Напрямки діяльності

На кафедрі біологічної хімії проводиться науково-дослідна робота в рамках НДР Національного фармацевтичного університету МОЗ України «Клітинні та молекулярні механізми розвитку і корекції патологічних станів» 0115U000966, що зокрема включає наступні напрями діяльності:

  • доклінічне вивчення механізмів розвитку та шляхів корекції проатерогенних і дісліпідеміческіх станів;
  • біохімічні механізми формування патологій, обумовлених формуванням окисного стресу, а також оцінка перспектив використання сполук, що проявляють антиоксидантну активність з метою корекції цих станів;
  • доклінічні комплексні дослідження метаболічного синдрому, синдрому інсулінорезистентності, цукрового діабету, ендотеліальної дисфункції та ускладнень цукрового діабету та гіперглікемічних станів;

Результати досліджень за зазначеними науковими напрямками регулярно публікуються у провідних наукових виданнях та доповідаються співробітниками кафедри на наукових форумах різного рівня.

Зокрема, зав. каф. доц. Кравченко Г.Б., проф. Загайко А.Л., канд. біол. наук Брюханова Т.О. є дійсними членами Европейської асоціації із вивчення атеросклерозу (European Atherosclerosis Society – EAS). У 2019 році Анна Кравченко приймала участь у 87 Конгресі EAS, що проводився у м. Мааастрихт, Нідерланди.

Напрямки діяльності

У 2020 році 88 Конгрес EAS буде проводитись у м. Женева, Швейцарія (дати проведення було перенесено у зв’язку з пандемією COVID-19), проте у разі поліпшення епідеміологічної ситуації співробітники кафедри будуть брати участь у форумі.

30 вересня – 4 жовтня 2019 року зав. каф. доц. Кравченко Г.Б., канд. біол. наук Брюханова Т.О., проф. Кравченко В.М., асист. Литкін Д.В. брали участь у роботі XII Українського біохімічного з’їзду, який раз на 5 років організується Federation of European Biochemical Societies (FEBS)

Напрямки діяльностіНапрямки діяльності Напрямки діяльності

 

Науково-педагогічні працівники кафедри мають дійсне членство у міжнародних професійних асоціаціях

П.І.Б. Посада Назва міжнародного товариства/асоціації Рік набуття членства
Кравченко Ганна Борисівна Зав. кафедри Federation of European Biochemical Societies (FEBS) – Федерація європейських біохімічних товариств  2004
European Atherosclerosis Society (EAS); Європейське товариство з вивчення атеросклерозу 2011
European Association for the Study of Diabetes (EASD) – Європейська асоціація з вивчення діабету 2014
Загайко Андрій Леонідович професор Federation of European Biochemical Societies (FEBS) – Федерація європейських біохімічних товариств 2004
Європейське товариство адипобіології та адипофармакології (EUAA) 2012
European Association for the Study of Diabetes (EASD) – Європейська асоціація з вивчення діабету 2005
European Atherosclerosis Society (EAS); Європейське товариство з вивчення атеросклерозу 2005
Американська діабетологічна асоціація (ADA) 2005
Брюханова Тетяна Олександрівна асистент Federation of European Biochemical Societies (FEBS) – Федерація європейських біохімічних товариств 2019
European Atherosclerosis Society (EAS); Європейське товариство з вивчення атеросклерозу 2019
Литкін Дмитро Віталійович асистент Federation of European Biochemical Societies (FEBS) – Федерація європейських біохімічних товариств 2019
ВГО Асоціація фармакологів України 2018
Галузінська Любов Валеріївна доцент Federation of European Biochemical Societies (FEBS) – Федерація європейських біохімічних товариств 2015
ВГО Асоціація фармакологів України 2003
Кравченко Віра Миколаївна професор Federation of European Biochemical Societies (FEBS) – Федерація європейських біохімічних товариств 1990
Красільнікова Оксана Анатоліївна доцент Federation of European Biochemical Societies (FEBS) – Федерація європейських біохімічних товариств 2006
Филимоненко Вікторія Павлівна доцент Federation of European Biochemical Societies (FEBS) – Федерація європейських біохімічних товариств 2007

 

Усвідомлюючи важливість профорієнтаційної діяльності, на кафедрі щороку виконуються наукові роботи учнів 9-11 класів в рамках діяльності Малої академії наук (МАН) під керівництвом співробітників кафедри.

У 2019-2020 н.р. було виконано 2 роботи під керівництвом анд. біол. наук Брюханової Т.О.

  1. Судін Б.А. «Вивчення впливу електронних сигарет на поведінкові реакції експериментальних тварин» Харківський навчально-виховний комплекс № 45 “Академічна гімназія”, 9 клас. І місце на районному етапі конкурсі-захисті робіт, IV місце на обласному етапі.
  2. Голуб Я. «Порівняльне дослідження різних сортів кави на поведінкові реакції у щурів» Харківська гімназія №55, 10 клас.Напрямки діяльності

Print Friendly, PDF & Email