Загальна біохімія

Матеріали для самостійної підготовки

Питання до занять за темами:

Презентації лекцій з біохімії:

Позааудиторна контрольна робота
Питання до модульного контролю
 Основні теми:

Додаткові теми:

Відео лабораторних робіт

Озвучені презентації з біохімії:

 Прості білки:

Складні білки:

Ферменти

Гормони

 

Біохімія для ЛД

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДИСЦИПЛІНА «БІОХІМІЯ»

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ДИСЦИПЛІНИ «БІОХІМІЯ» (1,10 р.н.)

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ДИСЦИПЛІНИ «БІОХІМІЯ» (2,10 р.н.)

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ДИСЦИПЛІНИ «БІОХІМІЯ» (3,10 р.н.)

Робоча програма навчальної дисципліни Біохімія спеціальності 224 Технології медичної діагностики і лікування освітньо-професійної програми Лабораторна діагностика для студентів 2-го (2,0 та 3,0 роки навчання) та 3-го (4,0 роки навчання) курсів

ЛД Биохимия КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 1.10

ЛД Биохимия КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 2.10

ЛД Биохимия КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 3.10

Print Friendly, PDF & Email