Студентське наукове товариство

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

На кафедрі функціонує студентське наукове товариство (СНТ), яке об’єднує понад 20 студентів, які під керівництвом викладачів кафедри виконують науково-дослідні роботи, результати яких представляються на науково-практичних форумах різного рівня. Керівництво СНТ здійснює доцент закладу вищої освіти Ігор СЕНЮК.

ПЛАН РОБОТИ СНТ каф. білогічної хімії на 2022-2023 навчальний рік

Напрямки роботи СНТ кафедри біологічної хімії (в рамках НДР Національного фармацевтичного університету МОЗ України «Клітинні та молекулярні механізми розвитку і корекції патологічних станів» 0115U000966):

  1. Дослідження біохімічних механізмів розвитку та вивчення шляхів корекції метаболічного синдрому, цукрового діабету та інших станів, асоційованих з синдромом інсулінорезистентності та проатерогенними змінами ліпідного обміну.

  2. Вивчення біохімічних механізмів дії сполук природного та синтетичного походження як потенційних фармакокоректорів.

  3. Експериментальне дослідження потенційних інгібіторів сигнальних кіназ, зокрема JNK, відповідальних за активацію апоптозу.

Учасники СНТ кафедри біологічної хімії щороку представляють результати власних досліджень на пленарному та секційному засіданнях в рамках Науково-практичної конференції з міжнародною участю “Topical issues of new medicines development”, а також на наукових форумах молодих вчених та студентів у інших закладах вищої освіти України.

Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство

ПУБЛІКАЦІЇ ЗБОДУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ,

ЯКІ ЗАЛУЧЕНІ У РОБОТІ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА КАФЕДРИ

Статті

1.Сенюк І. В., Кравченко В. М., Бенарафа Ібрахім Амін. Фітохімічна характеристика та вивчення гострої токсичності екстрактів із  плодів сливи домашньої. , Фармацевтичний журнал, 2022, Т. 77, No 1. С. 94-102. DOI: 10.32352/0367-3057.1.22.10.

Тези наукових конференцій

2023

51.Seniuk I.V., El Mehdi Tolbi. A demographic overview of pharmacy professions in France. Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 14-15 березня 2023 р. / ред. кол.: А.С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2023. –С.225-227.

50.Seniuk I.V., Benarafa Ibrahim Amin. The challenges of medication pricing in Morocco. Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 14-15 березня 2023 р. / ред. кол.: А.С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2023. –С. 223-225.

2022

49.Ladid A., Briber M. Scientific supervisor: Seniuk I.V. Biomarkers of Alzheimer’s disease. Youth Pharmacy Science: матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2022 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2022. – с. 234-235.

48.Hussni Ya., Beri Z. Scientific supervisor: Kravchenko V.M. Influence of phospholipase A2 enzyme activity on the development of atherosclerosis. Youth Pharmacy Science: матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2022 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2022. – с. 230-233.

47.El Mehdi T. Scientific supervisor: Seniuk I.V. Biochemical indicators in adrenal disorders in the background of liver cirrhosis. Youth Pharmacy Science: матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2022 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2022. – с. 228-230.

46.Benzid Ya., Kaddi K. Scientific supervisor: Seniuk I.V. Biochemical aspects of symbiosis research. Youth Pharmacy Science: матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2022 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2022. – с. 226-228.

45.Benarafa I.A., El-Assri A. Scientific supervisor: Seniuk I.V. Ancient DNA research methods. Youth Pharmacy Science: матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2022 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2022. – с. 224-226.

44.Kabbaj A. Scientific supervisor: Kravchenko G.B. Brain adenosine receptors as targets for medications. Youth Pharmacy Science: матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2022 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2022. – с. 233.

43.Світлична К.О. Науковий керівник: Щербак О.А. Лептин і грелін – гормони харчової поведінки. Youth Pharmacy Science: матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2022 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2022. – с. 212-213.

42.Капріор І.О. Науковий керівник: Щербак О.А. Роль вітамінів для підтримки здорового стану волосся. Youth Pharmacy Science: матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2022 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2022. – с. 196-198.

41.Канколонго К. Дж. Жк. Науковий керівник: Стороженко Г.В. Сучасні підходи до діагностики та класифікації різних типів ожиріння. Youth Pharmacy Science: матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2022 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2022. – с. 195-196.

40.Дорошенко С.Р. Науковий керівник: Галузінська Л.В. Аналіз результатів дослідження молекул середньої маси при оцінці ендогенної інтоксикації у хворих на псоріаз. Youth Pharmacy Science: матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2022 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2022. – с. 192.

39.Артикова Д.Г. Науковий керівник: Ткаченко О.В. Роль вітамінів у спортивному раціоні. Youth Pharmacy Science: матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2022 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2022. – с. 184-186.

38.Авад А. А. Дж. А. Науковий кeрівник: Щербак О.А. Гамма-аміномасляна кислота – найважливіший нейромедіатор в мозку людини. Youth Pharmacy Science: матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2022 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2022. – с. 183-184.

37.Seniuk I.V., Benarafa Ibrahim Amin. What is the place of pharmaceutical preparations today and in the future in the Kingdom of Morocco? Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної  технології: матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 13 жовтня 2022 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2022.- С. 105-107.

36.El Mehdi Tolbi, Anas Ladid. Scientific supervisor Seniuk I.V. Practice of phytotherapy in south-eastern Morocco (Tafilalet). Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 4.0». м. Київ, 30 травня 2022 року. Р. 18-21. doi: 10.5281/zenodo.6814284

35.Benzid Yassine, El-Assri Abdeladim, Beri Zakaria. Scientific supervisor Seniuk I.V. Prospects of medical application cannabis in the kingdom of Morocco. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 4.0». м. Київ, 30 травня 2022 року. Р. 9-11. doi: 10.5281/zenodo.6814299.

34.Kaddi Kaoutar, Seniuk I.V. Obtaining transgenic animals. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2022. – с. 16 -17.

33.Benzid Yassine, Seniuk I.V. Retroviral vectors used in genetic engineering. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2022. – с. 6-7.

32.El-Assri Abdeladim, Beri Zakaria. Scientific supervisor Seniuk I.V. Therapeutic potential of Cucumis sativus. «Phytopharmacology of kidneys, liver and metabolism»: materials International. scientific-practical conf. (May 19-20, 2022) – Kh. : NUPh, 2022. – P. 90-92.

31.Benzid Yassine, Kaddi Kaoutar. Scientific supervisor Seniuk I.V. COVID-19 and the cardiovascular system. «Phytopharmacology of kidneys, liver and metabolism»: materials International. scientific-practical conf. (May 19-20, 2022) – Kh. : NUPh, 2022. – P. 49-52.

30.El Mehdi Tolbi, Benarafa Ibrahim Amin. Scientific supervisor Seniuk I.V. COVID-19 and liver disease. «Phytopharmacology of kidneys, liver and metabolism»: materials International. scientific-practical conf. (May 19-20, 2022) – Kh. : NUPh, 2022. – P. 29-33.

29.Senyuk I. V., Benzid Yassine, El Mehdi Tolbi. Triterpenoids from Argania spinosa: 20 years of research. Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали ІV Міжнародної науково.- практичної інтернет-конференції (м. Харків, 8 квітня 2022 р.). – Електрон. дані. – X. : НФаУ, 2022. – c. 15-17.

28.Seniuk I. V., El Mehdi Tolbi, Kaddi Kaoutar. Nutraceutical potentialities of Tunisian Argan oil based on its physicochemical properties and fatty acid content as assessed through bayesian network analyses. Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали ІV Міжнародної науково.- практичної інтернет-конференції (м. Харків, 8 квітня 2022 р.). – Електрон. дані. – X. : НФаУ, 2022. – c. 14-15.

27.Kravchenko V. M., Tkachenko O. V. Yassine Houssni. Composition of the essential oil of Argania spinosa (Sapotaceae) fruit pulp. Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали ІV Міжнародної науково.- практичної інтернет-конференції (м. Харків, 8 квітня 2022 р.). – Електрон. дані. – X. : НФаУ, 2022. – c. 7-9.

26.Seniuk I.V., Tkachenko O.V., Anas Ladid. Antimicrobial activities of silver nanoparticles of extra Virgin Olive oil and Sunflower oil AGAINST human pathogenic microbes. Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (24 березня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2022. с. 79-81.

25.Seniuk I.V., El Mehdi Tolbi. Two-way communication: COVID-19 can lead to diabetes. Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (24 березня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2022. с. 76-77.

24.Seniuk I.V., Benzid Yassine, El-Assri Abdeladim. Essential oils in combination and their antimicrobial properties. Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (24 березня 2022 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2022. с. 73-75.

23.Anas Ladid, Yassine Houssni. Scientific supervisors: Kravchenko V.M., Seniuk I.V. The Moroccan pharmaceutical industry: numbers and facts. Industrial Pharmacy – Realities and Prospects, dedicated to the 80th anniversary of the birth of Professor V.I. Chueshov : Сollection of International Scientific-Practical Conference, (March 17-18, 2022, Kharkiv). – Kharkiv: NUPh publishing house, 2022. – р. 16-17.

22.Benarafa Ibrahim Amin, El-Assri Abdeladim. Scientific supervisor Seniuk I.V. Moroccan pharmaceutical corporation “COOPER PHARMA” in the fight against COVID-19. Industrial Pharmacy – Realities and Prospects, dedicated to the 80th anniversary of the birth of Professor V.I. Chueshov : Сollection of International Scientific-Practical Conference, (March 17-18, 2022, Kharkiv). – Kharkiv: NUPh publishing house, 2022. – р. 14-15.

21.Benzid Yassine, Kaddi Kaoutar. Scientific supervisor Seniuk I.V.”COOPER PHARMA” – brand your MOROCCO. Industrial Pharmacy – Realities and Prospects, dedicated to the 80th anniversary of the birth of Professor V.I. Chueshov : Сollection of International Scientific-Practical Conference, (March 17-18, 2022, Kharkiv). – Kharkiv: NUPh publishing house, 2022. – р. 11-13.

20.Seniuk I.V., El Mehdi Tolbi. Development of the pharmaceutical industry in Morocco. Industrial Pharmacy – Realities and Prospects, dedicated to the 80th anniversary of the birth of Professor V.I. Chueshov : Сollection of International Scientific-Practical Conference, (March 17-18, 2022, Kharkiv). – Kharkiv: NUPh publishing house, 2022. – р. 8-10.

19.I.V. Seniuk, Benarafa Ibrahim Amin, El-Assri Abdeladim. Veterinary medicine in kingdom of morocco: the interface between humans and animals // Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин : матеріали ІІ наук.-практ. міжнар. дистанц. конф., м. Харків, 17 берез. 2022 р. – Харків : НФаУ, 2022. – С. 52-54.

18.Benzid Yassine, El Mehdi Tolbi, Beri Zakaria. Scientific supervisors: Kravchenko V.M., Seniuk I.V. The national order of veterinarians is the government legal department of the kingdom of Morocco that regulates the operation of veterinary medicine // Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин : матеріали ІІ наук.-практ. міжнар. дистанц. конф., м. Харків, 17 берез. 2022 р. – Харків : НФаУ, 2022. – С. 46-49.

17.El Mehdi Tolbi, Benzid Yassine. Scientific supervisor: PhD Pharmaceutical Sciences, Associate Professor of the Department of Biological Chemistry, National University of Pharmacy, Seniuk Igor. Biochemical markers in heart failure. Матеріали XLV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. Молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді», Університет Григорія Сковороди в Переяславі. 28.02.22 – Переяслав, 2022 р. – с. 25-28.

16.Benarafa Ibrahim, Amin, El-Assri Abdeladim. Scientific supervisor: PhD Pharmaceutical Sciences, Associate Professor of the Department of Biological Chemistry, National University of Pharmacy, Seniuk Igor. Ethnobotanic, ethnopharmacologic aspects and new phytochemical insights into Moroccan Argan fruits. Матеріали XLV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. Молодіжна громадська організація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ», Університет Григорія Сковороди в Переяславі. 28.02.22 – Переяслав, 2022 р. – с. 22-25.

15.Seniuk I., Benzid Y. Pathophysiological association of a functional constipation and metabolic disorders. The VI International Scientific and Practical Conference «Tendencies of development science and practice», February 14 – 16, Boston, USA. p. 260-267.

14.Толбі Ель Мехді. Науковий керівник: доц. Сенюк І.В. Аналітичні методи дослідження вмісту вітамінів у тварин. Сучасні аспекти створення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції (1 лютого 2022 р., м. Харків). – Xарків : НФаУ, 2022. – с. 218-220.

13.Бенарафа Ібрахім Амін. Науковий керівник: доц. Сенюк І.В. Імунохімічні і неімунохімічні методи визначення гормонів у біологічних рідинах. Сучасні аспекти створення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції (1 лютого 2022 р., м. Харків). – Xарків : НФаУ, 2022. – с. 80-81.

12.Seniuk I., Benzid Yassine, Kaddi Kaoutar. Pharmacological study of polysaccharide complexes of Prunus domestica fruit. XXII International Conference of European Academy of Sciences&Research. Hamburg, Germany, January 16th, 2022. p. 9-10.

11.Кравченко В.М., Сенюк І.В., Беррі З. Етіологія та патогенез хронічного запору. The І International Science Conference «Multidisciplinary academic explorations», 2022 January 10 – 12, Amsterdam, Netherlands. p. 18-21.

2021

10.Seniuk Igor, Benzid Yassine. Pharmacological effects of Argan oil. II Correspondence International Scientific and Practical Conference Modern science: Concepts, Theories and Methods of basic and applied research. LLC International Centre Corporative Management (Republic of Austria) та NGO European Scientific Platform (Ukraine) December 24th, 2021. p. 546-549. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.12.2021.106.

9.Seniuk I., El Mehdi Tolbi. Erspectives on the pharmacocorrection of digestive system disorders by plant fibers as an example of the use of European plum. Current issues of science, prospects and challenges: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 3, p. 80-86), December 17, 2021. Sydney, Australia: European Scientific Platform.

8.Бері Закарія, Хуссні Яссін. Науковий керівник: Кравченко В. М. Біохімічні механізми дії мелатоніну. Youth Pharmacy Science: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – с.254-255.

7.Толбі Ель Мехді, Бензід Ясіне. Науковий керівник: Сенюк І.В. Ураження нервової системи при коронавірусній інфекції COVID-19. Youth Pharmacy Science: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – с.287-289.

6.Ель-Ассрі Абделадім, Хажжи Мохамед Амін. Науковий керівник: Сенюк І.В. Механізми виникнення цитокінінового та брадикінінового штормів. Youth Pharmacy Science: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – с.266-268.

5.Брібер Мустафа, Ладід Анас. Науковий керівник: Сенюк І.В. Визначення необхідних біохімічних показників у хворих на COVID-19. Youth Pharmacy Science: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – с.255-257.

4.Бенарафа Ібрахім Амін, Чаббуба Бадр. Науковий керівник: Сенюк І.В. Біохімічні показники харчового статусу організму. Youth Pharmacy Science: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. – с.251-252.

3.Ель Ассрі Абделадім. Науковий керівник: Сенюк І.В. Визначення біохімічних показників організму людини після перенесеної коронавірусної хвороби. Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень: матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції (Т.4), м. Трускавець, 10грудня, 2021рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». – Вінниця: ГО«Європейська наукова платформа», 2021. —с. 97-98.

2.Сенюк І.В., Бенарафа Ібрахім Амін. Правові аспекти клонування людини. Features of the development of modern science in the pandemic’s era: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2, С. 53-56), December 3, 2021. Berlin, Germany: European Scientific Platform.

1.Єгоркіна Д.М., Кравченко В.М. Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії: матеріали науково-практичної on-line конференції з міжнародною участю (м. Харків, 01 жовтня 2021 р.). – Х. : НФаУ, 2021. – с. 264-266.

Print Friendly, PDF & Email