СТОРОЖЕНКО Галина Валеріївна

СТОРОЖЕНКО

Галина Валеріївна

Педагогічний склад

кандидат біологічних наук

У 2001 році закінчила біологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Працювала молодшим науковим співробітником відділу фізіології онтогенезу НДІ біології ХНУ Каразіна. У 2019 році після навчання в аспірантурі захистила дисертаційну роботу за темою «Роль сфінголіпідів у порушенні обміну кардіоліпіну та функціонального стану клітин і тканин у процесі старіння», на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13-фізіологія людини і тварин (науковий керівник д.б.н., проф. Бабенко Н.О.). З вересня 2018 року працює на посаді асистента Національного фармацевтичного університету. Напрями наукових досліджень: фізіологія людини і тварин, ліпідологія, геронтологія, клітинна біологія, біологічна хімія.

Педагогічний склад Педагогічний склад Педагогічний склад
Print Friendly, PDF & Email