Студенту

УВАГА!! В 10.25  у вівторок 08.06.2021 р.  відбудеться консультація для груп ТПКЗс 18(5,0)-1-4 до екзамену з дисципліни “Біологічна хімія” у Zoom. Ідентифікатор 4255772647, пароль 827255

УВАГА!! Календарно-тематичні плани поточних лекцій та практичних занять розміщені у вкладці СТУДЕНТУ.

На сьогодні на кафедрі біологічної хімії для студентів 2-4 курсів викладаються за ліцензійними напрямками та спеціальностями ряд дисциплін:

Дисципліна «Біологічна хімія» викладається за 14 навчальними планами:

1 курс (факультет фармацевтичних технологій та менеджменту), спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» заочна форма навчання, (термін навчання 3,0 роки, для осіб що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» зі спеціальності 226 Фармація освітньо-професійної програми «Технології фармацевтичних препаратів»);

2 курс (фармацевтичний факультет, факультет фармацевтичних технологій та менеджменту), спеціальність 226 «Фармація» для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» зі спеціальності «Фармація» та для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «бакалавр» за напрямом підготовки «медицина», денна форма навчання (4,0 роки навчання) та заочна форма навчання (4,5 років навчання).

2 курс (фармацевтичний факультет), спеціальність 226 «Фармація» для осіб, що мають вищу освіту, заочна форма навчання (4,5 років навчання).

2 курс (факультет медико-фармацевтичних технологій), спеціальність 226 «Фармація», освітня програма «Клінічна фармація» для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» зі спеціальності «Фармація» та для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «бакалавр» за напрямом підготовки «медицина», заочна форма навчання (4,5 років навчання).

2 курс (факультет медико-фармацевтичних технологій), спеціальність 226 «Фармація», освітньо-професійна програма «Технології парфумерно-косметичних засобів» для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» зі спеціальності «Фармація» та для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «бакалавр» за напрямом підготовки «медицина», заочна форма навчання (4,5 років навчання);

2 курс (факультет медико-фармацевтичних технологій), спеціальність 226 «Фармація», для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» в галузі підготовки «Медицина», заочна форма навчання (3,5 років навчання);

2 курс (факультет фармацевтичних технологій та менеджменту) спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія», денна форма навчання (4,0 років навчання);

3 курс (фармацевтичний факультет), спеціальність 226 «Фармація» освітньо-професійна програма «Фармація», денна форма навчання (5,0 років навчання) та заочна форма навчання (5,5 років навчання).

3 курс (факультет медико-фармацевтичних технологій) спеціальність 226 «Фармація» освітньо-професійна програма «Клінічна фармація», денна форма навчання (5,0 років навчання) та заочна форма навчання (5,5 років навчання);

3 курс (факультет медико-фармацевтичних технологій) спеціальність 226 «Фармація» освітньо-професійна програма «Технології парфумерно-косметичних засобів», денна форма навчання (5,0 років навчання) та заочна форма навчання (5,5 років навчання);

3 курс (факультет з підготовки іноземних громадян) спеціальність 226 «Фармація» освітньо-професійна програма «Фармація для іноземних студентів», денна форма навчання (5,0 років навчання) та заочна форма навчання (5,5 років навчання);

3 курс (факультет з підготовки іноземних громадян) спеціальність 226 «Фармація» освітньо-професійна програма «Фармація для здобувачі вищої освіти з країн СНД, денна форма навчання (5,0 років навчання);

– 3 курс (факультет з підготовки іноземних громадян) спеціальність 226 «Фармація» освітньо-професійна програма «Фармація для здобувачів вищої освіти, які навчаються англійською мовою», денна форма навчання (5,0 років навчання);

3 курс (факультет фармацевтичних технологій та менеджменту) спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньо-професійної програми «Біотехнологія», денна форма навчання (4,0 років навчання) та заочна форма навчання (4,4 років навчання);

3 курс (факультет медико-фармацевтичних технологій), спеціальність 226 «Фармація» освітньо-професійна програма «Фармація» для осіб, що мають вищу освіту, заочна форма навчання (4,5 років навчання).

3 курс (факультет медико-фармацевтичних технологій), спеціальність 226 «Фармація» освітньо-професійна програма «Технології парфумерно-косметичних засобів» для осіб, що мають вищу освіту, заочна форма навчання (4,5 років навчання);

3 курс (факультет фармацевтичних технологій та менеджменту), спеціальність 226 «Фармація» освітньо-професійна програма «Фармація» для осіб, що мають кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» зі спеціальностей «Виробництво фармацевтичних препаратів», «Аналітичний контроль якості хімічних сполук», заочна форма навчання (4,5 років навчання);

3 курс (факультет з підготовки іноземних громадян), спеціальність 226 «Фармація» освітньо-професійна програма «Фармація для здобувачів вищої освіти з країн СНД», заочна форма навчання (4,5 років навчання).

Дисципліна «Біохімія» викладається за 3 навчальними планами:

  •  1 курс (факультет медико-фармацевтичних технологій), спеціальність 224 «Технологія медичної діагностики та лікування» освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика», денна форма для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», бакалавр за напрямом підготовки «Лабораторна діагностика» (термін навчання 1 рік 10 місяців);
  • 2 курс (факультет медико-фармацевтичних технологій), спеціальність 224 «Технологія медичної діагностики та лікування» освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика», денна форма (термін навчання 2 роки 10 місяців), для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», бакалавр за напрямом підготовки «Медицина»;
  • 3 курс (факультет медико-фармацевтичних технологій), спеціальність 224 «Технологія медичної діагностики та лікування» освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика», денна форма (термін навчання 3 роки 10 місяців).

Дисципліна «Загальна біохімія та молекулярна біологія» викладається за трьома навчальними планами:

  • – 3 курс (факультет фармацевтичних технологій та менеджменту) зі спеціальності 226 «Фармація» освітньо-професійної програми «Технології фармацевтичних препаратів» денна форма навчання (5,0 років навчання) та заочна форма навчання (5,5 та 4,5 років навчання);

Дисципліна «Біохімія патологічних процесів» викладається:

  • 1 курс, факультет медико-фармацевтичних технологій за спеціальністю “Лабораторна діагностика”, денна форма, термін навчання 1,5 роки

Дисципліна «Клінічна біохімія» викладається за 4 навчальними планами:

  • 3 курс (медико-фармацевтичний факультет) зі спеціальності 226 «Фармація» освітньо-професійної програми «Клінічна фармація» заочна форма навчання (термін навчання 4,5 років) для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «бакалавр» за напрямом підготовки «медицина» та осіб, що мають вищу освіту;
  • 4 курс (медико-фармацевтичний факультет) зі спеціальності 226 «Фармація» освітньо-професійна програма «Клінічна фармація», денна форма (5,0 років навчання) та заочна форма навчання (5,5 років навчання).

Print Friendly, PDF & Email