ФИЛИМОНЕНКО Вікторія Павлівна

ФИЛИМОНЕНКО
Вікторія Павлівна 

 Новый рисунок (9)

Кандидат біологічних наук, доцент

В 2001 році закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, в якому з 2001 по 2009 рр. працювала аспірантом та з 2006 по 2011 рр. – молодшим науковим співробітником кафедри біохімії. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Регуляція гемоксигеназної активності гемом у серці, судинах та легенях щурів при введенні субстрату та інгібітору NO-синтаз». З 2011 року по теперішній час працює асистентом кафедри біохімії НФаУ. На кафедрі відповідальна за підготовку тестів з біохімії до іспиту «Крок-1», в тому числі на сервері тестування on-line. Відповідальна за навчальний процес студентів заочної (дистанційної) форми навчання. В. П. Филимоненко має сертифікат, який надає право викладання дисциплін англійської мовою. Читає лекцій та проводить лабораторні заняття з біологічної хімії українською та російською мовами Науково-дослідна робота Вікторії Павлівни проводиться в дослідженнях протекторних властивостей природних сполук (поліфенолів винограду) в умовах стресу та при патологіях. Постійно підвищує свій професійний рівень у 2013 році закінчила курси підвищення кваліфікації «Сучасні технології навчання» на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ. В. П. Филимоненко є співавтором понад 50 наукових праць, з яких 17 статей у провідних наукових журналах.

Педагогічний склад Педагогічний склад

Print Friendly, PDF & Email