КРАВЧЕНКО Ганна Борисівна

КРАВЧЕНКО
Ганна Борисівна

Новый рисунок (1)

Кандидат біологічних наук, доцент закладу вищої освіти

 У 1991 році почала працювати у Харківському фармацевтичному інституті на посаді старшого лаборанта, яку суміщувала з посадою асистента. З 2002 року – асистент кафедри біохімії, а з 2003 року по теперішній час – доцент кафедри біохімії. З 2006 року по теперішній час виконує обов’язки завуча кафедри. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «біохімія» за темою «Вплив антиоксидантів рослинного походження на метаболізм нітрогенвмісних сполук за умов нейрогенного стресу у щурів». Має диплом державного зразка, що надає право викладання англійською мовою спеціальних дисциплін. Читає лекції та проводить лабораторні, семінарські та практичні заняття українською, російською та англійською мовами. Приймає участь у проведені лабораторних занять з практично-орієнтованого курсу «Клінічна біохімія» для іноземних студентів 4-5 курсів на госпрозрахунковій основі. Г. Б. Кравченко є співавтором навчальних посібників Клінічна біохімія (2005 р.), Биомолекулы – фармпрепараты (2008 р.), Journal for laboratory works on biochemistry (2009 р.), Функціональна біохімія (2009 р.), Biological Chemistry (2011 р.), Laboratory Manual on Biochemistry (2012 р.) та ін. Постійно приймає участь у створенні робочих навчальних програм з біохімії, клінічної біохімії, функціональної біохімії та біохімії патологічних станів для різних спеціальностей. Є співавтором типових програм навчальних дисциплін: «Біологічна хімія» та «Клінічна біохімія» для спеціальності «Клінічна фармація», «Загальна біохімія та молекулярна біологія» для спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів» і курсів за вибором «Функціональна біохімія» та «Екологічна біохімія». Ганна Борисівна постійно підвищує свій професійний рівень. У 1996 році закінчила курси підвищення кваліфікації «Педагогіка та психологія вищої школи», у 2012 році – курси підвищення кваліфікації «Вища освіта та Болонський процес». Науково-дослідна робота Г. Б. Кравченко була присвячена вивченню гіпоглікемічной та антитиреоїдної активності синтетичних сполук. У теперішній час приоритетним науковим напрямком її досліджень є вивчення біохімічних механізмів розвитку проатерогенних станів та вільнорадикальних патологій. Г. Б. Кравченко є співавтором понад 70 наукових публікацій, чотирьох патентів, та двох монографій «Перспективи застосування природних антиоксидантів у профілактиці атеросклерозу» (2010 р.), «Биологически активные вещества винограда и здоровье» (2012 р.). За останні роки приймала участь у ряді міжнародних конференцій. Ганна Борисівна є членом міжнародних наукових організацій Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) та Міжнародного біохімічного товариства (FEBS).

Педагогічний склад Педагогічний склад Педагогічний склад

 

 

Print Friendly, PDF & Email