ОП “Технології фармацевтичних препаратів”

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Силабус Загальна біохімія та молекулярна біологія денна форма

Силабус Загальна біохімія та молекулярна біологія заочна форма

Календарний план Загальна біохімія та молекулярна біологія денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Загальна біохімія та молекулярна біологія денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання_Загальна біохімія та молекулярна біологія заочна форма

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Силабус Клітинна біологія денна форма 

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання_Клітинна біологія  денна та заочна форми

 

Силабус Сучасні проблеми молекулярной біології денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання_Сучасні проблеми молекулярної біології денна форма

 

Силабус Екологічна біохімія заочна форма

Крітерії та порядок оцінювання результатів навчання Екологічна біохімія заочна форма

Print Friendly, PDF & Email