ОП “Фармація”

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Силабус_Біологічна хімія денна форма

Силабус Біологічна хімія заочна форма

Календарний план Біологічна хімія денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання_Біологічна хімія денна та заочна форма

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Силабус Функціональна біохімія денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Функціональна біохімія денна форма

 

Силабус Біологія з основами генетики_денна форма

Силабус Біологія з основами генетики_заочна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Біологія з основами генетики денна та заочна форми 

 

Силабус Клітинна біологія денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання_Клітинна біологія денна форма

 

 

Силабус_Біохімічна трансформація лікарських речовин в організмі денна форма 

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Біохімічна трансформація лікарських речовин в організмі

 

Силабус Сучасні методи дослідження біологічних систем денна форма

Календарний план_Сучасні методи досліджень біологічних систем_денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Сучасні методи досліджень біологічних систем денна форма

 

Силабус Сучасні проблеми молекулярної біології денна форма

Критері та порядок оцінювання результатів навчання Сучасні проблеми молекулярної біології денна форма

 

Print Friendly, PDF & Email