ВАЩИК Євгенія Володимирівна

ВАЩИК Євгенія Володимирівна

Ващик Євгенія Володимирівна – лікар ветеринарної медицини, доктор ветеринарних наук, доцент закладу вищої освіти.

ВАЩИК Євгенія Володимирівна ВАЩИК Євгенія Володимирівна  ВАЩИК Євгенія Володимирівна  ВАЩИК Євгенія Володимирівна

Закінчила Харківський базовий медичний коледж № 1, спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація – фельдшер (диплом з відзнакою); Сумський національний аграрний університет, спеціальність «Ветеринарна медицина», кваліфікація – лікар ветеринарної медицини (диплом з відзнакою).

Працювала: 2007 – 2008 – лікар ветеринарної медицини, завідуюча пунктом ветеринарної медицини Балаклійської районної державної лікарні ветеринарної медицини, м. Балаклія, Харківська обл. 2008 – 2013 – лікар ветеринарної медицини хімік-токсиколог Балаклійської районної державної лікарні ветеринарної медицини, м. Балаклія, Харківська обл. 2013 – 2015 – доцент кафедри вірусології, патанатомії та хвороб птиці Сумського НАУ. 2015 – 2019 – доцент кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва Сумського НАУ. З 2019 до січня 2021 р. – доцент кафедри інфектології, якості та безпеки продукції АПК Луганського НАУ, з 5 лютого 2021 року – доцент кафедри ветеринарної медицини та фармації Національного фармацевтичного університету, з 07.09.22 по 31.08.23 – завідувачка кафедри ветеринарної медицини та фармації Національного фармацевтичного університету, з 01.09.23 року доцент закладу вищої освіти кафедри біологічної хімії та ветеринарної медицини.

Навчально-методична робота. Проводить лекційні та практичні заняття з навчальних дисциплін: Гігієна тварин та ветеринарна санітарія, Ветеринарна вірусологія, Екологія у ветеринарній медицині, Основи молекулярної біології, Біологія з основами генетики, Сучасні методи дослідження біологічних систем, Медична біологія, паразитологія та генетика, Сучасні проблеми молекулярної біології.

Науково-дослідна робота: з 2007 до 2011 року навчалась в аспірантурі Сумського національного аграрного університету зі спеціальності 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук на тему «Псевдомоноз птиці: основні закономірності інфекційного процесу та удосконалення заходів з профілактики хвороби». З 2015 до 2018 року навчалась у докторантурі Сумського національного аграрного університету зі спеціальності 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук на тему «Теоретично-експериментальне обґрунтування системи контролю асоційованого перебігу псевдомонозу птиці». За тематикою наукових досліджень опубліковано 61 наукову працю, з них 23 – у фахових виданнях України, 4 статті у фахових наукових виданнях інших держав, 3 статті індексовані у Web of Science (WOS), 2 статті – у Scopus, 5 деклараційних патентів України на корисну модель, 1 патент України на винахід, 10 тез конференцій, 3 методичні рекомендації, 1 ТУ України.

Громадська діяльність. Є відповідальною за профорієнтаційну роботу кафедри.

Print Friendly, PDF & Email