Перелік освітніх компонент

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Біологічна хімія

Біохімія

Загальна біохімія та молекулярна біологія

Біохімія патологічних процесів

Біологічна хімія рухової активності

Анатомія світських тварин

Біохімія тварин

Ветеринарна імунологія

Ветеринарне акушерство, гінекологія та андрологія

Внутрішні хвороби тварин

Вступ до фаху

Гігієна тварин та ветеринарна санітарія

Гістологія, цитологія та ембріологія

Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин

Загальна та спеціальна хірургія

Клінічна діагностика хвороб тварин

Оперативна хірургія з топографічною анатомією та анестезіологією

Паразитологія та інвазивні хвороби тварин

Патологічна анатомія, розтин та судова ветеринарна медицина

Фізіологія тварин

Цитологія, гістологія, ембріологія

Ветеринарна вірусологія

Ветеринарна радіобіологія

Внутрішні хвороби тварин

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Біологічна хімія

Клінічна біохімія

Функціональна біохімія

Біохімічна трансформація лікарських речовин в організмі

Екологічна біохімія

Біологія з основами генетики

Екологія у ветеринарній медицині

Етика і деонтологія у медичній ветеринарії

Зоологія

Клітинна біологія

Медична біологія

Медична біологія, паразитологія та генетика

Нутриціологія тварин

Прикладна біологія з основами генетики тварин

Професійна етика лікаря ветеринарної медицини

Сучасні проблеми молекулярної біології

Харчування тварин

Print Friendly, PDF & Email