ЩЕРБАК Олена Анатоліївна

ЩЕРБАК

Олена Анатоліївна

ЩЕРБАК Олена Анатоліївна

Кандидат фармацевтичних наук, доцент закладу вищої освіти

У 1996 році закінчила Національну фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація». З 1996 по 1999 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю «Фармакологія». З 2000 по 2007 рр. працювала асистент кафедри фізіології людини. В період з 2007 по 2013 рр. працювала доцентом кафедри біології, фізіології та анатомії людини, з 2013 по 2020 роки – доцентом кафедри фізіології та анатомії людини, з 2020 по 2021 роки – доцентом кафедри нормальної та патологічної фізіології, з 2021 року по теперішній час – доцентом кафедри біологічної хімії.

У 2001 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження механізмів дії ріфлана – потенційного засобу для лікування запальних захворювань кишечника» (спеціальність 14.00.25 – фармакологія, клінічна фармакологія), у 2009 році пройшла переатестацію в Спеціалізованій раді за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.

На кафедрі біологічної хімії читає лекції та проводить лабораторні/практичні/семінарські заняття з таких дисциплін як: «Біологічна хімія», «Біохімія», «Загальна біохімія та основи молекулярної біології» та «Функціональна біохімія». Олена Анатоліївна постійно підвищує свій професійний рівень. У 2020 році пройшла закордонне стажування у Люблінському медичному університеті (Польща). У 2021 році пройшла цикли підвищення кваліфікації «Теорія та практика дистанційного навчання» та «Школа тьютора дистанційних курсів НФаУ».

Є автором і співавтором 160 наукових та науково-методичних праць, з них 35 наукових статей, 68 тез, 3 патенти, 1 інформаційний лист, 56 методичних рекомендацій, 3 конспекти лекцій та 3 навчальних посібники.

Є членом професійних та громадських об’єднань: Українське біохімічне товариство, що входить до Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS), «All-Ukrainian public organization “Association of pharmacologist of ukraine” and International Union of Basic and Clinical Pharmacology “IUPHAR”, Наукова організація «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

На кафедрі виконує обов’язки відповідальної за навчальну роботу.

 

Педагогічний склад

 

Print Friendly, PDF & Email