології : монографія / Л. С. Мхітарян, О. Б. Кучменко. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. ­ 223 с
 Інформаційні ресурси, у т.ч. в мережі Інтернет
 1. Біохімія патологічних процесів [Електронний ресурс] : Матеріали для самостійної роботи. Режим доступу: – http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1499 (дата звернення: 10.06.2020). – Назва з екрану.
 2. Загальне вчення пропухлини [Електронний ресурс] : сайт Тернопільського Державного медичного університету. – Режим доступу: http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patologanatom/lectures_stud/uk/stomat/ntn/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/2-3/04_%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86).htm (дата звернення: 10.06.2020). –  Назва з екрану.
 3. Кафедра біологічної хімії. Національний фармацевтичний університет. Біохімія патологічних процесів [Електронний ресурс] : матеріали для самостійної підготовки. – Режим доступу: https://biochem.nuph.edu.ua/?page_id=803&lang=ua (дата звернення: 10.06.2020). – Назва з екрану.
 4. Порушення водно-сольового обміну [Електронний ресурс] : Сайт Тернопільського Державного медичного університету. – Режим доступу: http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patolog_phis/lectures_stud/uk/med/lik/ptn/3/07.%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83.htm (дата звернення: 10.06.2020). – Назва з екрану.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ “ЗАГАЛЬНА БІОХІМІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВНА
 1. Біохімія : підручник / за заг. ред. проф. А. Л. Загайка, проф. К. В. Александрової – Х. : Вид-во «Форт», 2014. – 728 с.
 2. Гонський, Я. І. Біохімія людини / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук, М. І. Калинський. – Т. : Укрмедкнига, 2013. – 744 с.
 3. Губський, Ю. І. Біологічна хімія / Ю. І. Губський.– К. – В. : Нова книга, 2007. – 508 с.
Допоміжна
 1. Біохімічні показники в нормі і при патології : довідник / за ред. О. Я. Склярова. – К. : Здоров’я, 2007. – 320 с.
 2. Максимчук, Т. П. Біохімія людини / Т. П. Максимчук,– Т. : Укрмедкнига, 2001. – 736 с.
 3. Скляров, О. Я. Біологічна хімія : підручник / О. Я. Скляров, Н. В. Фартушок, Т. І. Бондарчук. – Т. : ТДМУ, 2014. – 702 с.
 4. Функціональна біохімія : навч. посіб. для студ. вищого фарм. навч. закл. ІV рівня акредитації / А. Л. Загайко [та ін.]. – Х. : НФаУ, 2010. – 219 с.
 5. Перспективи застосування природних антиоксидантів у профілактиці атеросклерозу: монографія / А.Л. Загайко, Л.М. Вороніна, Г.Б. Кравченко та ін. – Х.: НФаУ, 2010. – 272 с.
Інформаційні ресурси в мережі Інтернет
 1. Біохімічні функції печінки [Електронний ресурс] : матеріали для самостійної підготовки. – Режим доступу: http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance…/classes_stud/.htm (дата звернення: 06.2020). – Назва з екрану.
 2. Біохімія нирок і сечі, сечоутворення [Електронний ресурс] : матеріали для самостійної підготовки. – Режим доступу: http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1511 (дата звернення: 06.2020). – Назва з екрану.
 3. Кафедра біологічної хімії. Національний фармацевтичний університет. Біохімія [Електронний ресурс] : матеріали для самостійної підготовки. – Режим доступу: http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1513 (дата звернення: 06.2020). – Назва з екрану.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ЯКА РОЗРОБЛЕНА НА КАФЕДРІ БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ

 ПІДРУЧНИКИ

2014

 1. А.Л.Загайко, К.В. Александрова, О.Я. Скляров, Л.М. Вороніна, Б.Г. Борзенко, О.Б. Макоїд, Т.І. Бондарчук, З.М. Скоробогатова. Біохімія: Підручник: за ред. проф. А.Л. Загайка, проф. К.В. Александрової – Х.: Вид-во “Форт”, 2014. – 728 с. – Укр.мова.

2000

 1. Вороніна Л.М., Десенко В.Ф., Мадієвська Н.М., Кравченко В.М., Сахарова Т.С., Савченко Л.Г., Шоно Н.А. Біологічна хімія: Підручник: За ред. проф.Л.М.Вороніної. – Х.: Основа: Видавництво НФАУ, 2000. – 608 с. – Укр. мова.

1999

 1. Воронина Л.Н., Десенко В.Ф., Мадиевская Н.Н., Кравченко В.Н., Сахарова Т.С., Савченко Л.Г., Шоно Н.А. Биологическая химия: Учебник; Под ред. проф.Л.Н.Ворониной. – Х.: Основа: Видавництво УкрФА, 1999. – 640 с. – Рос.мова.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

2019

 1. Кравченко В. М. Клінічна біохімія : метод. рек. з підготовки до аудиторного контролю самостійної роботи / В. М. Кравченко, А. Л. Загайко, Г. Б. Кравченко. – Х. : НФаУ, 2019. – 15 с.
 2. Кравченко В. М. Клінічна біохімія : метод. рек. з підготовки до підсумкового модульного контролю / В. М. Кравченко, А. Л. Загайко, Г. Б. Кравченко. – Х. : НФаУ, 2019. – 17 с.
 3. Кравченко В. М. Клінічна біохімія : метод. рек. для викладачів / В. М. Кравченко, А. Л. Загайко, Г. Б. Кравченко – Х. : НФаУ, 2019. – 37 с.

 4. Біохімія патологічних процесів : методичні рекомендації для викладачів / В. М. Кравченко [та ін.]. – Х. : НФаУ, 2019. – 37 с.
 5. Біохімія патологічних процесів : метод. рек. з підготовки до модульного контролю / В. М. Кравченко [та ін.]. – Х. : НФаУ, 2019. – 15 с.
 6. Біохімія патологічних процесів : метод. рек. для викладачів / В. М. Кравченко [та ін.]. – Х. : НФаУ, 2019. – 16 с.
 7. Функциональная биохимия : методические рекомендации для самостоятельной работы / В. Н. Кравченко [и др.]. – Харьков : НФаУ, 2019. – 13 с.
 8. Биологическая химия : методические рекомендации по подготовке к итоговому модульному контролю / В. Н. Кравченко [и др.]. – Х. : НФаУ, 2019. -26 с.
 9. Біохімія : методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю / В. М. Кравченко [та ін.]. – Х. : НФаУ, 2019. –17 с.
 10. Загайко А. Л. Екологічна біохімія : методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю / А.Л. Загайко, В. М. Кравченко, О. В. Шовкова, Д. В. Литкін. – Харків: НФаУ, 2019. – 13 с.
 11. Kravchenko V. M. Biological chemistry: methodical recommendations for the final module control / V. M. Kravchenko, G. B. Kravchenko, O. A. Krasilnikova, M. V. Voloshchenko. – Kharkiv: NUPh, 2019. – 17 p.

2011

 1. Biological Chemistry: Textbook for the self-study of students/ A.L. Zagayko, L.M. Voronina, G.B. Kravchenko, K.V. Strel’chenko.- Kharkiv: NUPh; Original, 2011. – 264 p.

2010

 1. Функціональна біохімія: навч. посіб. для студ. вищ. фармаці. навч.закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл./А.Л. Загайко, Л.М. Вороніна, М.В. Волощенко та ін. – Х.: НФаУ, 2010. – 220 с.
 2. А.Л. Загайко Екологічна біохімія: навчальний посібник для студ. мед.  та фарм. ВНЗ. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2010. – 155 с.

2008

 1. Биомолекулы – фармпрепараты: Учеб.пособие по биол.химии для студ. фармац.фак-тов высш. учеб.завед. / Л.Н. Воронина, М.В. Волощенко, А.Л. Загайко, А.Б. Кравченко, О.А. Красильникова, О.И. Набока, И.В. Сенюк, Е.В. Стрельченко, В.М. Филатова, Н.А. Шоно, А.В. Файзуллин. – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 188 с.

2006

 1. Voronina L.N., Kravchenko A.B., Strelchenko E.V. Biological Chemistry: Textbook for the self-study of students. – Kharkiv: NphaU Publishing House, 2006. – 224 p.

2005

 1. Клінічна біохімія: Навч.посіб. для студ.вищ. фармац.навч.закл. і фармац.ф-тів вищ.мед.навч.закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / О.П. Тимошенко, Л.М. Вороніна, В.М. Кравченко, Г.Б. Кравченко, О.І. Набока, Л.Г. Савченко, Т.С. Сахарова, І.В. Сенюк, В.М. Філатова; За ред. О.П. Тимошенко. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 288 с.

2004

 1. Основы биохимической инженерии: Учеб.пособие для студентов высш.учеб.заведений / Л.Н. Воронина, Н.А. Шоно, А.Л. Загайко. – Харьков: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2004. – 240 с.
 2. Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії: Навч.посіб. для студ. вищ.навч.закл. / Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, А.Л. Загайко, В.М. Кравченко, Н.М. Мадієвська, Т.С. Сахарова, В.М. Філатова, Н.А. Шоно, О.І. Набока. – Х.: Вид-во НФаУ: Оригінал, 2004. – 384 с.: іл.
 3. Лекарственные препараты ферментного действия: Пособие (серия “В помощь врачу, провизору, фармацевту”) / С.Ю. Штрыголь, А.Ф. Пиминов, С.А. Тихонова, Л.Н. Воронина, Л.А. Печенежская, Д.В. Штрыголь, В.Н. Хоменко, С.Н. Ролик. – Х.-Донецк, 2004. – 132 с.

2003

 1. Клінічна біохімія: Навч.посіб. для студ.вищ. фармац.навч.закл. і фармац.ф-тів вищ.мед.навч.закл. ІІІ-ІV рівні акредитації / О.П. Тимошенко, Л.М. Вороніна, В.М. Кравченко, Г.Б. Кравченко, О.І. Набока, Л.Г. Савченко, Т.С. Сахарова, І.В. Сенюк, В.М. Філатова; За ред. О.П. Тимошенко. – Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2003. – 239 с.
 2. Воронина Л.Н., Шоно Н.А., Загайко А.Л. Основы биохимической инженерии: Учеб.пособие для студ. спец.7.091600 «Биотехнология». – Х.: Изд-во НФаУ, 2003. – 252 с.

2002

 1. Биологическая химия: Учеб.пособие для студентов спец. 7.1.10202 «Технология парфюм.-космет.средств» / Л.Н.Воронина, В.М.Филатова, И.В. Сенюк, Н.А. Шоно, В.Н. Кравченко, Т.С. Сахарова, Л.Г. Савченко, О.И. Набока. – Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002. – 154 с.
 2. Біологічна хімія: Лабораторний практикум для студентів заочної форми навчання / Л.В. Вороніна, Л.Г. Савченко, В.М. Кравченко, О.І. Набока, І.В. Сенюк, В.М. Філатова, Н.А. Шоно, В.С. Трух. – Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 96 с.

2000

 1. Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності “Фармація”: Навч.посібник / В.П. Черних, І.А. Зупанець, І.Є. Булах, Л.М. Вороніна; За ред. В.П. Черних, І.А. Зупанець. – Х.: Вид-во НФАУ, 2000. – 360 с.
 2. Хімічні взаємодії в живій природі. Навчальний посібник/  П.А. Каліман, Н.І. Буланкіна, М.Г. Яковенко, А.Л. Загайко — Харків: вид-во ХНУ, 2000. — 84 с.

1996

 1. Руководство к лабораторным и семинарским занятиям по биологической химии / Л.Н. Воронина, В.Ф. Десенко, Н.Н. Мадиевская, В.Н. Кравченко, В.М.Филатова, Т.С.Сахарова, В.М.Филатова; Под ред. В.Ф.Десенко. – Х.: Основа, 1996. – 432 с. (рос. мовою).

МОНОГРАФІЇ

2012

 1. Загайко А.Л., Красильникова О.А., Кравченко А.Б., и др. Биологически активные вещества винограда и здоровье: монография/ под общ. ред. проф. Загайко А.Л. – Х.: Изд-во «Форт», 2012. – 404 с.

2010

 1. Перспективи застосування природних антиоксидантів у профілактиці атеросклерозу: монографія / А.Л. Загайко, Л.М. Вороніна, Г.Б. Кравченко та ін. – Х.: НФаУ, 2010. – 272 с.

2007

 1. Метаболічний синдром: механізми розвитку та перспективи антиоксидантної терапії: Монографія / А.Л. Загайко, Л.М. Вороніна, К.В. Стрельченко. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – 216 с.

Print Friendly, PDF & Email