ФИЛИМОНЕНКО Вікторія Павлівна

ФИЛИМОНЕНКО
Вікторія Павлівна 

 Новый рисунок (9)

Кандидат біологічних наук, доцент закладу вищої освіти

В 2001 році закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, в якому з 2001 по 2009 рр. працювала аспірантом та з 2006 по 2011 рр. – молодшим науковим співробітником кафедри біохімії. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Регуляція гемоксигеназної активності гемом у серці, судинах та легенях щурів при введенні субстрату та інгібітору NO-синтаз». З 2011 по 2014 роки працювала асистентом, з 2014 по теперішній час – доцент кафедри біологічної хімії НФаУ.

На кафедрі відповідальна за підготовку тестів з біохімії до іспиту «Крок-1», в тому числі на сервері тестування on-line. Відповідальна за навчальний процес студентів заочної (дистанційної) форми навчання. Бере участь у створенні та оновленні навчальних та робочих програм дисциплін кафедри, календарно-тематичних планів для різних спеціальностей. У 2014-2017 роках виконувала обов’язки завуча кафедри. Нагороджена почесною грамотою НФаУ з нагоди дня фармацевтичного працівника, 2015. Бере участь у створенні та оновленні курсів дистанційного навчання.

В. П. Филимоненко має сертифікат, який надає право викладання дисциплін англійської мовою. Читає лекцій та проводить лабораторні заняття з біологічної хімії українською російською та англійською мовами з дисциплін “Біологічна хімія”, “Функціональна біохімія”, “Клінічна біохімія”, “Біохімія патологічних процесів”.

Науково-дослідна робота Вікторії Павлівни проводиться в дослідженнях протекторних властивостей природних сполук в умовах стресу та при патологіях. Постійно підвищує свій професійний рівень:

“Школа молодого викладача”, НФаУ, 2013; “Клінічна патофізіологія”, ХМАПО, 2016; “Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання:e-Tutor”, Навчально-науковий інститут магістерської та післядипломної освіти, Київ, 2016; “Специфіка підготовки іноземних здобувачів вищої освіти “, ІПКСФ НФаУ, 2021; “Теорія та практика дистанційного навчання “, ІПКСФ НФаУ, 2021.

Постійно бере участь у роботі наукових з’їздів, конгресів, конференцій, семінарів, вебінарів тощо. Є членом Українського біохімічного товариства, що входить до Federation of European Biochemical Societies (FEBS).

В. П. Филимоненко є співавтором понад 100 наукових праць, в т.ч. 3 патенти, 1 монографія, 41 стаття та більше 10 методичних праць.

Педагогічний склад Педагогічний склад

Print Friendly, PDF & Email