ЩЕРБАК Олена Анатоліївна

ЩЕРБАК

Олена Анатоліївна

ЩЕРБАК Олена Анатоліївна

Кандидат фармацевтичних наук, доцент

Народилася у 1974 році у м. Харків. Закінчила Національну фармацевтичну академію (1996) за спеціальністю «Фармація». З 1996 р. по 1999 р. навчалася в аспірантурі за спеціальністю «Фармакологія», асистент кафедри фізіології людини (2000-2007 рр.), доцент кафедри біології, фізіології та анатомії людини (2007-2013 рр.), доцент кафедри фізіології та анатомії людини (2013-2020 рр.), доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології (2020-2021 рр.), з 2021 р. – доцент кафедри біологічної хімії.

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження механізмів дії ріфлана – потенційного засобу для лікування запальних захворювань кишечника» (спеціальність 14.00.25 – фармакологія, клінічна фармакологія; науковий керівник – д.біол.н., проф. Л.М.Малоштан; Москва, 2001 р.). У 2009 р. пройшла переатестацію в Спеціалізованій раді за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (Харків).

Є автором і співавтором 137 наукових та науково-методичних праць, з них 31 наукових статей, 47 тез, 3 патенти, 1 інформаційний лист, 39 методичних рекомендацій, 3 конспекти лекцій та 3 навчальних посібника.

На кафедрі виконує обов’язки секретаря кафедри.

 

Педагогічний склад

 

Print Friendly, PDF & Email