ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Силабус Анатомія свійських тварин денна форма

Календарний план Анатомія свійських тварин денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Анатомія свійських тварин денна форма 

 

Силабус Вступ до фаху денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Вступ до фаху денна форма

 

Силабус Фізіологія тварин  денна форма

Календарний план Фізіологія тварин денна форма

 

Силабус Біохімія тварин денна форма

Календарний план Біохімія тварин денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Біохімія тварин денна форма

 

Силабус Ветеринарна вірусологія денна форма

Календарний план лекцій Ветеринарна вірусологія денна форма

Календарний план практичних занять  Ветеринарна вірусологія денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Ветеринарна вірусологія денна форма

 

Силабус Гігієна тварин та ветеринарна санітарія денна форма

Календарний план Гігієна тварина та ветеринарна санітарія_денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Гігієна тварина та ветеринарна санітарія денна форма 

 

Силабус Цитологія, гістологія, ембріологія денна форма

Календарний план Цитологія,_гістологія,_ембріологія денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Гістологія, цитологія, ембріологія денна форма

 

Силабус Ветеринарна радіобіологія денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Ветеринарна радіобіологія денна форма оцінювання

 

Силабус Ветеринарна імунологія денна форма

Календарний план Ветеринарна імунологія денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Ветеринарна імунологія денна форма

 

Силабус Клінічна діагностика хвороб тварин денна форма

Календарний план Клінічна діагностика хвороб тварин денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Клінічна  діагностика хвороб тварин денна форма

 

Силабус Оперативна хірургія з топографічною анатомією та анестезіологією денна форма 

Календарний план Оперативна хірургія з топографічною анатомією та анестезіологією денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Оперативна хірургія з топографічною анатомією та анестезіологією денна форма

 

Силабус Ветеринарне акушерство, гінекологія та андрологія денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Ветеринарне акушерство, гінекологія та андрологія денна форма

 

Силабус Внутрішні хвороби тварин денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Внутрішні хвороби тварин денна форма

 

Силабус Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин денна форма

Календарний план Епізоотологія та інфекційні хвороби  тварин денна форма

 

Силабус Загальна та спеціальна хірургія денна форма 

Календарний план Загальна та спеціальна хірургія денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання   Загальна та спеціальна хірургія денна форма

 

Силабус Паразитологія та інвазійні хвороби тварин денна форма

Календарний план Паразитологія_та_інвазійні_хвороби_тварин денна форма 

Календарний план Паразитологія та інвазійні хвороби тварин_денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Паразитологія та інвазійні хвороби тварин денна форма

 

Силабус Патологічна анатомія, розтин та судова ветеринарна медицина денна форма

Календарний план Патологічна_анатомія,_розтин_та_судова_ветеринарна_медицина денна форма 

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Патологічна анатомія, розтин та судова ветеринарна медицина денна форма

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Силабус Екологія у ветеринарній медицині денна форма

Критерії та порядок  оцінювання результатів навчання Екологія у ветеринарній медицині денна форма

 

Силабус Зоологія денна форма

 

Силабус Прикладна біологія з основами генетики денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Прикладна біологія з основами генетики денна форма

 

Силабус Етика та деонтологія у ветеринарній медицині денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Етика та деонтологія у ветеринарній медицині денна форма

 

Силабус Нутриціологія тварин денна форма 

Календарний план лекцій Нутриціологія тварин денна форма

Календарний план семінарів Нутриціологія тварин денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Нутриціологія тварин денна форма

 

Силабус Професійна етика лікаря ветеринарної медицини денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Професійна етика лікаря ветеринарної медицини денна форма

 

Силабус Харчування тварин денна форма 

Print Friendly, PDF & Email