Наукова діяльність та наукові заходи


chemical-doodles-seamless-pattern-school-squared-paper-30554081
1.Досягнення у розвитку традиційних наукових напрямків

Направлено проводився пошук нових ефективних лікарських препаратів для лікування інсулінозалежного і інсуліннезалежного цукрового діабету.

Пошук нового класу сполук, які маютьгипогликемічну активність. Скринінгові дослідження дозволили встановити зв’язок між хімічною будовою і гіпоглікемічних дією. Особливо активними у відношенні гіпоглікемічної дії виявилися сполуки, які містять сульфамідні і сульфогідразидні групи.

Проводилося дослідження аміду бензолсульфогідразіда щавлевої кислоти, сполуки з низькою токсичністю і демонструєгіпоглікемічнуактивність відносно як інтактних тварин, так і тварин з експериментальним цукровим діабетом.

Всебічно вивчалася проблема посилення всмоктування інсуліну, введеного ректально. Доведено можливість за допомогою ліпази посилити всмоктування інсуліну в прямій кишці.

Разом з кафедрою заводської технології вивчалися теоретичні основи низькотемпературного консервування і проводилася розробка кріотехнології і методів оцінки якості термостабільних лікарських препаратів.

У рамках вивчення біохімічної фармакології мембран триває вивчення антидіабетичної, мембранотропної, протизапальної активності лікарських препаратів, синтетичних сполук і речовин рослинного походження.

school-learning-vector-concept-illustration_23-2147493131

2.Нові наукові напрямки

Під керівництвом зав.каф., проф. Загайко А.Л. проводиться науково дослідницька робота з вивчення проатерогенних і дісліпідеміческіх станів, вільнорадикальних патологій, а також використання сполук, що проявляють антиоксидантну активність з метою корекції цих станів.

Серед речовин з антиоксидантними властивостями привертають увагу субстанції рослинного походження, що містять поліфенольні антиоксиданти. На кафедрі біохімії проводяться експериментальні дослідження спільно з кафедрами фармацевтичної хімії, хімії природних сполук НФаУ та Національним інститутом винограду і вина «Магарач» (Ялта), які дозволили виявитии нові природні і синтетичні субстанції з антиоксидантними, гепатопротекторними та іншими видами активностей.

На кафедрі було проведено комплексне експериментальне дослідження впливу цих сполук на показники вуглеводного, ліпідного, білкового метаболізму в умовах моделювання різних проатерогенних станів, зокрема ожиріння, метаболічного синдрому, інсулінорезистентності, цукрового діабету і стресів різного генезу.Отримані результати поглиблюють сучасні уявлення про біохімічні механізми розвитку проатерогенних і дисліпідемічних станів і свідчать про важливість використання антиоксидантів для корекції цих станів.

3. Наукові публікації

publications_tmp_0

Патенти:

Патент на корисну модель 101057 Україна, МПК (2015.01), А61Р 3/00, С12N 9/12 (2006.01). Застосування кверцетину як ігнібітора JNK-кіназ / Мусмарі М. А., Загайко А.Л. ; заявник та власник аціональний фармацевтичний університет. – № 201501790; заявл.: 02.03.2015; опубл.: 25.08.2015, Бюл. № 16. – 4 с.

Патент на винахід  №121151.  Рослинний збір з аналгетичною та протизапальною активністю / Крюкова А.І., Литкін Д.В., Загайко А.Л., Владимирова І.М.

Патент на винахід  №118602.  Спосіб одержання водорозчинного полісахаридного комплексу з послаблюючою активністю з плодів сливи домашньої, патент, Україна. Комісаренко А.М.; Упир Т.В.; Сенюк І.В.; Башар Джабар Алі-Сахлані; Мохаммед Шахм Басім; Ленчик Л.В.

Патент на корисну модель U 142210. Спосіб одержання засобу з гіпоглікемічною та гепатопротекторною дією з листя мучниці звичайної з додаванням аргініну /  Кошовий О.М., Кравченко Г. Б., Красільнікова О. А., Чайка Н. Б., Матар Мазен.

2020

Svitlana P. Karpova, Anna A. Krutskikh, Olena O. Mozgova, Oksana V. Shovkova Development and validation of the kinetic-spectrophotometric method for the quantitative determination of mezlocillin in pure substance and medical preparation. International journal of pharmaceutical sciences and research. Published 01 May IJPSR (2020), Volume 11, Issue 5, E-ISSN: 0975-8232; P-ISSN: 2320-5148. DOI: 10.13040/UPSR.0975-8232.11(5).2293-98

Фармакологічне обґрунтування використання гіалуронової кислоти у складі комбінованих м’яких лікарських засобів у стоматології / Д. С. Орленко, Д. В. Литкін, А. Л. Загайко, В. К. Яковенко // Клінічна фармація. – 2020. – Т. 24, № 2. – С. 56-61. doi : 10.24959/cphj.20.1529

Taran К., Abderrahim А., Kravchenko V.,  Novosel O., S. Taran  S. // Herbal tea for the treatment of Urinary diseases as Potent diuretic and  Anti-inflammatory agent //Asian J. Research Chem. 2020. 13(3): 175-179.

Zagayko A. Prospects for Using the Natural Antioxidant Compounds in the Obesity Treatment / A. Zagayko, Briukhanova T., Lytkin D., Kravchenko A., Fylymonenko V. // Prospects for Using the Natural Antioxidant Compounds in the Obesity Treatment [Online First], IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.83421. Available from: https://www.intechopen.com/online-first/prospects-for-using-the-natural-antioxidant-compounds-in-the-obesity-treatment.
Д. В. Литкін, Т. О. Брюханова, А. Л. Загайко, М. С. Мостович. Вплив піридоксину на процес репарації шкіри за умов експериментальної інсулінорезистентності/ Укр. Біофармацевтичний журнал//№2 (63) – 2020. – с.58-64.
Подольський, І. М. Дослідження гострої та підгострої токсичності перспективного антидепресанту атристаміну на щурах / І. М. Подольський, Д. В. Литкін, С. Ю. Штриголь // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2020. – Т. 14, № 1. – С. 53-62.
Кравченко В. М. Дослідження впливу водних екстрактів та спиртових настойок лікарських  рослин на показники обміну ліпіідів у тварин з гіпотиреозом / В.М. Кравченко, О.А. Щербак //Укр. біофарм. журн. – 2020. – № 2 (63). – С. 44-48.
Kravchenko, G. B., Krasilnikova, O. A., & Mazen, M. (2020). HYPOGLYCEMIC AND HYPOLIPIDEMIC ACTIVITY OF ARGININE CONTAINING BEARBERRY LEAVES EXTRACT IN INSULIN RESISTANT RATS. Medical and Clinical Chemistry, (1), 5-10. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2020.v.i1.10936
Kravchenko G .B. STUDY OF BEARBERRY LEAVES EXTRACTS HYPOGLYCEMIC ACTION UNDER EXPERIMENTAL INSULIN RESISTANCE IN RATS /G.B. Kravchenko, O.A. Krasilnikova, M. Mazen / Clinical pharmacy. – 2020. – Vol 24, No 2. – С. 54-57.

2019

Lytkin D, Zagayko A, Briukhanova T. Exemestane leads to hormone-associated ascites in female hamsters with experimental metabolic syndrome. J Unexplored Med Data 2019;4:8. http://dx.doi.org/10.20517/2572-8180.2019.002

I. V. Senyuk, Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, A. G. Kononenko. Study of anti-excudative activity of «Prunofit» extract obtained from prunus domestica fruits on the models of carrageenan and formaline-induced paw edema in experimental animals. Фітотерапія. Часопис. 2019. № 4. С. 29-33. doi: 10.33617/2522-9680-2019-4-29.

Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, I. V. Senyuk, L. V. Lenchyk, T. V. Upyr. The study of influence of the extracts obtained from Prunus domestica fruits on lipid peroxydation and antioxidant system indicators in liver. Фармацевтичний журнал. 2019, т. 74, № 6. С. 85-93. doi: 10.32352/0367-3057.6.19.10.

I. V. Senyuk, Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, O. V. Shovkova. Pathophysiological association of a functional constipation and metabolic disorders. Perspectives on the pharmacocorrection of digestive system disorders by plant fibers as an example of the use of European plum (Prunus domestica). Здоров’я суспільства. 2019, т. 8, № 4. С. 124-132. doi: 10.22141/2306-2436.8.4.2019.192178.

Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, Koshova O. Yu., I. V. Senyuk. The influence of extracts from Prunus domestica on disorders of intestinal peristalsis induced by barium chloride action in mice. Фармацевтичний часопис. 2019. № 4. С. 78-84. doi: 10.11603/2312-0967.2019.4.10669.

Коnonenkо А.G. Еffectiveness of aqueous extract from Lemna minor frond at autoimmune thyroiditis in rats / А.G. Коnonenkо, V.N. Кravchenkо // European Journal of Biomedical and Life Sciences. – 2019. – №2. – С. 23-25.

Studies of the Anti-inflammatory and diuretic properties of tablets with dense extract of betula pendula leaves / Chumak O., Bezrukavyi Ye., Maloshtan L., Maloshtan A. // Danish scientific journal – 2019 – № 21 – P. 46-48.
Prospects for the use the concept of glycocalyx in intensive therapy of endothelial dysfunction / V.A. Maloshtan, A.V. Maloshtan, E.O. Trofimovich, Ya.V. Morozova, A.O. Maloshtan, O.V. Kvashina // Kharkiv surgical school – 2019 – №2(95) – P.207-213.

 

Lytkin D, Zagayko A, Briukhanova T. Exemestane leads to hormone-associated ascites in female hamsters with experimental metabolic syndrome. J Unexplored Med Data 2019;4:8. http://dx.doi.org/10.20517/2572-8180.2019.002
Alevtina Kononenko. Influence of aqueous extract from Feijoa leaves on thyroid function in rats with experimental hypothyroidism / A. Kononenko, V. Kravchenko // «EUREKA: Life Sciences». – 2019. – №3. – Р. 9-14.
Вплив атристаміну на прооксидантно-антиоксидантний баланс у головному мозку щурів після черепно-мозкової травми / І. М. Подольський, Д. В. Литкін, С. Ю. Штриголь, В. В. Цивунін // Український біофармацевтичний журнал. – 2019. – № 4 (61). – С. 41-47.
Загайко, А. Л. Дослідження впливу низькомолекулярного аналога нейропептиду Y на поведінкові реакції щурів / А. Л. Загайко, І. О. Гаврилов, Д. В. Литкін // Клінічна фармація. – 2019. – Т. 23, № 4. – С. 30- 36.
Фармакологічне вивчення лікарського рослинного збору на моделі експериментальної оваріоектомії у щурів / І. С. Коноваленко, Н. П. Половко, А. Л. Загайко, Д. В. Литкін // Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів : зб. наук. пр. – Х. : НФаУ, 2019. – Вип. 3. – С. 113-117.
Перспективи фармакологічного застосування нейропептиду Y та його фрагментів / І. О. Гаврилов, А. Л. Загайко // Медична та клінічна хімія. – 2019. Т. 21. – № 1. – С. 113-119    DOI 10.11603/mcch.2410-681X.2019.v0.i1.10015
Кухтенко О.С., Галузінська Л.В. Дослідження седативної дії екстракту «Седостен» . // Клінічна фармація. – 2019. – Т. 23, № 1 – С. 26-29. http://cphj.nuph.edu.ua/article/view/cphj.19.1489/158905
N.Filimonova, Bashar Jabbar Ali Sahlanee, I. Senyuk, A. Kononenko. Microbiological Study Of A Perspective Hepatoprotective Agent Based On Dry Extract From Prunus Domestica Fruits. «EUREKA: Health Sciences» № 2(20). Р. 47-52  doi: 10.21303/2504-5679.2019.00870
І.В. Сенюк, Т.О. Брюханова, Башар Джабар Аль Сахлані. Етіопатогенез хронічного запору та основні шляхи фармакологічної корекції. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2019. т.13, №1. С. 11-18
Bashar Jabbar Ali Sahlanee, I.V. Senyuk. Investigation of membrane-stabilizing action of extracts from Prunus domestica fruits. Pharmacology and toxicology. 2019. т.13, №1. С. 71-74
Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, D.V. Litkin, I.V. Senyuk. Investigation of the pharmacological action of the dry extract from Plum fruits on the model of comorbidity functional constipation on combined alcoholic liver damage in rats. Clinical Pharmacy. 2019. T. 23, № 2. С. 6-14
І.В. Сенюк, Башар Джабар Алі Аль-Сахлані. Вивчення антиексудативної активності сухого екстракту з плодів Сливи домашньої. Український біофармацевтичний журнал. 2019.  № 2(59). С. 55-59. doi: 10.24959/ubphj.19.220
Ємець М.О. Гомеопатичні препарати для лікування гельмінтозних захворювань / Ємець М.О., Шкапо А.І. // Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів: збірник наукових праць, випуск №3. – X.: НФаУ, 2019. – с. 81-85.
Кононенко А.Г. Застосування настойки листеця ряски малої, L-тироксину та їх комбінації з метою корекції гіпотиреоїдного стану у щурів / А.Г. Кононенко, В.М. Кравченко // Вісник проблем біології та медицини. – 2019. – Вип. 1, Т. 2 (149). – С. 152-155.
Сахарова Т. С. Вивчення впливу парацетамолу на функціональний стан нирок щурів за умов експериментальної інсулінорезистентності / Т. С. Сахарова, Ю. Ю. Бондарь, Г. Б. Кравченко, О. А. Красільнікова // Український біохімічний журнал . – 2019. – № 1 (58). – С. 34-38.

 

2018

Lytkin D. The effect of third-generation aromatase inhibitors on aromatase activity in visceral adipose tissue/ Lytkin D., Zagayko A., Briukhanova T. // Regulatory mechanisms in biosystems. – 2018. – Vol. 9. – №2. – Р. 209-215.

Zagayko A., Briukhanova T. Some mechanisms of hyperuricemia development under experimental metabolic syndrome in Syrian hamsters / Zagayko A., Briukhanova T. // Science Forum (Kaizosha, Tokyo). – 2018. – №1. – P.12-16.
Статті у вітчизняних виданнях
Загайко А.Л., Брюханова Т.О. Порівняльне дослідження діуретичної активності різних екстрактів Підмаренника справжнього (Galium verum) / Загайко А.Л., Брюханова Т.О. // Укр. біофармацевтичний журнал. – 2018. – №1 (54). – С. 31-34.
Кононенко А.Г. Впливу настойки плодів фейхоа на функцію щитоподібної залози щурів з експериментальним гіпотиреозом / А.Г. Кононенко, В.М. Кравченко // Вісник проблем біології та медицини. – 2018. – Вип. 2, Т.3.
Загайко А.Л. Експериментальне дослідження протизапальних властивостей екстракту «Веностен»/ А.Л. Загайко, О.С. Кухтенко, Л.В. Галузінська, П.І. Бушин // Український біофармацевтичний журнал. – 2018. – №2 (55). – С. 17-20.

Загайко А.Л. Дослідження кардіопротекторних властивостей густого екстракту «Кардіостен»/ А.Л. Загайко, О.С. Кухтенко, Л.В. Галузінська, Є.В. Гладух // Український біофармацевтичний журнал. – 2018. – №3 (56). – С. 30-33.

Загайко А.Л. Антиексудативна дія рослинного екстракту «Веностен» А.Л. Загайко, О.С. Кухтенко, Л.В. Галузінська. // Клінічна фармація. – 2018. – Т. 22, № 4 – С. 42-45.

Kravchenko G. Screening of Bearberry leaves extracts hypoglycemic effect and study of acute toxicity / G. Kravchenko, Matar Mazen, O. Krasilnikova // Український біофармацевтичний журнал – 2018. – №2 (55). – С.13-16.
Syumka. Ye. I.The synthesis of mono- and bis-derivatives of spiro-2-oxindole [3,3’]pyrrole and the study of their antioxidant and anti-inflammatory activities / Ye. I. Syumka, A. B. Kravchenko, V. P. Chernykh, L. A. Shemchuk // Вісник фармації. – 2018. – № 3 (95). – С. 5-13.
Литкін. Д.В. Вплив інгібіторів ароматази третього покоління на харчову поведінку на тлі експериментального метаболічного синдрому// Український біофармацевтичний журнал. – 2018. – №4 (57). – С.40-46
Стрельченко К.В. Порівняльне вивчення антиоксидантної активності поліфенольних екстрактів з різних частин плодів Винограду справжнього при інсулінорезистентності/К.В. Стрельченко, А.В. Малоштан, А.О. Краснощок // Український біофармацевтичний журнал. – 2018. – №4 (57). – С. 50-53.
Upyr T. Phytochemical and pharmacological study of polysaccharide complexes of prunus domestica fruit /T. Upyr, Shahm Basim Mohammed, Bashar Al-Jabbar Ali Sahlani, L. Lenchyk, I. Senyuk // Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science» No3(13) 2018. – Р. 32-37

 

2017

Статті у закордонних виданнях

1.     A.L. Zagayko G.B. Kravchenko, V.P. Fylymonenko, O.A. Krasilnikova Effect of apple polyphenol concentrate on lipid metabolism in rats under experimental insulin resistance//Wiadomości Lekarskie.- 2017. – V.70, № 2, part 1. – P. 200-204

2.     Zagayko A., Kravchenko G., Krasilnikova O.,  Matar M. Comparative effect of plant polyphenols on liver and kidney markers in insulin resistant male rats//Proceeding of the 13th International conference on biology and medical sciences (March 15, 2017). “East West” Association for advanced studies and higher education Gmbh. Vienna. – 2017. – P.65-70

3.     A.L. Zahaiko, V.P. Fylymonenko Lipid metabolism disorders under different models of insulin resistance// International research and practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine”: Conference Proceedings, April 28-29, 2017. – Lublin. – P.159-161

4.     Загайко А.Л., Чумак Е.И. Башура М.А. Сравнение действия экстрактов листьев стевии и черники на показатели развития експериментального сахарного диабета у крыс. //Science of the XXI century: Problems and prospects of researches.  International Scientific Conference “Modern Methodology of Science and Education” September 18, 2017. – Warsaw. – C. 7-11.

5.     Загайко А.Л., Красільнікова О.А., Кравченко Г.Б. Вплив поліфенольного концентрату з яблук на фосфоліпідний склад печінки за моделювання інсулінорезистентності //Science of the XXI century: Problems and prospects of researches.  International Scientific Conference “Modern Methodology of Science and Education” September 18, 2017. – Warsaw. – C. 12-14.

6.     Загайко А.Л., Галузінська Л.В. Деякі аспекти фармакокорекції псоріазу у жінок //Science of the XXI century: Problems and prospects of researches.  International Scientific Conference “Modern Methodology of Science and Education” September 18, 2017. – Warsaw. – C. 50-52.

7.     Кононенко А.Г. Вплив водного екстракту листеця ряски малої на біохімічні показники крові при експериментальному гіпотиреозі у щурів / А.Г. Кононенко, В.М. Кравченко // Science of Europe. – Praha, 2017. – Vol.1, №13. – P. 12-16.

8.     Коnonenkо А.G. Influence of aqueous extract from lemna minor frond on blood biochemical parameters in autoimmune thyroiditis in rats / А.G. Коnonenkо, V.N. Кravchenkо // European Journal of Biomedical and Life Sciences. – 2017. – №2. – С. 23-25.

9.     Kononenko A.G. Study of the influence of tincture from Lemna minor frond on lipid profile in methimazol-induced hypothyroidism in rats / A.G. Kononenko, V.N. Kravchenko // Proceedings of the XVIII International Academic Congress “History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization” (Japan, Tokyo, 25-27 January 2017). Volume XVIII. “Tokyo University Press”, 2017. – Р. 220-224.

10. Кононенко А.Г. Вплив водного екстракту листеця ряски малої на морфологічний стан щитоподібної залози у щурів з експериментальним автоімунним тиреоїдитом / А.Г. Кононенко, В.Н. Кравченко // «The first international scientific congress of young scientists of Europe and Asia». Proceedings of the 1-st International scientific conference (April 1-3, 2017). «East West Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH». Vienna, 2017. – P. 10-14.

Статті у вітчизняних виданнях
1.     Загайко А.Л., Красільнікова О.А., Кравченко Г.Б., Кочубей Ю.І. Вивчення гепатопротекторної активності рослинних поліфенолів на моделі експериментальної інсулінорезистентності//Світ медицини та біології. – 2017. – №1(59). – С. 117-121

2.     В.П. Филимоненко, А.Л. Загайко, Ю.І. Кочубей, О.А. Красільнікова Порівняльне дослідження впливу різних поліфенолів на порушення обміну глюкози в умовах інсулінорезистентності//Україна. Здоровʼя нації. – 2017. – № 2(45). – С.107-110

3.     А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова, А.І. Шкапо. Порівняльне дослідження впливу гідроксилимонної кислоти та харчового концентрату фенольних сполук яблук на показники системи Нітроген (ІІ) оксиду за експериментальної інсулінорезистентності у щурів // Український біофармацевтичний журнал. – 2017. – №4 (51). – С. 12-17

4.     А.Л. Загайко, Д.В. Литкін, К.В. Стрельченко. Вплив інгібіторів ароматази на вміст загального білка вісцеральної жирової тканини при метаболічному синдромі у хомʼячків// Український біофармацевтичний журнал. – 2017. – №4 (51). – С. 31-39

5.     А.Л. Загайко, Л.В. Галузінська Дослідження деяких показників клітинного імунітету у хворих на розповсюджений псоріаз//Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т.19, № 2(71). – С. 30-33

6.     А.Л. Загайко, О.І. Чумак Дослідження впливу екстрактів з листя стевії та чорниці на показники розвитку експериментального цукрового діабету, індукованого високофруктозною дієтою з додаванням інʼєкцій дексаметазону//Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т.19, № 2(71). – С. 66-71.

7.     Л.С. Петровська, А.Л. Загайко, Л.В. Галузінська Порівняльне вивчення безпечності гелів для інтимної гігієни// Український біофармацевтичний журнал. – 2017. – №5 (52). – С. 35-39

8.     Кононенко А.Г. Вивчення впливу водного екстракту листеця ряски малої на елементний статус при експериментальному гіпотиреозі у щурів / А.Г. Кононенко, В.М. Кравченко // Український біофармацевтичний журнал. – 2017. – №2(49). – С. 18-22.

 

Тези у закордонних виданнях
1.      H. Kravchenko, A. Zagayko, O. Krasilnikova. Some aspects of tissue specific JNK activity regulation under experimental insulin resistance// Abstracts of 42nd FEBS congress (10-14 sept., 2017, Jerusalem, Israel)/ The FEBS Journal.- 2017, V. 284, suppl. 1. – P.336

2.     Кононенко А.Г. Вплив водного екстракту плодів фейхоа на рівень тиреоїдних гормонів у щурів з експериментальним гіпотиреозом / А.Г. Кононенко, В.Н. Кравченко // International research and practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine”: Conference Proceedings (April 28-29, 2017). Lublin, 2017. – P. 162-164.

Статті у виданнях, що індексуються у міжнар. науком. базах даних
1.     D. Dorovsky, A. Zagayko Age differences of lipid and lipoprotein metabolism in male hamsters under the high-caloric diet// The Ukrainian biochemical journal. – 2017. – V.89, N3. – P.93

 

2016

1.     А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова Рак шлунка: сучасний стан проблеми, фактори ризику, рання діагностика// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №1 (42). – С. 11-14

2.     Дослідження органічних кислот спиртового екстракту з листя чорниці звичайної/ І.О. Количев, Т.О. Краснікова, А.Л. Загайко, О.М. Кошовий// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №1 (42). – С. 55-57
3.     Загайко А.Л., Филимоненко В.П., Гриненко В.В. Показники системи генерації оксиду нітрогену при введенні екстракту чорниці за експериментальної інсулінорезистентності//Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики. Зб. матеріалів міжн. наук.-практ. конф. (4-5 березня 2016 р., м. Київ). – Київ, 2016.- С. 90-92
4.     Загайко А.Л. Експериментальне дослідження механізмів лікувального впливу на патогенетичні ланки метаболічного синдрому шляхом фармакологічної корекції ожиріння / А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова // Одеський медичний журнал. – 2016. – Т. 153, №6. – С. 33-38.
5.     Загайко А.Л. Исследование влияния аффинно очищенных антител к эндоканнабиноидному рецептору на функциональное состояние эндотелия при экспериментальной инсулинорезистентности / А.Л. Загайко, Т.А. Брюханова // Вестник ВГМУ. – 2016. – Т.15, №2. – С. 35-40
6.     Ю.О. Овсянникова, К.М. Ситник, Л.А. Шемчук, А.Л. Загайко, В.П. Филимоненко. Синтез функціоналізованих похідних 3-аміно,2-R-7(R’-феніл)-3H-тієно [3,2-D]піримідин-4-онів та дослідження їх антидіабетичної активності//Фармацевтичний часопис. – 2016. – №1(37). – С. 9-18
7.     Zagayko А., Briukhanova Т., Kravchenko G., Maloshtan А. Comparison of quercetin and epigallocatechin gallate effect on the lipid profile under experimental insulin resistance in rats.// Proceedings of the 9th European Conference on Biology and Medical Sciences (March 5, 2016). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. – GmbH. Vienna. – 2016. – P. 122-124.
8.     Загайко А.Л., Кравченко Г.Б. Порівняльна дія галової кислоти та кверцетину на показники функціонального стану нирок у щурів за умов експериментального діабету 2 типу// Здобутки  клінічної  та експериментальної  медицини  :  матеріали  підсумкової LIX наук.-практ.  конф.  (Тернопіль,  15 черв.  2016 р.)  /  Терноп.  держ.  мед.  ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 87-90
9.     A.L.Zagayko, A.I. Shkapo, V.P.Fylymonenko, T.O. Briukhanova. The impact of hydroxycitric acid on the lipid metabolism profile under experimental insulin resistance syndrome of Syrian hamsters// Ukr. Biochem. J., 2016. – Vol.88, №3. – Р.78-82
10.  D.A. Dorovsky, A.L. Zagayko The decisive role of the hepatic lipase in the reverse cholesterol transport// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №2 (43). – С. 13-20
11.  D.A. Dorovsky, A.L. Zagayko Lipoprotein lipase as an attractive target for correcting dyslipidemia and reduction of CVD residual risk// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №4 (45). – С. 38-44
12.  Л.В. Галузінська, А.Л. Загайко. Вивчення впливу крему «Енопсор» на перебіг алергічного запалення шкіри, викликаного 2,4-динітрозлорбензолом// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №4 (45). – С. 29-32
13.  А.Л. Загайко, О.І. Чумак, В.П. Филимоненко. Дослідження впливу екстрактів з листя стевії та чорниці на показники розвитку експериментального цукрового діабету, індукованого високофруктозною дієтою з додаванням інʼєкцій дексаметазону// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №4 (45). – С. 33-36
14.  А.Л. Загайко, О.А. Красильникова, М.А. Мусмари Изучение антиоксидантной активности новых потенциальных ингибиторов JNK киназ// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №4 (45). – С. 81-84
15.  D.A. Dorovsky, A.L. Zagayko Role of LCAT activity changes in atherosclerosis risk// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №3 (44). – С. 6-12
16.  А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова Вплив дексаметазону на розвиток інсулінорезистентності та функціональний стан ендотелію за вискофруктозної дієти у щурів// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №3 (44). – С. 60-62
17.  А.Л. Загайко, О.І. Чумак, В.П. Филимоненко, О.М Кошевой Дослідження впливу сухих екстрактів з листя брусниці і чорниці з додаванням L-аргініну на розвиток метаболічних порушень за умов експериментального цукрового діабету ІІ типу// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №3 (44). – С. 70-74
18.  А.Л. Загайко, А.І. Шкапо, Т.О. Брюханова. Дослідження механізмів лікувального впливу гідроксилимонної кислоти за експериментальної інсулінорезистентності у щурів// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №3 (44). – С. 75-79
19.  А.Л. Загайко, О.А. Красильникова, М.А. Мусмари Изучение активности новых потенциальных ингибиторов JNK киназ// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №3 (44). – С. 80-85
20.  Фитохимическое изучение сухого экстракта из листьев черники обыкновенной/ О.Н. Кошевой, А.Л. Загайко, И.А. Колычев, Э.Ю. Ахмедов, А.Н. Комиссаренко//Азербайджанский фармацевтический и фармакотерапевтический журнал. – 2016. – №1. – С. 18-23.
21.  Prospects of creating a new medicine with the hypoglycemic action from cowberry leaves / Oleh Koshovyi, Mykola Komissarenko, Andrey Zagayko,  Tetiana Ilina // London Review of Education and Science, “Imperial College Press”, 2016, № 1(19). – P. 1016 – 1021.
22.  Перспективи створення нового гіпоглікемічного лікарського засобу на основі біологічно активних речовин листя чорниці звичайної / І.О. Количев, О.М. Кошовий, А.Л. Загайко, Т.О. Краснікова, А.М. Ковальова // Фармаком. – 2016. – № 1. – С 67 – 73. (ISSN 2414-9195).
23.  А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова Коригуючий вплив харчового концентрату фенольних сполук яблук за експериментального метаболічного синдрому у сирійських золотавих хомʼячків// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №5 (46). – С. 37-42
24.  А.Л. Загайко, А.І. Шкапо, Т.О. Брюханова Дослідження доцільності застосування гідроксилимонної кислоти для корекції порушень вуглеводного обміну, обумовлених експериментальною інсулінорезистентністю у щурів// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №5 (46). – С. 49-52
25.  А.Л. Загайко, Д.В. Литкін Фармакологічне значення інгібіторів ароматази// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №5 (46). – С. 70-74
26.  А.Л. Загайко, О.А. Красільнікова, Ю.І. Кочубей Перспективи використання інгібіторів c-Jun-N-термінальної кінази// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №5 (46). – С. 75-81

 

2015
Zagayko A. Sex and Age Differences in Lipoprotein Metabolism Proatherogenic Changes under the Experimental Metabolic Syndrome in Hamsters / A. Zagayko, G. Kravchenko, K. Strelchenko, A. Shkapo // Lipoproteins – From Bench to Bedside, Prof. Gerhard Kostner (Ed.), InTech. Chapter 2. – 2015.
Загайко А.Л. Дослідження механізмів корекції гіперурикемії та дисліпідемії 1-(4-хлорфеніл)-n,n-диметил-альфа-(2-метилпропіл)циклобутанметанаміном (сибутраміном) за експериментального метаболічного синдрому у золотистих сирійських хом’ячків. / А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова // Вістник проблем біології і медицини. – 2015. – №2. – Том №4. – С. 107-111.
Загайко А.Л. Экспериментальное исследование фармакологической активности нових ингибиторов JNK / Загайко А.Л., Коваленко С.М., Мохамед Мусмарі, Кочубей Ю.І. // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – №1. – С. 37-43.
Загайко А.Л. Окремі особливості метаболізму ліпідів та ліпопротеїнів у сирійських хом’ячків-самиць різного віку за експериментального метаболічного синдрому / А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова, А.І. Шкапо // Світ медицини та біології. – 2015. – №3 (52). – с. 99-103.
Загайко А.Л. Вплив 1-(4-Хлорфеніл)-N,N-диметил-альфа-(2-метилпропіл)циклобутанметанаміну (сибутраміну) на формування ендотеліальної дисфункції у щурів за експериментальної інсулінорезистентності / А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова, А.І. Шкапо // Укр. біофармацевтичний журнал. – 2015. – №3. – с. 43-47.
Загайко А.Л. Модулюючий вплив сибутраміну на зміни метаболізму, зумовлені експериментальною інсулінорезистентністю в щурів / А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова, А.І. Шкапо // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – №3 (44). – с. 62-69.
Загайко А.Л. Гиперурикемия как элемент патогенеза метаболического синдрома / А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова, А.І. Шкапо // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – №1. – С. 47-51.
Загайко А.Л. Дослідження вмісту проопіомеланокортину та агутіподібного пептиду за умов експериментального метаболічного синдрому / А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – №5. – С. 12-14.
 Загайко А.Л. Обоснование рациональности комбинации эссенциальных фосфолипидов с метионином для высокой эффективности терапии заболеваний печени. / А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – №3. – С. 4-9.
2013/2014
Загайко А.Л. Вплив поліфенолів винограду на активацію JNK в печінці щурів з експериментальною інсулінорезистентністю/ Загайко А.Л., Филимоненко В.П., Кочубей Ю.І. // «Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності»: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2014. С. 71-74
Загайко А.Л. Влияние полифенольных концентратов из винограда со стевией на содержание липидов при экспериментальном сахарном диабете / Загайко А.Л., Войтенко Е.И., Красильникова О.А. // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ХХХІ Всеукр. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (22 травня 2014 р.) .- Х.: НФаУ, 2014. – С. 186-192
А.Л. Загайко Досвід організації самостійної роботи студентів на кафедрі біологічної хімії / А.Л. Загайко, А.І. Комишан, Г.Б. Кравченко // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського (з дистанційним підʼєднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-звʼязку), Тернопіль, 15-16 травн. 2014 р.)/ Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я Горбачевського. – Тернопіль, ТДМУ, 2014. – Ч. 1. – С.217-218
Загайко А.Л. Вплив субстанції, отриманої з винограду культурного, на показники обміну ліпідів за експериментального неалкогольного стеатогепатиту / Загайко А.Л., Кравченко Г.Б., Красільнікова О.А. // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ХХХІ Всеукр. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (22 травня 2014 р.) .- Х.: НФаУ, 2014. – С. 193-197
Филимоненко В. П. Використання рослинних екстрактів для корекції порушень за експериментального цукрового діабету 2-го типу / В. П. Филимоненко, А. Л. Загайко, Н. А. Шоно // Матеріали науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів, присвяченої дню науки «Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки і практики». Харків, 15 травня 2014 р. – С. 202.
Загайко А.Л. Вплив поліфенолів винограду на показники регуляції апетиту за експериментального метаболічного синдрому/ Загайко А.Л., Шкапо А.І., Филимоненко В.П. // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ХХХІ Всеукр. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (22 травня 2014 р.) .- Х.: НФаУ, 2014. – С. 198-201
В.В. Волощенко Екологічна небезпека фітотоксиканів та шляхи запобігання отруєнь/ В.В. Волощенко, М.В. Волощенко // «Безпека людини у сучасних умовах»: Матеріали V Міжнародна науково-методична конференції, м. Харків 5-6 грудня 2013р. – Харків, 2013. – С.129-131.
Загайко А.Л.Вплив поліфенолів винограду на зміни активності систем регуляції апетиту за умов висококалорійної дієти / Загайко А.Л., Филимоненко В.П., Шкапо А.І. // «Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках»: Збірник тез наукових робіт між. наук.-практ. конференції (м. Київ, 27-28 грудня, 2013 р.). – Київ: «Київський медичний науковий центр», 2013. – С. 56-59
Grudko E.V.The study of vessel strengthening cream with polyphenolic cultural grape concentrate/ Grudko E.V., Garaji K.V., Galuzinskaya L.V., Zagayko A.L. //Actual questions of development of new drugs: Abstracts of XX International scientific and practical conference of Young scientists and student (April 22-23, 2014). – Kh.: Publishing office, 2014. – P. 149-150
Kurochka N.O. The researches of the influence of polyphenol concentrate from grape seeds with Stevia on the development of diabetes / N.O. Kurochka, L.A. Andrushkova, E.I. Voitenko, A.L. Zagayko //Actual questions of development of new drugs: Abstracts of XX International scientific and practical conference of Young scientists and student (April 22-23, 2014). – Kh.: Publishing office, 2014. – P. 153-154
Slyvnaya M.V.The study of hepatitis protective properties pf the extract from the leaves of Plum ordinary/ Slyvnaya M.V., Zagayko A.L.//Actual questions of development of new drugs: Abstracts of XX International scientific and practical conference of Young scientists and student (April 22-23, 2014). – Kh.: Publishing office, 2014. – P. 159
Tsubanova E.S. Investigation of functional and biochemical indicators in the rats under glutamate toxicity/ Tsubanova E.S., Zagayko A.L. //Actual questions of development of new drugs: Abstracts of XX International scientific and practical conference of Young scientists and student (April 22-23, 2014). – Kh.: Publishing office, 2014. – P. 161
Зайченко Г.В. Фармакогенетичне тестування як крок до оптимізації НПЗЗ-терапії в Україні / Зайченко Г.В., Брюханова Т.О. //Матеріали XVIII Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, 28-30 квітня 2014 року, Тернопіль, Україна, С.251.
Филимоненко В. П. Активність JNK в печінці щурів при введенні різних поліфенолів винограду за гіперкалорійної дієти / В. П. Филимоненко // XVIII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених. Тернопіль, 28-30 квітня 2014 р. – С. 275.
 Загайко А. Л. Особливості судинного метаболізму ліпопротеїнів за експериментальної інсулінорезистентності / В. П. Филимоненко, А. Л. Загайко, К. В. Стрельченко // Матеріали XІ Українського біохімічниого конгресу. Київ, 6–10 жовтня 2014 р. – Ukrainian Biochemical Journal. – 2014. – Vol. 86. – № 5 (Supplement 2). – С. 69–70.
 Кравченко Г. Б. Механізми мітохондріальної дисфункції за експериментальної інсулінорезистентності / Г. Б. Кравченко, А. Л. Загайко, О. А. Красільнікова // Матеріали XІ Українського біохімічниого конгресу. Київ, 6–10 жовтня 2014 р. – Ukrainian Biochemical Journal. – 2014. – Vol. 86. – № 5 (Supplement 2). – С. 90–91.
Bilyans’ka U. P. Correction of metabolic disorders under experimental metabolic syndrome by agmatine administration / U. P. Bilyans’ka, T. E. Bichko, V. P. Fylymonenko // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». Харків, 22-23 квітня 2014 р. – С. 146.
Print Friendly, PDF & Email